Skip to main content

To nye blodkreft-behandlinger anbefalt i Europa

Pressemelding   •   apr 24, 2019 23:21 CEST

To kombinasjonsbehandlinger, som inkluderer henholdsvis Revlimid og Imnovid, er anbefalt godkjent av Vitenskapskomiteen for humanlegemidler (CHMP) hos det europeiske legemiddelverket (EMA).

To nye kombinasjonsbehandlinger for myelomatose er anbefalt godkjent av Vitenskapskomiteen for humanlegemidler (CHMP) hos det europeiske legemiddelverket (EMA). Kombinasjonsbehandlingene inkluderer henholdsvis Revlimid og Imnovid, som begge er legemidler fra Celgene.

Anbefalingene for markedsføringsgodkjennelse i Europa omfatter to ulike triplettbehandlinger; For voksne blodkreftpasienter med ubehandlet myelomatose, som ikke kan motta stamcelletransplantasjon, anbefaler CHMP Revlimid (lenalidomid) i kombinasjon med bortezomib og dexametason (RVd). For voksne blodkreftpasienter med myelomatose, som har mottatt minst en behandlingsrunde som inkluderer lenalidomid, anbefaler CHMP Imnovid (pomalidomid) i kombinasjon med bortezomib og dexametason (PVd).

Stort behov for nye behandligsalternativer
–Revlimid og Imnovid er to meget viktige og effektive legemidler for behandling av myelomatose. CHMPs anbefalinger er meget gledelig, da det er et stort behov for nye behandlingskombinasjoner. Dette gjelder både pasienter som ikke tidligere er behandlet for sykdommen, og for pasienter som ikke lengre responderer på behandlingen de allerede får, sier Michael Grövdal, assisterende medisinsk direktør for hematologi i Celgene Nordic.

Vesentlig forbedring i både progresjonsfri overlevelse, og total overlevelse
CHMPs anbefaling for Revlimid er basert på Fase III studien SWOG S0777 som omfattet kombinasjonsbehandling med Revlimid, bortezomib og dexametason for voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose, uten planlagt autolog stamcelletransplantasjon.[i]Studien viste vesentlig forbedring i både progresjonsfri overlevelse, og total overlevelse, sammenlignet med behandling med kun Revlimid og dexametason. Behandlingsvalget i førstelinje[ii]er viktig, ettersom pasientene gradvis bli mindre mottakelig for behandling, og opplever kortere remisjonsperioder, ved sendere linjer av behandling.[iii]

En voksende pasientgruppe
Behandlingsanbefalingene fra CHMP om Imnovid er basert OPTIMISMM, den første prospektive Fase III studien som omfatter kombinasjonsbehandling med Imnovid, bortezomib og dexametason for pasienter som tidligere er behandlet med Revlimid, og hvor 70 prosent ikke lengre responderte på behandling med Revlimi[iv]Dette er en voksende pasientgruppe, som har et behov for nye behandlingsmetoder. OPTIMISMM viser at pasienter som fikk PVd, oppnådde lengre progresjonsfri overlevelse, enn pasienter som bare fikk bortezomib og dexametason.

De nye tripletbehandlingene; Revlimid i kombinasjon med bortezomib og dexametason, samt Imnovid i kombinasjon med bortezomib og dexametason er foreløpig ikke godkjent. De europeiske legemiddelmyndighetene, som generelt følger anbefalingene fra CHMP, forventes å ta en beslutning om å innføre behandlingene innen to måneder.

[i]Durie BG, Hoering A, Abidi MH, et al. Bortezomib with lenalidomide and dexamethasone versus lenalidomide and dexamethasone alone in patients with newly diagnosed myeloma without intent for immediate autologous stem-cell transplant (SWOG S0777): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2017 Feb 4;389(10068):519-527.

[ii]Liwing J, Uttervall K, Lund J, et al. Improved survival in myeloma patients: starting to close in on the gap between elderly patients and a matched normal population. Br J Haematol. 2014 Mar;164(5):684-93.

[iii]Kumar SK, Therneau TM, Gertz MA, et al. Clinical course of patients with relpses multiple myeloma. Mayo Clin Proc. 2004 Jul;79(7):867–874.

[iv]Richardson P, Rocafiguera A, Beksac M, et al. OPTIMISMM: Phase 3 trial of pomalidomide, bortezomib, and low‐dose dexamethasone vs bortezomib and low-dose dexamethasone in lenalidomide-exposed patients with relapsed or refractory multiple myeloma. Presented at: American Society of Clinical Oncology Annual Meeting; June 1, 2018; Chicago, IL.

Celgene AS er et forskningsbasert biofarmasøytisk selskap som har som formål å oppdage, utvikle og markedsføre innovative og livsforandrende legemidler innen kreft og betennelsessykdommer. Celgene har nå flere kliniske forsøk underveis innen gen‐ og proteinforskning ved store medisinske sentre flere steder i verden. Selskapet ble startet i 1986 og har 1600 medarbeidere over hele verden. For mer informasjon, se www.celgene.no