Nordic Media Team

Viralometeret - hva får en video til å ta av på nett?

Blogginnlegg   •   sep 25, 2014 12:39 CEST

Potensialet for spredning av en video i sosiale medier kan faktisk til en viss grad forhåndskalkuleres, og gitte kriterier kan gi signaler om hvilket omfang spredningen vil kunne få.

Jeg har forsket litt på dette og kommet frem til to sett kriterier som påvirker potensialet for spredning. Det er selvsagt mange andre ting også som spiller inn, men tar man for seg disse totalt 11 sjekkpunktene får man et ganske godt bilde av potensialet. Det kan være greit å ta en liten avsjekk på dette før man produserer en video til bruk i f.eks. innholdsmarkedsføring.

Eksempel: The Fox
Basert på disse har jeg utviklet et «viralometer» som vist ovenfor, der jeg har brukt The Fox som case i grafikken. Og som en test på nøyaktigheten til viralometeret (kombinert med en utregning der hvert kriterie blir vektet forskjellig) bestemte jeg meg for å se om jeg kunne forutse når The Fox kom til å passere 50 millioner visninger.

I følge mine beregninger kom den til å passere 50 millioner visninger ca. kl. 22 den 23. september 2013. Og det var ikke så verst tippet: Det skjedde litt over kl. 23 den 23. september 2013, så utregningene stemte nesten på timen.

De 6 C’ene
Det første settet med kriterier som påvirker potensialet for at en video skal gå viral, handler om selve innholdet i videoen. Jeg har kalt dem de 6 C’ene. Grunnen til at jeg har navngitt dem på engelsk er at det var lettere å huske 6 C’er enn 6 norske uttrykk.

Jo høyere videoen scorer på hvert enkelt punkt på en skala fra 1 til 10, jo bedre ligger alt til rette for at den skal ta av på nett. Ligger flere enn 2-3 av punktene under 5, er sjansene relativt små.

På den annen side kan det at et av punktene sprenger skalaen være nok. Ta for eksempel de alltid populære videoene av søte katter, som i grunnen ikke scorer så høyt på noen av punktene bortsett fra Cute – men til gjengjeld scorer de skyhøyt der.

La oss ta en kort gjennomgang av hva som ligger i de ulike kriteriene:
Catchy (fengende) kan omhandle enten handlinger (f.eks. dans), musikk eller det som blir sagt. I caset med The Fox ligger scoren på maks, altså 10, ettersom både dansen og musikken er fengende.

Catastrophic (katastrofefaktoren) går på graden av katastrofe/tragedie. Tenk videoer av typen «her går det galt». The Fox scorer naturlig nok 0 på denne.

Current (i tiden/aktuelt) tar for seg graden av aktualitet. Handler videoen om noe som er i nyhets- eller trendbildet? For The Fox ligger scoren her på 6, ettersom selvironi og dekonstruksjon av fenomener ligger litt i tiden.

Cute (søt) er ganske selvforklarende. Scorer innholdet i en video off the charts på denne faktoren er scoren på de øvrige C’ene nesten likegyldig. The Fox scorer ikke så høyt på denne faktoren, men det finnes en kontingent av tenåringsjenter som dåner av Bård og Vegard Ylvisåker, og mange barn synes at dyrefigurene er søte. Scoren på cute for The Fox er derfor vurdert til 5

Clever (smart) går på om innholdet er intelligent lagt opp/presentert eller om konseptet er smart. The Fox scorer høyt her på grunn av det smarte konseptet med å ironisere over en musikkgenre ved å kombinere gode vokalprestasjoner og musikken perfekt produsert av Stargate, med en tekst og en video som er rent tøys.

Crazy (sprøtt) handler om hvor sprøtt innholdet, settingen eller personene i videoen oppleves å være. The Fox scorer 9 her. Faktoren kan gå på selve innholdet/konseptet, men den kan også brukes på enkeltelementer/-figurer i videoen.

Andre drivere
I tillegg til de 6 C’ene finnes det en rekke faktorer som påvirker spredningen av en online video, og de fem viktigste av disse har jeg satt inn i viralometeret.

Medieomtale går på hvor mye oppmerksomhet videoen får i aviser, på TV osv. The Fox scorer 10 (og egentlig langt over) på dette punktet – den begynte raskt å få omtale i Norge, og internasjonale medier fulgte raskt på. Et annet eksempel på at medieomtale er en sterk driver, er SOS Barnebyers video om Johannes, som på kort tid fikk mer enn 13 millioner visninger på YouTube.

Opinionsledere handler om hvem som omtaler og deler videoen. Det kan handle om enten styrken i påvirkningskraften til personene som deler (kjendiser, trendsettere, personer med enorme nettverk) eller volumet av personer med mindre påvirkningskraft som deler. The Fox scorer naturlig nok høyt her på både volum (antall delinger) og påvirkningskraft (i dette tilfellet kjendisfaktoren til TV-vertene i USA som hentet dem inn som gjester i programmene sine).

Interaksjon dreier seg om i hvor stor grad det er mulig for publikum å interagere med videoen, f.eks. i form av parodier, kopier og enkeltelementer i innholdet som får en funksjon i seg selv. The Fox får en høy score her fordi både sangen og dansen kan fungere frittstående og er lett å kopiere, og selve videoen og konseptet gir godt grunnlag for parodier.

Engasjement omhandler hvor mye følelser og engasjement videoen vekker. Det kan være sinne, latter, glede, sjokk, forargelse, irritasjon, sorg, medfølelse, uenighet osv. The Fox scorer høyt her ettersom den trykket på flere av disse knappene – veldig mange moret seg over den, andre synes det var bare tøys og ble nærmest ergerlig over at den fikk så mye oppmerksomhet, osv.

AGF (Aldri Gjort Før) – denne faktoren er nærmest selvforklarende. Jo mer uvanlig og unik videoen er når det gjelder innhold, format, genre, emne osv., jo høyere score. The Fox scorer høyt her av samme grunner som på Clever, samt at det ikke er helt vanlig at komikere lager en musikkvideo eller at musikere lager en komisk video.

Hvor nøyaktig er viralometeret?
Som nevnt er det selvsagt mange andre faktorer som spiller inn, men generelt sett kan man gå ut fra at jo høyere score på flest mulig kriterier, jo høyere er sannsynligheten for at videoen går viral.

For å kunne si noe om forventet hastighet på spredningen må man holde øye med spredningsraten over et tidsrom på en dag eller to og sette opp en kalkyle med gjennomsnittshastighet på spredningen pr. time eller dag kombinert med scoren på ovenstående kriterier ganget med ulike vektorer.

Hva kan det brukes til?
Viralometeret kan være nyttig når man har bestemt seg for å bruke online video som virkemiddel og sosiale medier som hovedkanal for distribusjon, ettersom man kan bruke det nærmest som en sjekkliste i konseptutviklingsfasen.

Det kan også være nyttig for bedrifter med slike utregninger for å vurdere potensialet for spredning av enten egne videoer eller videoer de ikke har initiert selv, men som berører firmaet/merkevaren eller bransjen.

På bakgrunn av målingene kan bedriften gjøre direkte inngrep ovenfor målgruppen i forhold til videre kommunikasjon og vurdere hvordan en sak skal følges opp for å maksimere effekten og uttellingen av en video eller – hvis det dreier seg om kriser – minimere skade og omfang,

Viralometeret er utviklet av Kathe Arnesen i Nordic Media Team,kathe@nordicmediateam.no