Skip to main content

Kulturpris og kulturstipend 2018

Nyhet   •   apr 11, 2018 12:57 CEST

Hvem fortjener kulturprisen og hvem kan søke kulturstipend?

BYDEL GAMLE OSLO - KULTURPRIS 2018

Kulturprisen tildeles som anerkjennelse til den eller de som har bidratt med engasjement, nyskaping og/ eller vesentlig innsats for bydelens lokale kulturliv.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner, menigheter o.l.

Bydel Gamle Oslos kulturpris 2018 er på kr 20.000.

For 2017 ble kulturprisen delt mellom Alto Braveboy, Gamlebyen Sport og Fritid, Kaja Vardøen, KIGO og Karianne Hjallen, Tøyen Sportsklubb, med kr 7.000,- til hver. Med Kulturprisen fikk de «diplom» og bilde laget på 31B.

BYDEL GAMLE OSLO – KULTURSTIPEND 2018

Kulturstipendet gis til utøver, eller grupper av utøvere, innen kunst og kultur med tilhørighet til bydelen. Ved vurdering av søknaden, vil det særlig bli lagt vekt på medvirkning til stimulering og/ eller videreutvikling av unge talenter. Stipendet kan brukes til studiereise, til arbeid eller til studieformål.

Søknad om kulturstipend må inneholde beskrivelse/ plan for bruken av stipendet samt et kostnadsoverslag.

Bydel Gamle Oslos Kulturstipend 2018 er på kr 50.000.

For 2017 ble kulturstipendet delt ut til Janne Lindgren, Mikkel Fjeld Skorpen og Fredrik Høyer med kr 17.000,- til hver.

Søknad om kulturstipend, og begrunnet forslag til kandidat til kulturpris, sendes til Bydel Gamle Oslo, Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo eller på e-post til: postmottak@bgo.oslo.kommune.no.

Retningslinjer/ stattuter for kulturstipend og kulturpris

SØKNADS- OG FORSLAGSFRIST: 25. MAI 2018
For nærmere opplysninger kan Berit Tønder Utvik kontaktes på telefon 21 80 21 80.