Skip to main content

Fortsatt hjelpetilbud for au pairer

Pressemelding   •   apr 15, 2018 16:33 CEST

UDI har gitt Caritas Norge i oppdrag å videreføre nasjonal rådgivingstjeneste for au pairer og vertsfamilier ut 2018, med mulighet for forlengelse. Caritas startet opp tilbudet i august 2017.

Det var ved utgangen av 2017 2 214 au pairer i Norge med gyldig au pair tillatelse gjennom UDI, samt flere hundre au pairer fra EU-land som ikke er registret. Behovet for en rådgivingstjeneste for disse er stort. Nå er det besluttet at Caritas skal fortsette sin nasjonale rådgivningstjeneste ut 2018, med mulighet for forlengelse.

Siden oppstarten i august 2017 har Caritas Au pair-senter i Oslo, Bergen og Stavanger, mottatt 950 henvendelser. Det gjelder alt fra generelle spørsmål om au pair-ordningen, til potensielle konfliktsituasjoner, med uenigheter om lønn og arbeidsvilkår.

-Vi ønsker å være et lavterskeltilbud for målgruppen og jobbe forebyggende for å ivareta au pair-ordningens kulturutvekslende formål og hindre misoppfatninger og misbruk av ordningen, sier Anne Nogva, leder av Caritas au pair-senter.

Caritas har god tilgang på juridisk kompetanse, både gjennom egne ansatte og samarbeid med advokat for å kunne veilede og støtte au pairer og vertsfamilier i komplekse saker.

-Vi holder generelle informasjonsmøter for både au pairer og vertsfamilier, og tilbyr aktivitetskvelder for nettverksbygging au pairer imellom, forteller Nogva.

I tillegg til rådgivnings- og informasjonsarbeidet, har senteret også en sosial funksjon. Med god hjelp av frivillige arrangeres det nettverkskafé og søndagsaktiviteter for au pairer, som turer og museumsbesøk.

Au pair-senterets tjenestetilbud vil fortsatt være gratis og landsdekkende. Au pair-sentrene har åpent alle dager mellom klokken 10:00 og 16:00, i tillegg er det åpent torsdag kveld fra 17:00-20:00. Veiledere kan også nås via telefon, e-post og Facebook.

Globale utfordringer – lokale løsninger

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon som arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er Caritas Norges øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett. Les mer om Caritas Norges organisering i Caritas Norges vedtekter.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar