Skip to main content

Tags

Kompetansekartlegging - rett person til prosjektene

Mange organisasjoner har ikke oversikt over den komplette kompetansen i selskapet og tilbudsprosesser blir svært tidkrevende. CV’er oppdateres og samles inn i siste liten og er ikke konsistente

Medarbeidersamtalen – hjertet i talent- og prestasjonsledelse

For mange virksomheter er prosessen for medarbeidersamtaler utfordrende, gjennomføringsgraden lav og mangel på tilbakemeldinger og tydelige mål fører til lav medarbeidertilfredshet. Medarbeidersamtalen er den viktigste delen i talent- og prestasjonsledelse fordi den er utgangspunktet for alle andre HR-prosesser. Derfor må den gjennomføres godt og til rett tid.

CatalystOne HR Masterdata - kilden til strategisk HR

Profesjonell håndtering av persondata er en viktig faktor for å drive strategisk HR. Er persondataene av dårlig kvalitet – påvirker dette andre HR-prosesser – og evnen til å ta riktige beslutninger. Mange organisasjoner opplever at det er krevende å holde informasjon om de ansatte oppdatert og at rapporter og analyser – som grunnlag for viktige beslutninger – er vanskelig tilgjengelig

Presset seg til suksess

Presset seg til suksess

Dokumenter   •   31-01-2014 15:02 CET

De positive tilbakemeldingene vi fikk fra de kundene vi hadde, betydde mye. Magefølelsen min sa meg at vi en dag skulle lykkes, det drev meg videre. Det blir nesten som religion når du har tro på noe du har jobbet dag og natt med i flere år. Arbeidsmiljøloven kan man bare glemme i sånne perioder.