Skip to main content

Canon plassert på den ideelle organisasjonen CDP sin “Klima A-liste” for første gang

Pressemelding   •   okt 27, 2016 11:43 CEST

Logo for CDP Klima A-liste 2016

Oslo, 27. oktober 2016 – Canons innsats for å redusere klimaendringene har oppnådd anerkjennelse hos den internasjonale ideelle organisasjonen CDP[1], med base i Storbritannia, og får dermed for første gang en plass på den anerkjente Klima A-listen.

Siden 2003 har CDP evaluert store selskaper over hele verden, etter deres innsats for å redusere globale klimaendringer. Evalueringene er basert på informasjon oppgitt i form av svar på spørsmål sendt til selskapene[2] om forretningsmessige risikofaktorer og muligheter forbundet med drivhusgassutslipp og klimaendringer. I 2016 har ca. 6 000 selskaper blitt vurdert; av disse var 500 japanske. Evalueringen rangerer selskapene på en skala fra A til F, der A er den høyeste. Canon ble utnevnt som en av 193 selskaper som nådde opp på A-listen.

Som en del av Canons miljøvisjon, Action for Green, som ble innført i 2008, ble det etablert et mål om årlig CO2-reduksjon for hvert produkts livssyklus med 3 %, blant annet gjennom proaktive tiltak som energisparende aktiviteter ved produksjonsanlegg, endret distribusjon, redusert energiforbruk ved bruk av produktet, reproduksjon av produktet[3], gjenbruk av deler og resirkulering av forbruksvarer. Resultatet var en betydelig reduksjon av CO2-utslippet per livssyklus per produkt i 2015, ned til ca. 30 % av utslippet i 2008, med andre ord en gjennomsnittlig reduksjon på rundt 5 % per år.

Canons miljøvisjon Action for Green har som mål å realisere et samfunn som fremmer en sunn livsstil og et sunnere globalt miljø, gjennom teknologisk innovasjon og styrket effektivitet. Gjennom produktenes livssyklus – fra produksjon til bruk og resirkulering – vil Canon videreføre sine aktiviteter i samarbeid med kunder og forretningspartnere, for å redusere skader på miljøet og dermed nå denne miljøvisjonen.

[1] Tidligere kjent som Carbon Disclosure Project, etablert i Storbritannia i 2000. CDP støtter et enkelt globalt system for måling, styring og deling av viktig miljømessig informasjon blant selskaper og byer.

[2]Besvarelsene representerer 827 institusjonelle investorer (med samlede verdier på 100 trillioner amerikanske dollar).

[3]En prosess med å sortere ut deler som kan gjenbrukes fra brukte produkter, rense og reparere disse delene og bruke dem til å fremstille nye produkter. Reproduserte produkter bekreftes å ha samme kvalitet som produkter fremstilt med kun nye deler før utsendelse.

Canon Norge
Canon Norge har rundt 400 medarbeidere og er representert ved 12 salgskontorer, derav 8 regionale Canon Business Center (CBC) som tilbyr lokale salgs- og supporttjenester. Hovedkontoret ligger på Holmlia i Oslo. Fra og med den 1. juni 2013 er Canon Norge og Océ Norge juridisk ett selskap; Canon Norge as. Merkenavnet Océ består under Canon Group og eksisterer fortsatt på en rekke produkter.

Canon er den ubestridte lederen innen både bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både konsument- og bedriftsmarkedet. Vår produkt- og løsningsportefølje omfatter alt fra foto, video, skrivere, skanner og faks til multifunksjonsprodukter med tilhørende løsninger og tjenester. Mer informasjon om selskapet finnes på www.canon.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar