Cermaq en av grunnleggerne av FNs handlingsplan for havet som lanseres av Global Compact i dag

Pressemeldinger   •   jun 08, 2018 14:30 CEST

Som første næringslivspartner og en av grunnleggerne av handlingsplanen for havet, har Cermaq vært aktiv i formingen av FN Global Compact sin «Action Platform for Sustainable Ocean Business». Handlingsplanen lanseres i dag, på verdens havdag, på FNs hovedkvarter i New York.

Cermaq søker 13 utviklingskonsesjoner for FlexiFarm - lukka merd med smitterensing

Pressemeldinger   •   nov 07, 2017 07:15 CET

Cermaq vil bli ledende innen teknologiutvikling som bidrar til bærekraftig matproduksjon. FlexiFarm styrker Norges konkurransefortrinn innen kystnær matproduksjon, og svarer på utfordringene politikere, myndigheter, miljøorganisasjoner, våre kunder og ikke minst næringen selv ønsker løst.

iFarm transformerer oppdrett ved å ivareta fiskevelferd hos hver enkelt fisk

Pressemeldinger   •   okt 23, 2017 10:16 CEST

Fiskeridirektoratets vedtak om at iFarm faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, er godt nytt for hele den norske oppdrettsnæringen. iFarm både styrker konkurransekraften i tradisjonell oppdrett og introduserer oppfølging av fiskevelferd og fiskehelse for hver enkelt laks i en merd.

Cermaq tar i bruk ny teknologi for å lage biogass av slamavfall

Pressemeldinger   •   jun 30, 2017 09:34 CEST

Slamavfall fra smoltproduksjon har i mange år vært en utfordring både for miljøet og for oppdretterne. Cermaq tar i bruk ny teknologi ved settefiskanlegget på Forsan i Steigen i Nordland for å produsere verdifull biogass av slamavfallet i stedet for å deponere det.

7 måneder uten lusemidler

Pressemeldinger   •   jun 19, 2017 13:08 CEST

Cermaq har ikke brukt lusemidler i Finnmark siden november 2016. Det skyldes først og fremst en proaktiv strategi for å holde lusenivåene lave, og et godt samarbeid med de andre oppdrettsselskapene i regionen.

Feil i Morgenbladet om ILA forskning

Nyheter   •   jun 12, 2017 07:30 CEST

I Morgenbladet presenteres oppdrettsnæringen som en aktiv motstander av forskning «den ikke liker». Det var Cermaq som støttet forskningen som kartla smitteveiene for ILA-viruset - Cermaq sendte meg verden rundt for å snakke om funnene fra forskningen min. De betalte også advokatregninger, og lot funnene fra forskningen min være hovedtema i Cermaqs bærekraftkonferanse, sier Siri Vike

Monterey Bay Aquarium gir tommelen opp for ASC sertifisert oppdrettslaks

Pressemeldinger   •   jun 05, 2017 17:10 CEST

I sin sjømatguide for bærekraftig sjømat, Seafood Watch, har Monterey Bay Aquarium rangert oppdrettslaks som er sertifisert i henhold til ASC-standarden som “Godt Alternativ”. Dette er viktig først og fremst i det amerikanske markedet.

PD må stoppes i Nord-Trøndelag

Pressemeldinger   •   feb 02, 2017 08:00 CET

Oppdrett i åpne merder krever disiplin for å sikre fiskehelsen. Fisk med smittestoffer vi ikke skal ha i området, må tas ut raskt. Dessverre er enkelte oppdrettere mer opptatt av kortsiktig profitt enn av langsiktig inntjening.

Ny teknologi må gi lavere produksjonskostnader for laks

Pressemeldinger   •   okt 26, 2016 11:47 CEST

​- Oppdrettsnæringen trenger innovasjon og nye løsninger for å kontrollere kostnadsutviklingen. Det sa forsker Audun Iversen fra Nofima på et seminar i forbindelse med åpningen av Cermaqs nye settefiskanlegg i Forsan i Steigen i går.

​Et av Norges mest moderne settefiskanlegg åpnet av Fiskeriministeren i dag

Pressemeldinger   •   okt 25, 2016 17:31 CEST

Det nye settefiskanlegget til Cermaq Norway i Forsan i Steigen ble åpnet med stor festivitas i dag. Det var Fiskeriministeren som stod for den offisielle åpningen av anlegget, som har en produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt pr. år.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsrådgiver
  • astrid.aam@cermaq.com
  • +47 23 68 50 37

Om Cermaq Norway AS

Bærekraftig matproduksjon

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. I 2015 hadde Cermaq Norway en omsetning på 3,3 milliarder norske kroner. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Adresse

  • Cermaq Norway AS
  • Gjerbakknes
  • 8286 Nordfold
  • Norge