Skip to main content

Lav drop-out fra behandling med Pradaxa® (dabigatraneteksilat) blant atrieflimmerpasienter

Pressemelding   •   jan 06, 2017 13:50 CET

  • Etterlevelse av blodfortynnende behandling er svært viktig for å forebygge slag hos pasienter med atrieflimmer. Tidligere data har vist at nesten halvparten av pasientene på antikoagulasjonsbehandling slutter («drop-out») innen ett år.
  • Blant pasienter som begynte behandling med Pradaxa i GLORIA-AF, stod 77% fortsatt på behandlingen etter det første året.1
  • Denne nye analysen av GLORIA™-AF registerprogram inkluderer data fra nesten 3000 pasienter over hele verden 1
  • De nye dataene ble presentert på American Society of Hematology (ASH) sitt årlige vitenskapelige møte i 20161

Asker, Norge, Desember 2016 – Boehringer Ingelheim har publisert resultater fra en ny analyse fra det omfattende GLORIA™-AF Registry Program, som bekreftet at nylig diagnostiserte atrieflimmerpasienter som fikk Pradaxa hadde en stor grad av etterlevelse av behandlingsregimet. Etter ett år sto 76,6 % av pasientene fortsatt på Pradaxa, og 69,2 % etter to år. Disse resultatene ble presentert på American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting i San Diego, California, USA, i desember 2016.1

"Pasienter med atrieflimmer har en 5 ganger høyere risiko for slag, og målet for all antikoagulasjonsbehandling er å redusere denne risikoen. Det er svært viktig at disse pasientene forstår fordelene ved å stå på behandlingen som foreskrevet, og skjønner risikoen ved å slutte med medisinene uten samråd med lege," sier Christian Hall, overlege på Ringerike Sykehus. Hall er nasjonal koordinator for studien i Norge, hvor nesten 200 pasienter har blitt inkludert. “Generelt ser man at nesten halvparten av pasienter på blodfortynnende tabletter slutter med medisinen sin innen ett år, så det er oppmuntrende å se den høye etterlevelsen for behandlingsregimet for Pradaxa® i denne nye analysen av GLORIA™-AF Registry.”

Denne analysen var basert på data fra klinisk praksis hos 2937 pasienter behandlet med Pradaxa® ved nesten 1000 klinikker i 44 land. 88 % av pasientene ble vurdert til å ha en høy risiko for slag (CHA2DS2-VASc 2 eller høyere). Mange hadde ytterligere helseproblemer eller sykdommer i tillegg til sin atrieflimmer, som høyt blodtrykk (78,9%), diabetes (22,7%) og hjertesvikt (24,9%).1

“Disse nylig publiserte resultatene fra GLORIA™-AF Registry viser at de fleste pasientene som bruker Pradaxa® følger behandlingen som legen deres har foreskrevet. Gjennom den kunnskapen vi får i disse registerstudiene, kan vi forstå bedre hvorfor noen pasienter slutter på behandlingen, og kanskje gi bedre veiledning til både helsepersonell og pasienter slik at flest mulig får nytte av disse medisinene," sier Dr.Odd Erik Johansen, medisinsk direktør i Boehringer Ingelheim i Norge. “Pradaxa® er det eneste legemiddelet i NOAK-klassen som har tilgjengelig et spesifikt reverserende middel, og foreløpig kan vi spekulere på om dette bidrar til den lave drop-out-raten i GLORIA-AF."

For mer informasjon, vennligst kontakt:

- Medical Manager Cardiovascular: Svein Roseth, PhD e-post: svein.roseth@boehringer-ingelheim.com

- Medisinsk Direktør: Odd Erik Johansen, lege PhD (Tlf: 91817674) e-post: odd_erik.johansen@boehringer-ingelheim.com

BAKGRUNNSINFORMAJON

Om GLORIA™-AF registeret

GLORIA™-AF er en av de største pågående registerstudiene som ser på antitrombotisk behandling i klinisk praksis over hele verden. Opp til 56 000 pasienter med atrieflimmer uten kunstig hjerteklaff vil inkluderes, og resultatene forventes å støtte legers beslutningsgrunnlag for bruk av blodfortynnende midler for å forebygge slag. Frem til nå har mer enn 34 500 pasienter, hvorav nesten 200 fra Norge, blitt inkludert i GLORIATM-AF registeret1,2

Om studier i klinisk praksis i Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim utfører en rekke andre studier for å se på produktenes effekt og sikkerhet i daglig klinisk bruk i antikoagulasjonsbehandling11,12: En nylig igangsatt studie er RE-VECTO, et globalt program for å fange opp data for bruk av Praxbind® (idarusizumab) i klinisk praksis.12 Praxbind® er det første og eneste spesifikke reverserende middel for noe NOAK godkjent til bruk i akutte situasjoner når umiddelbar reversering av den antikoagulerende effekten av Pradaxa® behøves,9 og er bredt tilgjengelig på lager i over 5 500 sykehus verden over, inkludert de fleste sykehus i Norge.3

Om Pradaxa® (dabigatran etexilate)

Klinisk erfaring med dabigatran utgjør mer enn 6 millioner pasientår for alle godkjente indikasjoner over hele verden.3 Dabigatran har vært på markedet i mer en 7 år og er godkjent i mer enn 100 land.3

Godkjente indikasjoner for dabigatran i dag er: 4,5

-110 mg og 150 mg:Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiertatrieflimmermed én eller flere risikofaktorer, som tidligere slag eller TIA, alder ≥75 år, hjertesvikt NYHA klasse ≥II, diabetes,hypertensjon. Behandling av dypvenetrombose(DVT) og lungeembolisme (LE), og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne.

-75 mg og 110 mg:Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi.

Dabigatran er en direkte trombinhemmer (DTI), og var den første av en ny generasjon av orale antikoagulanter som ble godkjent bredt, for å møte et høyt udekket medisinsk behov for forebygging og behandling av akutte ot kroniske trombotiske tilstander.4,5,13 Potent antitrombotisk effekts oppnås av direkte trombinhemmere gjennom spesifikk blokkering av trombinets aktivitet, et sentralt enzym i trombosedannelsen.14 I motsetning til vitamin K-antagoniter, som virker gjennom forskjellige koagulasjonsfaktorer, gir dabigatran en effektiv, forutsigbar og reproduserbar antikoagulasjon med lavt potensiale for interaksjoner med andre legemidler eller mat, og uten behov for rutinemessig monitorering av koagulasjonsnivå eller dosejustering .13,15

Dabigatran er den eneste NOAK med spesifikt reverserende middel, Praxbind® (idarusizumab).9,10

https://www.gloria-af.com/public/about.html

Further Media Channels:

www.facebook.com/boehringeringelheim

www.twitter.com/Boehringer

www.youtube.com/user/boehringeringelheim

www.youtube.com/user/CVTV

www.pinterest.com/biglobal

www.instagram.com/boehringer_ingelheim

Referanser

1.Teutsch C. Persistence with Dabigatran Therapy for Stroke Prevention in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation: The GLORIA-AF Registry. Presented on Sunday 4 December at the American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, San Diego, CA, USA.

2.Huisman MV. et al. Design and rationale of Global Registry on Long-Term Oral Antithrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation: A global registry program on long-term oral antithrombotic treatment in patients with atrial fibrillation. Am Heart J. 2014;167:329–34.

3.Boehringer Ingelheim Data on File.

4.Pradaxa® US Prescribing Information, 2015.

5.Pradaxa®European Summary of Product Characteristics, 2016.

6.Stangier J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285–95.

7.Di Nisio M. et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med. 2005;353:1028–40.

8.Stangier J. et al. Pharmacokinetic Profile of the Oral Direct Thrombin Inhibitor Dabigatran Etexilate in Healthy Volunteers and Patients Undergoing Total Hip Replacement. J Clin Pharmacol. 2005;45:555–63.

9.Praxbind® European Summary of Product Characteristics, 2016.

10.Praxbind® US Prescribing Information 2015.

11.ClinicalTrials.gov. RE-COVERY DVT/PE: Global Study on Treatment Secondary Prevention of Acute Venous Thromboembolism. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02596230?term=re-covery&rank=1 Last accessed August 2016.

12.Boehringer Ingelheim Press release – 15 August 2016. Boehringer Ingelheim launches RE-VECTO global program to capture data on Praxbind®usage in clinical practice. https://www.boehringer-ingelheim.com/press-release/boehringer-ingelheim-launches-re-vecto-global-program Last accessed August 2016.

13.Stangier J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285–95.

14.Di Nisio M. et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med. 2005;353(10):1028–40.

15.Stangier J. et al. Pharmacokinetic Profile of the Oral Direct Thrombin Inhibitor Dabigatran Etexilate in Healthy Volunteers and Patients Undergoing Total Hip Replacement. J Clin Pharmacol. 2005;45(5):555–63.

Om Boehringer Ingelheim

Et familieeid legemiddelfirma som ble etablert av Albert Boehringer i Tyskland i 1885. Selskapet har over 50 000 ansatte over hele verden, og kjerneoppgaven er forskning og utvikling av nye medisiner. 90 % av inntektene kommer fra reseptbelagte legemidler innen blant annet kreft, diabetes og kardiovaskulær sykdom. Boehringer Ingelheim Norge holder til i Asker og har ca. 75 ansatte.