Skip to main content

Pressemeldinger 3 treff

Kombinasjonsbehandling med Pradaxa® (dabigatraneteksilat) og enkel platehemming viste lavere forekomst av alvorlig blødning  sammenliknet med trippelbehandling med Marevan og dobbel platehemming hos pasienter med atrieflimmer som gjennomgikk stenting

Kombinasjonsbehandling med Pradaxa® (dabigatraneteksilat) og enkel platehemming viste lavere forekomst av alvorlig blødning sammenliknet med trippelbehandling med Marevan og dobbel platehemming hos pasienter med atrieflimmer som gjennomgikk stenting

Pressemeldinger   •   aug 29, 2017 16:16 CEST

RE-DUAL PCI viste en signifikant reduksjon i forekomst av blødningskomplikasjoner hos pasienter som fikk kombinasjonsbehandling med Pradaxa® og enkel platehemmer i stedet for trippelbehandling med Marevan og dobbel platehemmer. Begge Pradaxa®-doser er godkjent til forebygging av slag ved atrieflimmer. Resultatene ble presentert på ESC og samtidig publisert i New England Journal of Medicine,

​Pradaxa® gir færre alvorlige blødninger enn warfarin hos atrieflimmerpasienter som gjennomgår en ablasjonsprosedyre

​Pradaxa® gir færre alvorlige blødninger enn warfarin hos atrieflimmerpasienter som gjennomgår en ablasjonsprosedyre

Pressemeldinger   •   mar 22, 2017 13:58 CET

På den amerikanske hjertekongressen ACC ble det nylig lagt frem data som viser at Pradaxa (dabigatran) gir færre alvorlige blødninger enn warfarin for atrieflimmerpasienter som gjennomgår en ablasjon. Norske eksperter mener dette er viktige nyheter, og har etterlyst dokumentasjon for bruk av dabigatran og andre NOAK i denne sammenhengen.

Lav drop-out fra behandling med Pradaxa® (dabigatraneteksilat) blant atrieflimmerpasienter

Lav drop-out fra behandling med Pradaxa® (dabigatraneteksilat) blant atrieflimmerpasienter

Pressemeldinger   •   jan 06, 2017 13:50 CET

Etterlevelse av blodfortynnende behandling er svært viktig for å forebygge slag hos pasienter med atrieflimmer, og tidligere data har vist at nesten halvparten av pasientene på antikoagulasjonsbehandling slutter («drop-out») innen ett år. Blant pasienter som begynte behandling med Pradaxa i registerstudien GLORIA-AF, stod 77 % fortsatt på behandlingen etter det første året.

Videoer 2 treff

Informasjon om hjerneslag

Informasjon om hjerneslag

Lisens All Rights Reserved
Størrelse

140 MB • 300 x 240 px

Hjerneslag

Hjerneslag

Norsk forening for slagrammede

Lisens All Rights Reserved
Størrelse

4.69 MB • 320 x 240 px