Skip to main content

Tags

Kode 401 foreslås tatt ut av a-meldingen i statsbudsjettet for 2018

Kode 401 foreslås tatt ut av a-meldingen i statsbudsjettet for 2018

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:46 CET

Enkelte næringsinntekter, gamle kode 401, foreslås tatt ut av a-meldingen fra og med 2018:

Nye permisjonsbeskrivelser

Nye permisjonsbeskrivelser

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:45 CET

I dag er det to verdier i kodelisten PermisjonsOgPermitteringsBeskrivelse: Permisjon og Permittering.

Avlønningstype utgår

Avlønningstype utgår

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:44 CET

Fra 2018 skal det ikke lenger rapporteres på avlønningstype, i stedet skal det rapporteres på inntektsbeskrivelse.

Normrentesats for januar - februar 2018

Normrentesats for januar - februar 2018

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:42 CET

Normrentesatsen for rimelig lån i arbeidsforhold for januar og februar 2018 er fastsatt til 2,20%.

Normrentesats for september - desember 2017

Normrentesats for september - desember 2017

Blogginnlegg   •   okt 03, 2017 18:59 CEST

Rentesatsen er uendret. Fastsatt rentesats for september - desember er 2,20 %.

Endringer i postnummerregisteret

Endringer i postnummerregisteret

Blogginnlegg   •   okt 03, 2017 18:58 CEST

Bring melder at 15.09.2017 foretar Posten endringer i postnummerregisteret.

Minstelønn – allmenngjøring av tariffavtaler

Minstelønn – allmenngjøring av tariffavtaler

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 11:19 CEST

Arbeidstilsynet har oppdatert og distribuert allmenngjorte tariffavtaler om lønns- og arbeidsvilkår i forskriftene for

Normrentesats for juli og august 2017

Normrentesats for juli og august 2017

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 11:04 CEST

Rentesatsen er uendret. Fastsatt rentesats for juli og august er 2,20 %.

KS Mellomoppgjøret 2017 / Nye stillingskoder og stillingsgrupper fra 1. juli 2017

KS Mellomoppgjøret 2017 / Nye stillingskoder og stillingsgrupper fra 1. juli 2017

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 11:00 CEST

Tarifforhandlingen om regulering av 2. avtaleår ble avsluttet med et forhandlingsresultat fra KS og forhandlingssammenslutningene 27. april 2017.

Folketrygdens grunnbeløp er fastsatt fra 1. mai 2017

Folketrygdens grunnbeløp er fastsatt fra 1. mai 2017

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 10:55 CEST

Grunnbeløpet i folketrygden er satt til kr. 93 634 med virkning fra 1. mai 2017. Beløpet er oppdatert i Bluegardens systemer.

Statens lønnstrinn fra 1. mai 2017

Statens lønnstrinn fra 1. mai 2017

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 10:49 CEST

Det ble enighet i forhandlingene mellom Staten, LO, Stat, YS Stat og Unio om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet.

Kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere

Blogginnlegg   •   apr 21, 2017 09:03 CEST

Finansdepartementet har sendt ut høring om endring av skattetrekk for utenlandske arbeidstakere ved å innføre en særskilt kildeskatteordning for personer som er bosatt i utlandet og arbeider i Norge.

SAF-T Nytt format for utveksling av regnskapsdata

Blogginnlegg   •   apr 21, 2017 09:00 CEST

Nytt format for utveksling av regnskapsdata er innført for at bokføringspliktige enklere kan oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

SSB Yrkeskoderegister

Blogginnlegg   •   apr 21, 2017 08:59 CEST

SSB har oppdatert yrkeskoderegisteret med virkning fra 1. april 2017. Tabellene er oppdatert i Bluegardens lønnssystemer/lønnstjenester.

Normrentesats for mai og juni 2017

Blogginnlegg   •   apr 21, 2017 08:58 CEST

Rentesatsen er uendret. Fastsatt rentesats for mai og juni er 2,20 %.

Innbetaling av lønnstrekk (skatt) av inntekt på Svalbard

Blogginnlegg   •   apr 21, 2017 08:57 CEST

Betaling av lønnstrekk til Svalbard i henhold til bestemmelser i skattebetalingsloven § 10-11 datert 17. juni 2016 ble endret slik at betalingsterminene nå er tilpasset betalingsordning for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift i § 10-10.

Prosjektet «Ny rapporteringsløsning i Bluegarden» er nå godt i gang!

Prosjektet «Ny rapporteringsløsning i Bluegarden» er nå godt i gang!

Blogginnlegg   •   feb 06, 2017 12:12 CET

Vi er godt i gang med utviklingen av en ny, helhetlig og brukervennlig rapporteringsløsning. Den nye løsningen erstatter dagens rapporter i HR-Portalen, Lønn-Klient og HR-Analyse.

Endringer i postnummer fra 1. januar 2017

Blogginnlegg   •   jan 09, 2017 15:09 CET

Bring melder at det fra 01. januar 2017 kommer et nytt postnummer i Oslo og at det er kommunesammenslåing i Vestfold.

Administrative bestemmelser – Pensjonistavlønning (stat). Ny sats fra 1. januar 2017

Blogginnlegg   •   jan 09, 2017 15:06 CET

Fra 1. januar 2017 er godtgjøringen kr 196,- pr. faktisk arbeidet time. Bluegarden oppdaterer satsen i sine systemer med virkning fra 2017.

Kjøregodtgjørelse for 2017

Blogginnlegg   •   jan 09, 2017 15:02 CET

Stortinget har vedtatt ny skattefri sats pr. kilometer uansett kjørelengde til kr 3, 50.