Skip to main content

Ny teknologi må gi lavere produksjonskostnader for laks

Pressemelding   •   okt 26, 2016 11:47 CEST

Audun Iversen fra Nofima på Cermaqs seminar om teknologisk innovasjon i lakseoppdrett. Foto: Karoline O. A. Pettersen

- Oppdrettsnæringen trenger innovasjon og nye løsninger for å kontrollere kostnadsutviklingen. Det sa forsker Audun Iversen fra Nofima på et seminar i forbindelse med åpningen av Cermaqs nye settefiskanlegg i Forsan i Steigen i går.

På seminaret, som handlet om teknologisk innovasjon i lakseoppdrett, sa fiskeriminister Per Sandberg at utviklingskonsesjoner skal være et virkemiddel for å fremme innovasjon i oppdrettsnæringen og han ser for seg en fremtid med både oppdrett på land, tett på kysten og langt ut, i åpne og i lukkede anlegg. Det er så langt kommet inn 39 søknader.

Cermaq er ett av selskapene som har søkt om utviklingskonsesjoner. Søknaden er basert på nyvinningen iFarm, et konsept som har sitt utspring i flaskesorteringsteknologi.

- Med iFarm går vi over fra gruppebasert drift til individuell registrering og behandling av hver enkelt laks, sier fungerende adm.dir. i Cermaq Norway, Snorre Jonassen. Med dette konseptet holdes fisken på en viss dybde i merden. Når fisken svømmer opp for å fylle svømmeblæren, ledes den gjennom en sensor og blir identifisert, veid og sjekket for lus. Teknologien i sensoren gjør at man kan følge hvert enkelt individ fra smolt og fram til slakt. Dette gjør at vi kan sortere fisken ut fra vekt og ta ut slakteklar fisk uten å stresse fisken. Det gjør også at vi kan redusere lusebehandling ved at vi kun behandler den fisken som har lus. IFarm er et teknologisk sprang for oppdrett i åpne merder, avslutter Jonassen.

Cermaq Norway AS er et av de største oppdrettsselskapene i Nord-Norge, med ca 460 ansatte og en omsetning på 3,3 milliarder kroner (2015). Alle Cermaq Norways produksjonsanlegg er lokalisert nord for Polarsirkelen, noe som bidrar til god fiskehelse og god kvalitet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy