Skip to main content

Boligbyggs største kontrakt signert

Pressemelding   •   sep 16, 2015 16:43 CEST

Administrerende direktør i Boligbygg trykker hånden til direktør AF byggfornyelse, Nikolai Jansen.

Onsdag 16. september ble kontrakten for Boligbyggs største utbyggingsprosjekt signert. AF-gruppen skal bygge og rehabilitere 91 omsorgsboliger i Trondheimsveien 387.

Kontrakten innebærer at AF-gruppen skal samarbeide med Boligbygg i flere år fremover. I Trondheimsveien 387 på Kalbakken skal gamle bygg rives, nye settes opp og den eksisterende høyblokken fornyes. Resultatet skal bli til 91 nye omsorg + boliger.


- Veldig fornøyde

Kontrakten som inngås mellom de to partene er en totalentreprise. Anslått kontraktsverdi for prosjektet er 168 millioner kroner.

- Dette er et veldig viktig prosjekt for oss. Derfor er vi veldig fornøyde med at AF-gruppen vant konkurransen. AF-gruppen har gjort flere prosjekter for Boligbygg tidligere og er en entreprenør vi har gode erfaringer med. Vi gleder oss til det videre samarbeidet, sa eiendoms- og utviklingsdirektør Tom-Erik Holte under kontraktsigneringen.

Prosjektet blir satt i gang umiddelbart etter kontraktsinngåelse, og planlagt ferdigstillelse er i mars 2019.


10 600 kvadratmeter

Bygningene i Trondheimsveien 387 består i dag av to blokker og et mellombygg. Én høyblokk på 9 etasjer og kjeller, en lavblokk på 2 etasjer og kjeller med et lavere mellombygg i 1. etasje og kjeller som binder blokkene sammen.

I prosjektet skal eksisterende lavblokk og mellombygg rives og det skal etableres ny lavblokk og nytt mellombygg. Disse skal utføres med passivhusstandard. Plasseringen for nybyggene sammenfaller i stor grad med de eksisterende byggene som rives, men har noe større fotavtrykk.

Byggenes samlede bruttoareal er ca. 10 600 m2.


Totalt 91 boliger

Den nye lavblokka skal inneholde 36 boliger mens mellombygget skal huse fellesarealer for beboerne. Høyblokken skal rehabiliteres til tidsriktig standard og skal bl.a. etterisoleres og få ny fasadekledning. I høyblokken skal det etableres totalt 55 boliger i tillegg til kontor og næringslokaler i 1. etasje.

AF-gruppen forteller at de har gjort liknende prosjekter tidligere, og at de har gode erfaringer med å samarbeide med Boligbygg.

Nå ser begge parter frem til å ta fatt på prosjektet, allerede i neste uke starter forarbeidet opp.


Fakta: Hva er omsorg+

Omsorg+ er boliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har store problemer med å klare seg i egen bolig. Omsorg +-boligene er bemannet hele døgnet.

I Omsorg + får du:

  • Aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap
  • Tilpassede leiligheter
  • Bemanning hele døgnet ved husvert
  • Aktivitetssenter og fellesrom
  • Tilbud om middagsservering
  • I noen tilfeller frisør og fotpleie

Om Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har totalansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av mer enn 10 000 boliger, som utgjør ca. 900 000 kvm. Dette gjør Boligbygg til en av landets største eiendomsforvaltere.