Skip to main content

Positive til regjeringsendringer

Pressemelding   •   jan 17, 2018 17:19 CET

Caritas Norge arbeider for å bekjempe sult.

Caritas Norge synes det er gledelig at Venstre fikk gjennomslag for en utviklingsminister i regjeringsforhandlingene. Organisasjonen ser også frem å samarbeide med ny kunnskaps- og integreringsminister og mener sammenslåing av kunnskap og integrering er smart.

Sist uke samlet 50 organisasjoner seg bak et opprop med krav om gjeninnføring av utviklingsministerstillingen, dette ble brakt inn i regjeringsforhandlingene av Venstre og Trine Skei Grande og kronet med.

- Vi er svært fornøyd med at Venstre lykkes med å sikre Norge en egen utviklingsminister og gleder oss til å samarbeide med Nikolai Astrup. Dette vil styrke innsatsen for menneskerettighetene i en stadig mer utfordrende verden, og bidra til en økt innsats for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030, sier Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær i Caritas Norge.

Caritas ber den nye utviklingsministeren gjøre kampen mot sult til et prioritert område i utviklingspolitikken, slik stortinget ba om i vedtak 579 fra 18. april 2017.

- Satsingen på landbruk og matsikkerhet er ikke fulgt av myndighetene, derfor forventer vi at Astrup prioriterer å utrydde sult. Klimaendringer er, ved siden av konflikt, en hovedårsak til sult, derfor bør klimasmart jordbruk oppskaleres, poengterer Lid.

Verdensbanken sier investering i jordbruk er mer enn dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom, som innsats i andre sektorer. De siste årene har støtten til landbruk og matsikkerhet kun utgjort mellom tre-fire prosent av det norske bistandsbudsjettet. Caritas ønsker en dobling av dette.

- Klimasmart jordbruk er nøkkelen til for å oppnå bærekraftsmål en og to; å utrydde fattigdom og sult, sier Lid. Han ser også positivt på at Astrup tidligere har uttrykt at det må legges til rette for næringslivsinvesteringer i bistand.

- For å klare å oppfylle bærekraftsmålene må myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn samarbeide. Potensialet for vekst i landbrukssektoren i Afrika er stort, og her har Norge særlig kompetanse på organisering av bønder og akvakultur, sier Lid. 

I sitt utenlandsarbeid arbeider Caritas for å utrydde sult, og forebygge at folk flykter fra sulten. Innenlandsarbeidet består i å sikre flyktninger og migranter god integrering og tilgang til arbeidsmarkedet.

Leder for Caritas Innland, Per Wenneberg, er godt fornøyd med at kunnskaps- og integreringspolitikk nå sees mer i sammenheng.

- Caritas Norge ser frem til å samarbeide med ny kunnskaps- og integreringsminister. Vi har lang erfaring med å integrere flyktninger og innvandrere inn mot arbeidsmarkedet og mener vi det er positivt at kunnskaps- og integreringspolitikk nå ses mer i sammenheng. God språk- og samfunnsforståelse, samt digital kompetanse er viktig for å få til god integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv, sier Per Wenneberg, leder Innland.

- Ved våre informasjons- og ressurssentre i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen jobber Caritas daglig for at innvandrere opparbeider seg nødvendige kompetanse og verktøy til å være aktive samfunnsborgere. Vi håper at det nye departementet vil sette disse temaene høyere på dagsorden, og vi ser frem til fremtidig samarbeid, sier Wenneberg.

For intervju eller ytterligere kommentar, ta kontakt med Knut Andreas Lid på telefon 404 22 532, eller Per Wenneberg på telefon 976 33 218.

Globale utfordringer – lokale løsninger

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon som arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er Caritas Norges øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett. Les mer om Caritas Norges organisering i Caritas Norges vedtekter.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar