Skip to main content

Positivt med økt støtte til integrerings- og veiledningstiltak for frivillige

Pressemelding   •   mai 15, 2018 12:08 CEST

Positivt med økt støtte til integrerings- og veiledningstiltak for frivillige

 I Revidert statsbudsjett foreslås det å styrke tilskuddsordningen Informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere med 4 millioner kroner, til 7,5 millioner. Det stiller Caritas Norge seg svært positive til.

Dette er en anerkjennelse av arbeidet vi gjør på ressurssenteret vårt. Vi har stor pågang til vår informasjons- og veiledningstjeneste, og en slik styrking av tilskuddsordningen vil bidra svært positivt til å videreutvikle tilbudet vårt til en stadig økende målgruppe, sier Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, leder for Caritas Ressurssenter.

Det er stor etterspørsel etter informasjons- og veiledningstilbudene Caritas har, og i 2017 var det 6.900 som benyttet seg av dette.

Etterlengtet strategisk innsats

Caritas har tidligere etterlyst en sterkere strategisk innsats overfor arbeidsinnvandrere. Mange i denne gruppen har løs tilknytning til norsk arbeids- og samfunnsliv, og trenger bistand både når det gjelder jobb, utdanning, økonomi og juridiske spørsmål.

Vi har etterspurt en styrking av denne tilskuddsordningen, og en økning på 4 millioner vil utgjøre et betydelig løft, med tanke på de enorme behovene vi ser gjennom Ressurssenter for innvandrere.

Mange EØS innvandrere står langt fra det norske samfunns- og arbeidsliv fordi de har for dårlig kjennskap til hvordan det fungerer. I tillegg har mange svake eller ingen norskferdigheter, avslutter Ekendahl-Dreyer.

Kontakt for ytterligere informasjon:

Ellen Høvik, kommunikasjonssjef, tlf. 918 61 822, eller ellen.hovik@caritas.no 

Globale utfordringer – lokale løsninger

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon som arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er Caritas Norges øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett. Les mer om Caritas Norges organisering i Caritas Norges vedtekter.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar