Skip to main content

Canon plassert på den ideelle organisasjonen CDP sin “Klima A-liste” for første gang

Pressemelding   •   okt 27, 2016 11:43 CEST

Logo for CDP Klima A-liste 2016

Oslo, 27. oktober 2016 – Canons innsats for å redusere klimaendringene har oppnådd anerkjennelse hos den internasjonale ideelle organisasjonen CDP[1], med base i Storbritannia, og får dermed for første gang en plass på den anerkjente Klima A-listen.

Siden 2003 har CDP evaluert store selskaper over hele verden, etter deres innsats for å redusere globale klimaendringer. Evalueringene er basert på informasjon oppgitt i form av svar på spørsmål sendt til selskapene[2] om forretningsmessige risikofaktorer og muligheter forbundet med drivhusgassutslipp og klimaendringer. I 2016 har ca. 6 000 selskaper blitt vurdert; av disse var 500 japanske. Evalueringen rangerer selskapene på en skala fra A til F, der A er den høyeste. Canon ble utnevnt som en av 193 selskaper som nådde opp på A-listen.

Som en del av Canons miljøvisjon, Action for Green, som ble innført i 2008, ble det etablert et mål om årlig CO2-reduksjon for hvert produkts livssyklus med 3 %, blant annet gjennom proaktive tiltak som energisparende aktiviteter ved produksjonsanlegg, endret distribusjon, redusert energiforbruk ved bruk av produktet, reproduksjon av produktet[3], gjenbruk av deler og resirkulering av forbruksvarer. Resultatet var en betydelig reduksjon av CO2-utslippet per livssyklus per produkt i 2015, ned til ca. 30 % av utslippet i 2008, med andre ord en gjennomsnittlig reduksjon på rundt 5 % per år.

Canons miljøvisjon Action for Green har som mål å realisere et samfunn som fremmer en sunn livsstil og et sunnere globalt miljø, gjennom teknologisk innovasjon og styrket effektivitet. Gjennom produktenes livssyklus – fra produksjon til bruk og resirkulering – vil Canon videreføre sine aktiviteter i samarbeid med kunder og forretningspartnere, for å redusere skader på miljøet og dermed nå denne miljøvisjonen.

[1] Tidligere kjent som Carbon Disclosure Project, etablert i Storbritannia i 2000. CDP støtter et enkelt globalt system for måling, styring og deling av viktig miljømessig informasjon blant selskaper og byer.

[2]Besvarelsene representerer 827 institusjonelle investorer (med samlede verdier på 100 trillioner amerikanske dollar).

[3]En prosess med å sortere ut deler som kan gjenbrukes fra brukte produkter, rense og reparere disse delene og bruke dem til å fremstille nye produkter. Reproduserte produkter bekreftes å ha samme kvalitet som produkter fremstilt med kun nye deler før utsendelse.

Canon Norge
Canon Norge har rundt 400 medarbeidere og er representert ved 12 salgskontorer, derav 8 regionale Canon Business Center (CBC) som tilbyr lokale salgs- og supporttjenester. Hovedkontoret ligger på Holmlia i Oslo. Fra og med den 1. juni 2013 er Canon Norge og Océ Norge juridisk ett selskap; Canon Norge as. Merkenavnet Océ består under Canon Group og eksisterer fortsatt på en rekke produkter.

Canon er den ubestridte lederen innen både bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både konsument- og bedriftsmarkedet. Vår produkt- og løsningsportefølje omfatter alt fra foto, video, skrivere, skanner og faks til multifunksjonsprodukter med tilhørende løsninger og tjenester. Mer informasjon om selskapet finnes på www.canon.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.