Raikgpqnfkukbaogxz80

De som bor mer enn 2 timer fra PCI-senter bør heller få «hjerteplumbo», sier nye retningslinjer

Pressemeldinger   •   nov 30, 2017 12:35 CET

Nye retningslinjer fra European Society of Cardiology (ESC) presiserer bruken av trombolyse ved hjerteinfarkt. Hvis man ikke kan få gjort PCI ved et erfarent senter innen 2 timer fra diagnosen stilles, bør det heller gis “hjerteplumbo” i ambulansen. “Det er god grunn til å se på bruken av trombolyse i Norge på nytt”, sier norsk hjerteekspert. Det er store regionale forskjeller i Norge.

Teorqimfyw3phzkhtvvk

Empagliflozin reduserer risikoen for hjerte-kar-død og forverring av hjertesvikt hos kvinner med diabetes type 2 og hjerte-kar-sykdom

Pressemeldinger   •   nov 10, 2017 14:59 CET

Den 14. november er Verdens Diabetesdag hvor man i år fokuserer på kvinnehelse. Her i Norge fokuseres det særskilt på hjertesykdom hos kvinner med diabetes. Helt ferske data som ble lagt frem på den europeiske hjertekongressen i september og samtidig publisert i European Heart Journal, viser at kvinnene i EMPA-REG OUTCOME har lavere estimert risiko for hjertesvikt enn menn.

Lyzu6ig8rzcq9u8fzeki

Boehringer Ingelheim lanserer «BELUNG MAGAZINE»

Pressemeldinger   •   nov 02, 2017 10:02 CET

Boehringer Ingelheim har nå lansert et online magasin på norsk , www.belung.no, et tilbud til alle med interesse for interstitiell lungesykdom (ILD) i Norge. Odd Erik Johansen, medisinsk direktør i Boehringer Ingelheim Norge, kommenterer: «Mens informasjon om lungesykdommer som astma og KOLS er lett tilgjengelig, er det ikke mye informasjon å finne om ILD."

Ze5pvtzwya7f4kxleumb

Kombinasjonsbehandling med Pradaxa® (dabigatraneteksilat) og enkel platehemming viste lavere forekomst av alvorlig blødning sammenliknet med trippelbehandling med Marevan og dobbel platehemming hos pasienter med atrieflimmer som gjennomgikk stenting

Pressemeldinger   •   aug 29, 2017 16:16 CEST

RE-DUAL PCI viste en signifikant reduksjon i forekomst av blødningskomplikasjoner hos pasienter som fikk kombinasjonsbehandling med Pradaxa® og enkel platehemmer i stedet for trippelbehandling med Marevan og dobbel platehemmer. Begge Pradaxa®-doser er godkjent til forebygging av slag ved atrieflimmer. Resultatene ble presentert på ESC og samtidig publisert i New England Journal of Medicine,

Kc0p4qxwquukfbwflfkp

Boehringer Ingelheim Norge lanserer en plattform for Idiopatisk Lungefibrose (IPF) for norsk helsepersonell: inIPF.com/no

Pressemeldinger   •   apr 04, 2017 12:13 CEST

Hvorfor lansere inIPF.com/no? “Hovedformålet til denne nettsiden er å tilgjengeliggjøre medisinsk informasjon og øke bevisstheten rundt denne alvorlige og progressive lungesykdommen. InIPF.com/no er tilgjengelig for alt norsk helsepersonell som har interesse for IPF”, sier Dr Odd Erik Johansen, Medisinsk Direktør i Boehringer Ingelheim Norge.

Sq3pwpwujl73vm5zkquc
Dmjw5kxyvyse9wqdb06v

​Pradaxa® gir færre alvorlige blødninger enn warfarin hos atrieflimmerpasienter som gjennomgår en ablasjonsprosedyre

Pressemeldinger   •   mar 22, 2017 13:58 CET

På den amerikanske hjertekongressen ACC ble det nylig lagt frem data som viser at Pradaxa (dabigatran) gir færre alvorlige blødninger enn warfarin for atrieflimmerpasienter som gjennomgår en ablasjon. Norske eksperter mener dette er viktige nyheter, og har etterlyst dokumentasjon for bruk av dabigatran og andre NOAK i denne sammenhengen.

Ze5pvtzwya7f4kxleumb

Lav drop-out fra behandling med Pradaxa® (dabigatraneteksilat) blant atrieflimmerpasienter

Pressemeldinger   •   jan 06, 2017 13:50 CET

Etterlevelse av blodfortynnende behandling er svært viktig for å forebygge slag hos pasienter med atrieflimmer, og tidligere data har vist at nesten halvparten av pasientene på antikoagulasjonsbehandling slutter («drop-out») innen ett år. Blant pasienter som begynte behandling med Pradaxa i registerstudien GLORIA-AF, stod 77 % fortsatt på behandlingen etter det første året.

Bilde & Video , 2 videoer

Om Boehringer Ingelheim Norway KS

Boehringer Ingelheim Norway KS

Boehringer Ingelheim-konsernet er et av de 20 ledende legemiddelselskapene i verden. Boehringer Ingelheim opererer internasjonalt med 145 tilknyttede selskaper og over 50 000 ansatte. Hovedkontoret ligger i Ingelheim i Tyskland. Fokusområdene til det familieeide selskapet som ble grunnlagt i 1885, er forskning på og utvikling, produksjon og markedsføring av nye legemidler innen både human- og veterinærmedisin. Samfunnsansvaret er et viktig element i forretningskulturen ved Boehringer Ingelheim. Det innebærer at vi er engasjert i samfunnsprosjekter over hele verden, for eksempel gjennom Making More Health-initiativet og hvordan vi tar vare på de som er ansatt hos oss. Det gjensidige samarbeidet er satt sammen av respekt, like muligheter og samordning av familie og karriere. I alle selskapsaktivitetene fokuseres det på miljøvern og bærekraftighet. Boehringer Ingelheim oppnådde en netto omsetning på rundt EUR 14,8 milliarder i 2015. Utgiftene til forskning og utvikling tilsvarer 20,3 prosent av nettoomsetningen.

Adresse

  • Boehringer Ingelheim Norway KS
  • Drengsrudbekken 8
  • 1383 Asker
  • Vår nettside