Skip to main content

Åpnet 44 nye kommunale boliger

Nyhet   •   feb 02, 2016 09:22 CET

Fredag 29. januar var den offisielle åpningen av de 44 helt nye boligene på Seterbråten i Søndre Nordstrand. Byråd Geir Lippestad overrakk boligene til byråd Inga Marte Thorkildsen.

Boligene på Seterbråten er det største utbyggingsprosjektet til Boligbygg og i Oslo kommune i nyere tid. Høsten 2013 var dette området intet annet enn en steinrøys, mens det nå står 44 nye boliger i syv småhus klare til innflytting der. Beboerne som i løpet av februar skal flytte inn her, blir de aller første.

­– Det er flott for oss å få være her og å få åpne disse boligene, sa byråd for eierskap og næring, Geir Lippestad. Byråden viste til at prosjektet på mange måter er et forbilde-prosjekt. Boligbygg og entreprenør Veidekke har levert prosjektet innenfor både kostnadsrammer og tidsfrist, med et godt resultat.

– De syv småhusene fremstår som moderne og effektive bygg, både utvendig og innvendig.

– Bra for barna

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen, trakk frem barna som skal flytte inn i boligene.

– Disse boligene kan man virkelig være stolte av, de ser veldig bra ut! Det betyr mye for de barna som skal bo her, at de får bo i fine leiligheter som de kan invitere med seg venner hjem til. Hjemmet er viktig for å sikre en god oppvekst, sa byråden.

Boligbygg og bydel Søndre Nordstrand har i dette prosjektet har hatt et tett og godt samarbeid, med det mål å jobbe for et godt bomiljø for beboerne, fortalte administrerende direktør i Boligbygg, Jon Carlsen.

– Både bydelen og Boligbygg er opptatt av at Seterbråten skal bli et godt og trygt sted å bo, og satser derfor ekstra på bomiljøtiltak her fra starten. Bydelen vil være til stede i en egen leilighet, og Boligbygg og bydelen vil i samarbeid med beboerne arbeide for å sikre et godt bomiljø, fra innflytting som starter 1. februar.

Bydel Søndre Nordstrand er glade for å ha fått dekket en stor del av bydelens behov for boliger, gjennom åpningen av Seterbråten. På åpningen deltok nestleder i Bydelsutvalget, Sarah Gaulin, bydelsdirektør Hans Reidar Næss, og seksjonsleder Trine Dønhaug, og alle var fornøyde med det ferdigstilte prosjektet. 

Dekker boligbehov

For bydel Søndre Nordstrand er boligene et etterlengtet tilbud. Bydel Søndre Nordstrand har meldt om behov for litt over 200 nye kommunale boliger i boligbehovplanen for Oslo. Med Seterbråten får bydelen nå 44 nye, moderne boliger som egner seg både for små familier, par og enslige. Boligene i første etasje er også tilpasset bruk av rullestol.

Prosjektet har flere energieffektive løsninger, blant annet varmesentral under bakkenivå. Byggestart var i desember 2014, og prosjektet er fullført i tråd med tidsplan og budsjett, med innflytting fra månedsskiftet januar/februar. Prosjektet har fått finansiering fra Husbanken, og regiondirektør for Husbanken øst, Guri Bergo, var også til stede ved åpningen. 


– Boligbygg vil takke Husbanken for finansiering av prosjektet, og er glade for å tilby bydelen helt nye miljøvennlige boliger i et hyggelig område, sa administrerende direktør Jon Carlsen.

Fakta om Seterbråten:

  • Adressen er Bjørndalsjordet 1, og boligene ligger i enden av Bjørnåsveien, like ved Seterbråten skole, i Bjørndal.
  • Prosjektet er det største utbyggingsprosjektet av kommunale boliger for Boligbygg, og Oslo kommune i nyere tid.
  • Tomten er på ca. 8.030 m2.
  • Prosjektet består av syv frittstående boligblokker med småhuskarakter og seks til åtte leiligheter i hvert bygg.Det er totalt 44 2- og 3-romsleiligheter.
  • Boligene er universelt utformet, og boligene i førsteetasje er i tillegg tilpasset bruk av rullestol.
  • Prosjektet har energieffektive løsninger, som bergvarmepumpe til oppvarming.
  • Veidekke er entreprenør for prosjektet, som hadde byggestart i desember 2014 og stod ferdig i desember 2015.
  • I tillegg til leilighetene er det bygget sportsboder, lekeplass og parkeringsareal på bakkeplan.
  • Beboerne begynner å flytte inn i februar 2016.