Skip to main content

Tags

Planleggingsguide for betong som termisk lager

Betongdekke fungerer som batteri ved at den varmes opp med overskuddsenergi. Opptil seks dagers oppvarmingsbehov kan lagres i betonghimlingen.