Skip to main content

Vi rydder fra Tøyen til Akerselva!

Pressemelding   •   mai 02, 2019 13:34 CEST

Bilder fra Tøyen Frivilligsentral sitt innlegg i Strandryddedagen – Vi rydder fra Tøyen til Akerselva

Tøyen frivilligsentral inviterer frivillige i nærområdet til å bli med på den årlig Strandryddedagen lørdag 4. mai. Hanna E. Marcussen, Byråd for byutvikling stiller opp og oppfordrer de som bor i området til å gjøre det samme. Dette er en nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent. Flere tusen frivillige over hele landet rydder nærområder, strender og elver.

-De frivillige som er med på Strandryddedagen bidrar til et renere og hyggeligere nærmiljø og de bidrar til mindre forsøpling av havet og innsjøer, sier Nina Bahar, daglig leder for Tøyen frivilligsentral.

-Uten frivilligheten ville det vært mye mer avfall på norske strender. En felles innsats som denne er utrolig viktig fordi vi får vist hvordan frivillige alltid står frem som gode forbilder både i lokalmiljøet og nasjonalt, presiserer Bahar.

Når bydelen rydder fra Aktivitetshuset K1 på Tøyen til Akerselva jakter den samtidig på nye samarbeidspartnere blant folk som bor her, lokale lag og foreninger og næringsliv til områdeløftprosjektet «Lokalt engasjement mot forsøpling.» Dette prosjektet involverer lokal ungdom i kunnskapsinnhentingen som skal ligge til grunn for utvikling og design av dultetiltak (også kalt nudging) som kan skape begeistring og gi økt engasjement for byrommene. Metoden innebærer å ansette lokal ungdom i sommerjobb for å innhente informasjon, observere i sitt nærmiljø og samle inn statistikk m.m., samtidig som de plukker og samler avfall. Bydelen vil utarbeide en katalog med ulike forslag til dultetiltak som kan benyttes på Grønland og Tøyen. Idéutviklingen skal skje i samarbeid med ungdom i sommerjobb og gjennom å involvere lokale lag og foreninger og lokalt næringsliv.

De som vil være med møter på Aktivitetshuset K1 på Tøyen klokken 12.00. Ferden ender på Olafiaplassen. Alle er velkomne til å bli med på gatefest med Akerselva trebåtforening etter dagens innsats for nærmiljøet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Daglig leder ved Tøyen frivilligsentral Nina Byng Bahar
E-post: nina.bahar@bgo.oslo.kommune.no
Mobilnr. 922 60 028