Skip to main content

Tags

Siste nyheter

PostNord signerer avtale med Bluegarden!

Nyheter   •   jan 31, 2018 14:52 CET

Bluegarden AS inngår avtale om å levere lønn og HR tjenester til 1500 ansatte i PostNord. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon om forlengelse på to år.

Kode 401 foreslås tatt ut av a-meldingen i statsbudsjettet for 2018

Kode 401 foreslås tatt ut av a-meldingen i statsbudsjettet for 2018

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:46 CET

Enkelte næringsinntekter, gamle kode 401, foreslås tatt ut av a-meldingen fra og med 2018:

Nye permisjonsbeskrivelser

Nye permisjonsbeskrivelser

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:45 CET

I dag er det to verdier i kodelisten PermisjonsOgPermitteringsBeskrivelse: Permisjon og Permittering.

Avlønningstype utgår

Avlønningstype utgår

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:44 CET

Fra 2018 skal det ikke lenger rapporteres på avlønningstype, i stedet skal det rapporteres på inntektsbeskrivelse.

Normrentesats for januar - februar 2018

Normrentesats for januar - februar 2018

Blogginnlegg   •   des 01, 2017 08:42 CET

Normrentesatsen for rimelig lån i arbeidsforhold for januar og februar 2018 er fastsatt til 2,20%.

Bluegarden Digital sykmelding

Bluegarden Digital sykmelding

Nyheter   •   nov 08, 2017 12:14 CET

Arbeidsgivere i hele landet må nå gjøre seg klare for å motta digitale sykmeldinger og søknad om sykepenger.

Normrentesats for september - desember 2017

Normrentesats for september - desember 2017

Blogginnlegg   •   okt 03, 2017 18:59 CEST

Rentesatsen er uendret. Fastsatt rentesats for september - desember er 2,20 %.

Endringer i postnummerregisteret

Endringer i postnummerregisteret

Blogginnlegg   •   okt 03, 2017 18:58 CEST

Bring melder at 15.09.2017 foretar Posten endringer i postnummerregisteret.

Aller Media inngår avtale med Bluegarden

Pressemeldinger   •   jun 23, 2017 15:50 CEST

Bluegarden inngår avtale om å levere lønn og HR-tjenester (BPO) til Aller Media, et av Norges største og mest kjente mediekonsern. Avtalen har en varighet på 3 år med opsjon på forlengelse. Kontraktsverdien estimeres til ca 7 millioner kroner for 3 år.

Minstelønn – allmenngjøring av tariffavtaler

Minstelønn – allmenngjøring av tariffavtaler

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 11:19 CEST

Arbeidstilsynet har oppdatert og distribuert allmenngjorte tariffavtaler om lønns- og arbeidsvilkår i forskriftene for

Normrentesats for juli og august 2017

Normrentesats for juli og august 2017

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 11:04 CEST

Rentesatsen er uendret. Fastsatt rentesats for juli og august er 2,20 %.

KS Mellomoppgjøret 2017 / Nye stillingskoder og stillingsgrupper fra 1. juli 2017

KS Mellomoppgjøret 2017 / Nye stillingskoder og stillingsgrupper fra 1. juli 2017

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 11:00 CEST

Tarifforhandlingen om regulering av 2. avtaleår ble avsluttet med et forhandlingsresultat fra KS og forhandlingssammenslutningene 27. april 2017.

Folketrygdens grunnbeløp er fastsatt fra 1. mai 2017

Folketrygdens grunnbeløp er fastsatt fra 1. mai 2017

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 10:55 CEST

Grunnbeløpet i folketrygden er satt til kr. 93 634 med virkning fra 1. mai 2017. Beløpet er oppdatert i Bluegardens systemer.

Statens lønnstrinn fra 1. mai 2017

Statens lønnstrinn fra 1. mai 2017

Blogginnlegg   •   jun 16, 2017 10:49 CEST

Det ble enighet i forhandlingene mellom Staten, LO, Stat, YS Stat og Unio om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet.

Kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere

Blogginnlegg   •   apr 21, 2017 09:03 CEST

Finansdepartementet har sendt ut høring om endring av skattetrekk for utenlandske arbeidstakere ved å innføre en særskilt kildeskatteordning for personer som er bosatt i utlandet og arbeider i Norge.

SAF-T Nytt format for utveksling av regnskapsdata

Blogginnlegg   •   apr 21, 2017 09:00 CEST

Nytt format for utveksling av regnskapsdata er innført for at bokføringspliktige enklere kan oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

SSB Yrkeskoderegister

Blogginnlegg   •   apr 21, 2017 08:59 CEST

SSB har oppdatert yrkeskoderegisteret med virkning fra 1. april 2017. Tabellene er oppdatert i Bluegardens lønnssystemer/lønnstjenester.

Normrentesats for mai og juni 2017

Blogginnlegg   •   apr 21, 2017 08:58 CEST

Rentesatsen er uendret. Fastsatt rentesats for mai og juni er 2,20 %.

Innbetaling av lønnstrekk (skatt) av inntekt på Svalbard

Blogginnlegg   •   apr 21, 2017 08:57 CEST

Betaling av lønnstrekk til Svalbard i henhold til bestemmelser i skattebetalingsloven § 10-11 datert 17. juni 2016 ble endret slik at betalingsterminene nå er tilpasset betalingsordning for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift i § 10-10.

Visma kjøper Bluegarden

Nyheter   •   mar 23, 2017 13:49 CET

​15. mars 2017 signerte Visma konsernet en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Bluegarden konsernet. Transaksjonen krever regulatorisk godkjenning fra konkurransemyndighetene for å kunne fullføres. Bluegarden sine avtaler og forpliktelser i forhold til kunder, leverandører, samarbeidspartnere og myndigheter påvirkes ikke av transaksjonen.