Skip to main content

32 nye boliger i Bydel Frogner

Nyhet   •   sep 08, 2016 15:20 CEST

Bydel Frogner overtar 32 boliger i totalrehabiliterte Neuberggata 24. Foto: Anine Johnsen

I sommer kjøpte kommunen Dehkes gård på Majorstuen, en klassisk 1890-gård under totalrehabilitering. Onsdag 7. september tok representanter fra Boligbygg og Bydel Frogner turen til gården, der leilighetene nå er innflyttingsklare.

Dehkes gård ligger sentralt plassert på Majorstuen i nærheten av Bogstadveien. Gården er fra 1898, og står på Byantikvarens gule liste. I forkant av Boligbyggs overtakelse har eiendommen blitt totalrehabilitert både innvendig og utvendig.

Dekker boligbehov i bydelen

Kjøpet av Dehkes gård er med på å dekke behovet for flere kommunale boliger i Bydel Frogner.

– Dette er et etterlengtet kjøp som vil bidra til å sikre bydelens vanskeligstilte et verdig boforhold, sier representant fra Bydel Frogner, Poul-Herman Bülow.

Bydelsrepresentanten kunne fortelle om et svært godt inntrykk av både gården, leilighetene og beliggenheten.

I tillegg til å dekke bydelens behov for flere boliger til vanskeligstilte, bidrar kjøpet av gården til oppfylling av Tøyenavtalen fra 5. juni 2013. Avtalen innebærer at Boligbygg skal kjøpe 600 nye kommunale boliger innen 2017, med vekt på bydeler hvor det er få kommunale boliger.

I Dehkes gård, som har adressen Neuberggata 24, blir det nå 32 nye boliger. Av disse er syv av leilighetene treromsleiligheter, seksten er toromsleiligheter og ni er ettromsleiligheter. Leilighetenes størrelse varierer fra 21 til 110 kvadratmeter.

Et godt kjøp

– Neuberggata 24 er et godt kjøp fordi det gir relativt mange leiligheter i en bydel med stort behov og hvor det er vanskelig å få tak i leiligheter, sier Jon Carlsen, direktør i Boligbygg.

Direktøren understreker også at det er positivt at gården er totalrehabilitert og brannsikret. Leilighetene har blant annet fått nytt elektrisk anlegg, nye bad og nye kjøkken. I tillegg er bygningene fullsprinklet. Den klassiske fasaden er også rehabilitert.

– Når vi kjøper gårder fra 1890 er det viktig at de er i god stand og har god brannsikring. Dette har både å gjøre med hvordan disse gårdene er bygd og sikkerheten til våre beboere, sier Carlsen.

At eiendommen er totalrehabilitert betyr også at Boligbygg ikke vil trenge å bruke store økonomiske ressurser på oppussing av bygget de nærmeste årene.

Vil arbeide aktivt for bomiljøet

Kjøpet av eiendommen ble behandlet og godkjent av bystyret i juni. Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, er positiv til kjøpet av gården.

– Jeg synes det er viktig at vi skaper gode bomiljøer i de boligene kommunen tilbyr og det har vi gode forutsetninger for her, uttalte Lippestad til Aftenposten i forbindelse med kjøpet.

Bydelsrepresentant Poul-Herman Bülow forteller at Bydel Frogner vil arbeide aktivt for at bomiljøet skal bli godt i Neuberggata 24.

– Bydelen har et godt fagmiljø rundt flyktningebosetting, bolig og bomiljøarbeid, og vil jobbe tverrfaglig for at bomiljøet skal bli så godt som mulig. I innflyttingsperioden vil vi vise et sterkt nærvær med daglig tilstedeværelse, slik at bomiljøet kan påvirkes i positiv retning, sier Bülow.

– Målet er å gi beboerne en ansvarsfølelse for å sikre kvaliteten på bomiljøet. I tillegg bygger vi videre på det allerede gode samarbeidet vi har med Boligbygg.

Fakta om Dehkes gård

  • Adressen er Neuberggata 24 i bydel Frogner.
  • I gården er det 32 leiligheter, hvorav 7 er treromsleiligheter, 16 er toromsleiligheter og 9 er ettromsleiligheter.
  • Leilighetenes størrelse varierer fra 21 til 110 kvadratmeter.
  • Tomten er på ca. 603 kvadratmeter og bygningsmassen utgjør totalt 1662 kvadratmeter.
  • Gården står på byantikvarens gule liste og er fra 1898.
  • Boligbygg kjøpte gården for 128 millioner etter godkjenning fra bystyret i juni. Byrådet kan kun godta kjøp inntil 50 millioner kroner, mens alle kjøp over 50 millioner kroner må behandles i bystyret.