Skip to main content

Caritas Norge lanserer nytt kaffeprosjekt under Solbergs besøk i Colombia

Pressemelding   •   apr 09, 2018 11:39 CEST

En bonde arbeider på gården sin i Florencia i Caquetá, hvor ti familier slått seg ned for å drive jordbruk. Området er neglisjert av myndighetene og Caritas hjelper dem med tilgang til markeder. Foto: Caritas Norge

- Næringsutvikling og jobbskaping i marginaliserte områder som har vært hardt rammet av konflikten mellom FARC og myndighetene er avgjørende for å oppfylle fredsavtalen og få til en varig fred. Det mener fungerende generalsekretær i Caritas Norge, Knut Andreas O. Lid.

Statsminister Erna Solberg besøker i dag Colombia for å støtte opp om fredsprosessen og næringsutvikling i landet. Under besøket lanserer Caritas Norge vårt samarbeidsprogram med blant andre YARA. Kaffeprogrammet er støttet av Norad og har som mål å gi arbeid og inntekt til småbønder i tidligere FARC-kontrollerte områder.

Det overordnede målet med dette programmet er å bidra til en miljømessig og økonomisk bærekraftig kaffe som produseres i tre regioner som har vært sterkt berørt av vold og høy fattigdom: Huila, Caquetá og Tolima. Prosjektet skal i løpet av tre år gi kaffebønder ferdigheter til å drive bærekraftige og lønnsomme små og mellomstore gårder innen tre år, forteller Lid. Lid har vært en sterk pådriver for dette programmet og vil selv være til stede under lanseringen som er lagt til en mottakelse arrangert av den norske ambassaden i Bogotá 9. april.

- Strategiske samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn er viktig for å lykkes og for å sikre en bærekraftig utvikling for lokalsamfunn. Her kan Norge spille en viktig rolle gjennom sitt engasjement i fredsprosessen og gjennom norsk og colombiansk næringsliv, legger Lid til.

Landsbygda viktig

Caritas Norge har vært engasjert med fredsprogrammer i Colombia siden 1998 og spesielt arbeidet med å styrke sivilsamfunnets rolle i fredsprosessen. Etter at fredsavtalen ble signert i 2016, har vi utviklet næringslivssamarbeid og strategiske partnerskap for å bidra til rural utvikling i konfliktrammede områder.

Med fredsavtalen mellom myndighetene og FARC, vil det nå være mulig å utvikle den colombianske landsbygda som har vært hardt rammet av konflikten. Caritas prioriterer matsikkerhet og vil styrke jordbrukssektoren og skape jobber. Det er rundt 500 000 kaffebønder i Colombia, og de skaper om lag 800 000 direkte arbeidsplasser på landsbygda. Sysselsettingen som kaffebøndene bidrar til er 3,5 ganger sysselsettingen skapt av avlinger av ris, mais og poteter til sammen, og om lag ti ganger det som til sammen genereres ved dyrking av oljepalme og gummi.

Derfor er kaffevirksomheten en sterk drivkraft og viktig sektor for å redusere fattigdom, fordele inntektene blant befolkningen og skape vekst og utvikling, mener Lid.

Utfordringer i kaffesektoren

Produksjonen i Colombia er imidlertid underutviklet og preget av lavt produktivitetsnivå. Jordbrukssektoren i Colombia, spesielt kaffesektoren, står overfor en rekke utfordringer. Kaffeproduksjon er sårbar for flere skadedyr og sykdommer som reduserer avlingenes kvalitet og reduserer avkastningen. Videre mangler kaffebønder ressurser og kunnskap for å etablere effektive kaffebearbeidingsstrukturer.

Caritas, YARA og ECOM CCA (colombiansk kaffegrossist) er de viktigste partnerne i programmet, og arbeider i samarbeid med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) på Ås.

- Vårt program tar initiativ til et strategisk partnerskap mellom privat sektor, det sivile samfunn og regjeringen, og svarer på det umiddelbare behovet for å skape bærekraftige jobbmuligheter på landsbygda i Colombia. Programmet blir målrettet mot 1050 familieeide kaffegårder, i alt 5 500 barn, kvinner og menn som har vært ofre for den 52-årige colombianske konflikten, forteller Knut Andreas Lid.

FAKTA:

  • Over 50 år med væpnet konflikt mellom geriljagrupper, hæren, paramilitære grupper fra høyresiden og narkotikaligaer har preget landets moderne historie.
  • Over 200 000 mennesker er blitt drept som en følge av konflikten.
  • Fredsforhandlingene mellom den største geriljagruppen FARC og myndighetene varte fra 2012 til 2016
  • Regjeringen og FARC kom frem til en avtale 24. august 2016. Avtalen ble først forkastet i en folkeavstemning i oktober, men en reforhandlet avtale kom på plass 24. november.
  • President Juan Manuel Santos fikk Nobels Fredspris i 2016 for sitt arbeid med å forhandle frem avtalen.
  • Men implementeringen av avtalen går tregt og det har vært registrert et økende antall drap på menneskerettighetsaktivister.
  • En annen mindre geriljagruppe, Ejército de Liberación Nacional (ELN), har også vært i fredssamtaler med regjeringen, men de har så langt ikke blitt enige om noen avtale.
  • Caritas Norge har hatt prosjekter i Colombia siden 1998.

Les mer om Colombia og Caritas Norges arbeid i landet her:

Globale utfordringer – lokale løsninger

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon som arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er Caritas Norges øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett. Les mer om Caritas Norges organisering i Caritas Norges vedtekter.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar