Skip to main content

​Oppgraderer til superkvalitet for miljøet

Nyhet   •   nov 24, 2016 09:21 CET

Den 16 år gamle fiskebåten «Arnøytind» er blitt oppgradert med nytt installert fryseri som bruker CO2 som kjølemedium fremfor de miljøfiendtlige HFK-gassene.

Administrerende direktør for Calanus AS roser samarbeidspartner Arnøytind AS og Svein Roger Karlsen for en mer miljøvennlig innfrysning av raudåte.

Det er nylig inngått en internasjonal avtale om redusert bruk av de kraftige klimagassene HFK. Dette er syntetiske stoffer som frakter varme ut av luftkjølingsanlegg, frysedisker, kjøleskap og varmepumper. HFK-gassene tok i sin tid over for andre kunstige gasser, fordi disse ødela ozonlaget. Etter hvert som bruken av aircondition har økt med årene, har HFK-gassenes bidrag til den globale oppvarmingen blitt et stort problem.

5000 ganger verre enn CO2
Noen av HFK-gassene har nemlig en effekt på klimaet som er flere tusen ganger kraftigere enn CO2. På det aller verste er faktisk HFK-gassene opptil 5000 ganger sterkere enn vanlig CO2, og naturens egen kjemiske forbindelser (CO2) regnes derfor som et mye bedre alternativ.

Calanus AS følger de høyest oppnåelige miljøstandardene i sine operasjoner, og stiller store krav til at høstingen skal skje etter føre-var prinsippet, og innenfor sikre rammer i tråd med myndighetens reguleringer. For Calanus er det derfor svært viktig å samarbeide med aktører som deler deres filosofi. En av deres viktigste samarbeidspartnere, Arnøytind AS, var tidlig ute med å se behovet for en miljømessig oppgradering da avtalen om redusering av HFK-gassene forelå.

Kvalitet foran kvantitet
Den 16 år gamle fiskebåten «Arnøytind» har nemlig blitt oppgradert, og har fått installert fryseri som bruker CO2 som kjølemedium. «Arnøytind» skal derfor kunne ivareta den opprinnelige kvaliteten på fisk og annen sjømat fra de kalde og rene havområdene i nord, opplyser daglig leder Svein Roger Karlsen.

– Med ny teknologi må vi nok også endre tankemåten om bord. Til nå har det vært store kast og mest mulig om bord. Nå er det kvalitet og ikke kvantitet som er viktigst, opplyser Karlsen.

Arnøytind-rederiet har gjort flere oppdateringer med årene, men denne gangen konsentrerer rederiet seg om teknologi som skal sørge for superkvalitet på sjømaten enten det dreier seg om tradisjonelt fiske på torsk, hyse, sei og sild eller forsøkshøsting av raudåte.

Godt samarbeid
Administrerende direktør i Calanus AS, Gunnar Rørstad kunne ikke vært mer fornøyd med samarbeidet mellom Calanus AS og Arnøytind AS.

Calanus AS leier fartøyet «Arnøytind» for å utvikle høsting av raudåte. Raudåten kan i dag høstes på en bærekraftig måte etter at ny redskapsteknologi er blitt utviklet av Calanus, som blant annet produserer marint kosttilskudd basert på olje fra raudåte.

– Vi har et godt samarbeid med «Arnøytind». Vi ønsker å videreutvikle høsting og foredling av raudåte i kommersiell skala, og gjerne i et videre samarbeid med Svein Roger Karlsen og Arnøytind, opplyser Rørstad.

– I samarbeid med Calanus AS ser vi på effektive og gode måter å finne, høste og ta vare på raudåten om bord. Med raskere innfrysing er det lettere å beholde god kvalitet på råvaren så vel som på oljen som Calanus AS utvinner, sier Karlsen.

Miljøvennlig og effektiv kuldeteknologi
Kuldeteknisk AS står for prosjektering og leveranse av innfrysingsanlegget. Kuldeteknologien er basert på kuldemediet CO2, noe som både er svært miljøvennlig og effektivt.

– Innfrysingen er helt fantastisk! Tidligere brukte vi 4,5 timer på å fryse ned fisken, mens nå bruker vi ikke mer enn 3 timer. Den reduserte innfrysningstiden øker innfrysningskapasiteten tilsvarende om bord. Teknologien er energieffektiviserende, den er ikke helseskadelig, den er støyreduserende, og det er ingen brannfare, noe som er ekstremt viktig på en båt. Men viktigst av alt er det at teknologien er svært miljøvennlig og bidrar til betydelige kvalitetsforbedringer på fangsten, forteller Karlsen avslutningsvis.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy