Skip to main content

Visualiseringsteknologien på full fart inn i eiendomsbransjen

Pressemelding   •   jan 26, 2018 12:35 CET

I 2017 kjøpte CBRE Group selskapet Floored som har utviklet et interaktivt 3D visualiseringsverktøy for næringseiendom. Norge er første land utenfor det amerikanske markedet som nå tilbyr dette verktøyet.

– Vi er stolte av å kunne tilby Floored til våre kunder. Det gir en helt unik måte å visualisere eiendommens potensiale. Samtidig gjør det at virksomheter aktivt kan ta del i planlegging og utforming av sine lokaler i en helt annen utstrekning enn i dag, sier John O. Solberg administrerende direktør i CBRE Norge.

Fra statiske planskisser til 3D-visualisering

Floored er et webbasert verktøy som gjør brukerne raskt og enkelt i stand til å skreddersy og utforske interaktive plantegninger. Verktøyet gjør skisser, foto, plantegninger og CAD-planer om til komplette 3D-opplevelser.

– Ved å interaktivt flytte på vegger og forandre planløsninger, samtidig som man følger med på mål, nøkkeltall og antall ansatte, kan man få et realistisk inntrykk av hvordan man som leietaker vil passe inn i lokalet, forteller Piotr Kolacz, Technology analyst og ansvarlig for Floored i CBRE Norge.

Kunden kan selv få tilgang til tjenesten og erfare hvordan ulike kombinasjoner av f.eks. kontorplasser, møterom og sosiale soner kan gi ønsket arealutnyttelse. Med et enkelt klikk kan romløsning og møblement endres. Samtidig kan brukerne utforske et bredt spekter av potensielle utforminger og interiørstiler i full 3D. Da tjenesten er koblet opp mot Google Earth vil omgivelsene kunne bli en del av visualiseringen, for å gjøre opplevelsen mest mulig virkelighetsnær.

– Gjennom Floored kan vi effektivt få vist frem ulike scenarier for hvordan en eiendom kan benyttes nå og frem i tid. Ved at kunden selv også kan få tilgang til tjenesten vil det gi rom for å se på og erfare en rekke forskjellige løsninger på en effektiv måte, uten at dette vil være en tids- og kostnadskrevende prosess, påpeker Kolacz.

Stor teknologiinteresse i Norge

Norge er første land som nå får tilgang til verktøyet.

- Vi har satt teknologi og fremtidsrettede løsninger på toppen av vår strategiske agenda. Dette gir gjengklang internt også i en stor organisasjon som CBRE, og viljen til å sette teknologiske nyvinninger på bakken i Norge er høy. Vårt mål er å være den ledende aktøren i eiendomsbransjen når det gjelder å tilby teknologiske verktøy som både effektiviserer og skaper merverdi for våre kunder. Floored vil både bidra til tids- og kostnadsbesparelser i prosesser, samtidig som betalingsviljen øker ved at kunden faktisk kan se produktet de blir tilbudt, fortsetter Solberg

Floored fungerer som et effektiv verktøy og samhandlingsløsning for blant annet leietaker, arkitekt, utvikler og prosjektledelse, og forenkler samhandlingen mellom alle involverte parter. Skisser og filer kan enkelt deles og tas ut i egnede formater.

Løsningen vil være tilgjengelig på det norske markedet fra januar i år.

CBRE er verdens største rådgiver og forvalter av næringseiendom, med 75 000 ansatte representert ved 450 kontorer i mer enn 100 land. I Norge er vi 70 ansatte som bistår både med et bredt spekter at rådgivningstjenester knyttet til næringseiendom. Vi er betrodd samarbeidspartner og rådgiver for noen av landets største og ledende virksomheter, både eiendomsbesittere, investorer og leietakere. CBRE globalt (NYSE:CBG) har i dag over 80 % av Fortune 500-selskapene som kunder. Våre tjenester favner alt fra kjøp, salg, utvikling, utleie og leie av næringseiendom, verdivurderinger, investeringsrådgivning, eiendomsforvaltning og prosjektledelse. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy