Skip to main content

Tags

Infografikk med faktabokser om diabetes og hjerte- og karsykdom

Til tross for bedre behandling, er hjerte- og karsykdommer fortsatt den vanligste dødsårsaken blant voksne med diabetes type 2. Her kan du finne infografikk om dette temaet.

Infografikk med faktabokser med diabetes type 2

Diabetes type 2 er en kompleks sykdom som krever individualisert tilnærming. Her finner du infografikk om forekomst og evt. senskader for diabetes type 2.