Skip to main content

Capgemini med god fart inn i 2016

Pressemelding   •   apr 27, 2016 15:16 CEST

Capgemini-gruppen omsatte samlet for 3092 millioner Euro i første kvartal 2016, hvilket var en oppgang på 11,8% sammenlignet med i fjor og tilsvarende 13,9% ved konstante valutakurser. Gitt konstant konsernstruktur (primært integrering av IGATE oppkjøpet den 1. juli 2015) og konstante valutakurser, vokste selskapet organisk med 2,9%.

Paul Hermelin, styreformann og CEO for Capgemini-gruppen sier: - Capgeminis vekst akselererer i år. Styrket global tilstedeværelse og satsning på våre sektorer, er kilder til vekst. Våre kunders etterspørsel etter tjenester er drevet av innovasjon og digital transformasjon. Våre tjenestetilbud innen Digital og Cloud vokste med 28% i første kvartal.

IGATE, som ble kjøpt opp i 2015, er nå integrert i Capgemini-gruppen og har siden januar 2016 operert under Capgeminis navn. Integrasjonen går bra og muliggjør raskere synergier enn planlagt. IGATEs innovative integrerte plattformsløsninger (kjent som ITOPS) opplevde rekordstor vekst i Q1. Satsingen innen finanssektoren ble også styrket av oppkjøpet, og var en viktig driver for gruppens vekst i første kvartal 2016. Dette gav en økning på 29,7% gitt konstante valutakurser og 7,8% organisk vekst og bekrefter den positive trend innen finanssektoren. Den gode farten i første kvartal bekrefter våre forventninger for 2016 om vekst, bedre marginer og fri kontantstrøm.»

Antall ansatte

Per 31. mars 2016, var det i alt 182 908 ansatte i Capgemini-gruppen. Antall offshore-ansatte utgjorde 99 724, hvilket representerer 55 % av den totale arbeidsstyrken.

Ordre

Ordreinngangen gikk opp i Q1 2016 og utgjorde 3,128 millioner Euro. Dette representerer en økning på 17,6% i forhold til 1. kvartal 2015.

Utsikter for 2016

Basert på resultater for første kvartal, kan gruppen bekrefte sine mål for 2016. Gruppen prognoserer en inntektsvekst gitt konstante valutakurser på mellom 7,5 % til 9,5 %, en driftsmargin mellom 11,1 % og 11,3 % og generering av organisk fri kontantstrøm i overkant av 850 millioner Euro.

Den negative virkningen av valutasvingninger på inntekter forventes å gi en nedgang på -2 %, primært som følge av en styrket Euro mot pund og brasilianske real.

Høydepunkter

 • Åpning av Capgeminis niende innovasjonssenter i San Francisco. Dette utgjør kjernen i Applied Innovation Exchange global network som er utviklet av Capgemini for å hjelpe bedrifter med å akselerere integrering av teknologiske nyvinninger.
 • Cloud Services: utvidet samarbeid med Amazon Web Services.
 • Inngåelse av en tre-års kontrakt med Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) i Storbritannia.
 • Personvern: godkjenning fra CNIL i Frankrike av Capgemini´s Binding Corporate Rules for behandling av interne og kunders personopplysninger i gruppen.
 • Oppkjøp av oinio, en ledende Salesforce partner i Europa.
 • Oppkjøp av Fahrenheit 212, et amerikansk konsulentfirma innen strategisk innovasjon.

 • Les mer om Capgemini-gruppens Q1 resultater her

  Om Capgemini

  Med over 180.000 ansatte i over 40 land, er Capgemini en av verdens ledende leverandører av konsulent, teknologi og outsourcing-tjenester. Capgemini-gruppen omsatte i 2015 for 11,9 milliarder Euro. Sammen med sine kunder, utvikler og leverer Capgemini forretningsmessige, tekniske og digitale løsninger som skaper konkurransekraft og innovasjon. Som multikulturell virksomhet, har Capgemini utviklet en unik arbeidsmetode, the Collaborative Business ExperienceTM og en global leveransemodell Rightshore®.

  For mer informasjon, gå inn på www.capgemini.no

  Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

  Vedlagte filer

  PDF-dokument

  Kommentarer (0)

  Legg til kommentar

  Kommentar

  Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.