Skip to main content

Vil digitalisere kontorhverdagen

Pressemelding   •   nov 16, 2018 14:54 CET

Postgirobygget. Foto: Entra

Oslo, 31. oktober 2018: Som et ledd i visjonen om å ha Norges mest fornøyde kontorbrukere, øker eiendomsselskapet Entra innovasjonstakten. Gjennom CGIs nye satsing på eiendomsforvaltningsløsninger skal de bli enda mer attraktive for dagens og morgendagens kunder.

Entra har inngått en samarbeidsavtale med IT-selskapet CGI som skal sikre fornøyde sluttbrukere i Norges beste kontorplasser. I likhet med de fleste andre, jobber eiendomsbransjen med digitalisering for å forenkle arbeidshverdagen.

Vil være pådriver for en digital transformasjon
– CGI er stolte av å ha inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Entra, som vi opplever som et flaggskip i bransjen. Eiendomsmarkedet er i stor endring og mange aktører ligger etter i den teknologiske utviklingen. Vi forventer at flere vil følge etter i tiden som kommer, sier administrerende direktør i CGI, Tom Hauge.

Store muligheter
Entra har i flere år fått toppscore i den nasjonale kundeundersøkelsen «Norsk leietakerindeks». Eiendomsgiganten har i 2018 tatt flere initiativ der målet er enda mer fornøyde leietakere.

– Vi har tro på løsninger som knytter folk, teknologi og fysiske omgivelser sammen på en friksjonsfri måte. Samarbeidet med CGI er ett av flere viktige samarbeid der innovasjon og digitalisering skal sette oss i stand til å skape en enda bedre kontorhverdag for våre leietakere, forteller Åse Lunde som er direktør for digitalisering og forretningsutvikling i Entra.

Eiendomsbransje i endring
Ulike løsninger kjøpt inn av forskjellige fagavdelinger, der de samme tingene ofte må registreres flere ganger, skal nå erstattes med én helhetlig løsning. Første steg er få på plass en moderne ERP-plattform.

– Først og fremst skal vi hjelpe Entra med å få på plass en grunnmur som gjør det mulig å jobbe videre med digitaliserings- og innovasjonsprosjekter. Vi jobber med disse tingene parallelt, slik at begge deler skal være klart når de går på lufta med den nye løsningen neste høst, sier Øyvind Myrstad, Vice President i CGI.

– Grunnlag for innovasjon
I tillegg til å forenkle fakturaflyt og fjerne tidkrevende prosesser, åpnes også helt andre muligheter. CGI har allerede knyttet til seg partnere som på sikt kan være med på å revolusjonere flere sider av kontorlivet.

Samarbeidsavtalen har en verdi på 22 millioner kroner og strekker seg over fem år med mulighet for forlengelse på to pluss to år.

Om Entra
Entra ASA er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Selskapet eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på 88 bygg. Markedsverdien av eiendomsporteføljen var på ca. 44 milliarder kroner pr. Q2 2018. Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen.

For nærmere informasjon:

CGI Norge
Pieter Spilling
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Telefon: 93055731
E-post: pieter.spilling@cgi.com

Entra ASA
Åse Lunde
Direktør for digitalisering og forretningsutvikling
Telefon: 928 48 318
E-post: alu@entra.no

CGI Group Inc. ble grunnlagt i 1976 og er verdens femte største uavhengige leverandør av tjenester innen IT- og forretningsprosesser. Med 74 000 medarbeidere over hele verden, leverer CGI en portefølje av ende-til-ende løsninger innen avanserte IT- og forretningskonsulenttjenester, systemintegrasjon og utsetting av IT- og forretningsprosesser. CGIs modell med kundenærhet, et globalt leveransenettverk og egne løsninger bidrar til at kundene hurtigere oppnår resultater og bidrar til deres digitale transformasjon. CGI har en samlet årlig omsetning på over 60 milliarder NOK. CGI-aksjene er notert på TSX (GIB.A) og NYSE (GIB). Websider: www.cginorge.no