Veidekke ASA

Vi fortsetter å vokse i Veidekke

Blogginnlegg   •   mai 30, 2012 09:38 CEST

Generalforsamlingen i går var meget hyggelig. Rundt 150 hadde meldt sin ankomst, og det var godt å kunne presentere positive tall og vise til at vi har gode fremtidsutsikter innen næringen. Peder Chr. Løvenskiold og Jette Wigand Knudsen har valgt å gå ut av styret etter henholdsvis 16 og 6 år, og fikk velfortjent applaus for jobben de har lagt ned disse årene. Det var også veldig hyggelig å høre deres lykkeønskninger videre inn i fremtidige, suksessrike Veidekke-år.

Per Otto Dyb, konsernsjef i Siemens Norge, og Ann Christin Gjerdseth, direktør i FMC Kongsberg Subsea, ble enstemmig valgt inn i deres plass. Martin Mæland har nå vært i styret i 10 år, og ble gjenvalgt som styreleder på Generalforsamlingen. Martin har gjort en veldig god jobb, og jubileet ble, som seg hør og bør, markert på Bristol.

Så til kvartalsrapporten. Vi hadde en samlet aktivitetsøkning på 22 prosent i 1. kvartal i år sammenlignet med i fjor, noe som ga oss et resultat på -52 millioner kroner av en total omsetning på 4,3 milliarder kroner. Det er noe bedre enn i fjor, og vi ser en sterk vekst i Veidekkes omsetning og ordrereserve. Vi ser også at marginene for entreprenørvirksomheten i Norge fortsatt henger noe etter, og det skal vi klare å forbedre.

Det første kvartalet er tradisjonelt sett et utgiftskvartal for oss. Asfaltvirksomheten har svært liten aktivitet i vinterhalvåret, og dette bidrar til at det første kvartalet ofte har lavere resultat enn resten av året.

Med vår lange og solide historie kan vi likevel se hvordan årets første kvartal sammenligner seg med tidligere år, og bare fra i fjor har omsetningen økt fra 3,5 milliarder kroner til 4,3 milliarder kroner. Der vi i fjor hadde et resultat på -69 millioner, forbedret vi det med 17 millioner i år.

Innenfor de forskjellige forretningsområdene er det også positive tall. Entreprenørvirksomheten i Norge har fortsatt lave marginer, mens det i Sverige og Danmark var gode forbedringer. Totalt har omsetningen for de tre landene økt med 24 prosent, og i Norge alene økte den med 35 prosent sammenlignet med i fjor. Det bidro til at det samlede resultatet for entreprenørvirksomheten kom på 65 millioner kroner mot 46 millioner i fjor.

Eiendom er et veldig spennende marked, og aktiviteten og boligsalget i Norge var veldig godt i 1. kvartal. I Sverige er det også tendenser til bedring med noe økende salg, spesielt i Gøteborg og Stockholm. Dette er noe som ligner utviklingen i Norge, der de store byene er hovedårsaken til et godt eiendomsmarked.

Som jeg skrev over, så er 1. kvartal et utgiftskvartal for industrivirksomheten med lav aktivitet over vinteren, men likevel er resultatene tilfredsstillende. Det er også et sunt og godt fokus på forbedringsarbeid for å øke produktiviteten og redusere kostnadene.

Men til slutt, tilbake til Generalforsamlingen. Etter at jeg og Jørgen hadde fortalt litt om året og vår strategi frem mot 2015, og alle avstemninger og spørsmålsrunder var over, beveget vi oss inn i naborommet for litt god mat og drikke. Det er alltid veldig givende å få snakke med aksjonærene, og det er ekstra hyggelig i en uformell setting etter en Generalforsamling.

Her kan du lese rapporten for 1. kvartal 2012