Laksen trives i lukket anlegg

Pressemeldinger   •   des 20, 2018 14:55 CET

Tre måneder etter at fisken ble satt ut, er det tydelig at laksen i den lukkede merden i Horsvaagen i Hamarøy trives og presterer svært bra. Den lukkede merden har fått navnet Certus fordi dette latinske ordet betyr «sikker».

3 doktorgrader i Cermaq på 1 måned

Pressemeldinger   •   des 06, 2018 14:45 CET

Med to nye doktorgrader i Cermaqs fiskehelsegruppe i Bergen, har forskergruppen på fem prestert hele tre doktorgrader på én måned. Cermaq har brukt Forskningsrådets ordning for nærings-PhD.

Skuffet over avslag på iFarm-anke

Pressemeldinger   •   nov 27, 2018 08:47 CET

Departementets vedtak om kun fire utviklingskonsesjoner til iFarm er skuffende, og gjør at det ikke er mulig å gjennomføre det planlagte prosjektet. Norge trenger bredde i teknologiutvikling for å utnytte og videreutvikle våre naturgitte fortrinn innen oppdrett.

Cermaqforsker tok doktorgrad på intracellulære bakterier – viktig for bedre sykdomsbekjempelse hos fisk

Pressemeldinger   •   nov 07, 2018 16:43 CET

Øyvind Brevik er den første av tre Cermaq-forskere som disputerer for doktorgraden denne høsten. Øyvind Brevik har utviklet genetiske analyseverktøy for å identifisere bakterier som gir sykdom hos fisk. Dette gir viktig kunnskap for å utvikle redskaper for sykdomsbekjempelse i akvakultur.

Produksjonsstart for den lukka merden til Cermaq i Horsvågen

Pressemeldinger   •   sep 24, 2018 15:08 CEST

Cermaq har som målsetting å være ledende på teknologiutvikling som bidrar til bærekraftig matproduksjon. I helgen satte Cermaq ut fisk i den lukka merden i Horsvågen.

Norges mest effektive og moderne foredlingsanlegg for laks åpnet i Steigen

Pressemeldinger   •   sep 04, 2018 18:43 CEST

Cermaq sitt nye, moderne foredlingsanlegg for laks ble offisielt åpnet av statssekretær Roy Angelvik i dag.

Cermaq en av grunnleggerne av FNs handlingsplan for havet som lanseres av Global Compact i dag

Pressemeldinger   •   jun 08, 2018 14:30 CEST

Som første næringslivspartner og en av grunnleggerne av handlingsplanen for havet, har Cermaq vært aktiv i formingen av FN Global Compact sin «Action Platform for Sustainable Ocean Business». Handlingsplanen lanseres i dag, på verdens havdag, på FNs hovedkvarter i New York.

Cermaq søker 13 utviklingskonsesjoner for FlexiFarm - lukka merd med smitterensing

Pressemeldinger   •   nov 07, 2017 07:15 CET

Cermaq vil bli ledende innen teknologiutvikling som bidrar til bærekraftig matproduksjon. FlexiFarm styrker Norges konkurransefortrinn innen kystnær matproduksjon, og svarer på utfordringene politikere, myndigheter, miljøorganisasjoner, våre kunder og ikke minst næringen selv ønsker løst.

iFarm transformerer oppdrett ved å ivareta fiskevelferd hos hver enkelt fisk

Pressemeldinger   •   okt 23, 2017 10:16 CEST

Fiskeridirektoratets vedtak om at iFarm faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, er godt nytt for hele den norske oppdrettsnæringen. iFarm både styrker konkurransekraften i tradisjonell oppdrett og introduserer oppfølging av fiskevelferd og fiskehelse for hver enkelt laks i en merd.

Cermaq tar i bruk ny teknologi for å lage biogass av slamavfall

Pressemeldinger   •   jun 30, 2017 09:34 CEST

Slamavfall fra smoltproduksjon har i mange år vært en utfordring både for miljøet og for oppdretterne. Cermaq tar i bruk ny teknologi ved settefiskanlegget på Forsan i Steigen i Nordland for å produsere verdifull biogass av slamavfallet i stedet for å deponere det.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsrådgiver
  • asintrvgidyw.axzamhe@csverbumakaq.zkconsmqg
  • +47 23 68 50 37

Om Cermaq Norway AS

Bærekraftig matproduksjon

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. I 2015 hadde Cermaq Norway en omsetning på 3,3 milliarder norske kroner. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Adresse

  • Cermaq Norway AS
  • Gjerbakknes
  • 8286 Nordfold
  • Norge