Skip to main content

På to hjul med hjemmetjenesten

Nyhet   •   aug 31, 2017 11:45 CEST

Hjemmetjenesten i Bydel Gamle Oslo. Foto Bydel Gamle Oslo

Hele 12 nye el-sykler i bydelen gir en trippeleffekt med trim for ansatte, miljøgevinst og bydelen sparer penger!

Bydel Gamle Oslo er sykkelbydelen og nå popper det opp med sykler overalt! El-syklene fordeler seg mellom administrasjonen som har fått to, mens hjemmetjenesten har fått ti. Det er bare å glede seg og tråkke i vei.


Til venstre Stephanie Degenhardt som jobber med bydelens miljøplan og Marianne Netland som er planlegger i bydelen. De fikk æren av å prøvekjøre syklene.

Bydelen ved administrasjonen søkte til Sykkelprosjektet og nå har vi fått to flunkende nye el-sykler fra Oslo kommunes nye samkjøpsavtale! Disse syklene kan ansatte bruke når de skal på befaringer og møter utenfor huset. Syklene kan bookes via outlook. Fredag 1. september fra 12.30 til 14.00 vil det være opplæring på el-syklene av bydelens egne sykkelinstruktører. Sted vil bli annonsert når det nærmer seg. Alle som ønsker å prøve syklene og tenker å benytte dem er velkomne!

Hjemmetjenesten søkte også til sykkelprosjektet og fikk som nevnt innvilget ti el-sykler fra Sykkelprosjektet! Ansatte i hjemmetjenesten bruker i dag ofte private biler, og nå kan dette erstattes med el-sykler. De ansatte kan nå bruke mindre tid på å finne parkeringsplasser når de er på oppdrag, og i stedet sykle utenom køene. De får gratis trim i arbeidstida, det er bra for miljøet og bydelen sparer bensinpenger.
Bymiljøetatens intranett
Veileder for innkjøp av Oslosykkelen

Ønsker du å vite mer om Sykkelprosjektet, og tenker at kanskje din enhet kunne hatt bruk for sykler eller andre sykkeltiltak, så finnes det mer info her på Sykkelprosjektets sider Ta kontakt med vår sykkelkontakt marianne.netland@bgo.oslo.kommune.no om du lurer på noe.