Skip to main content

Statoil og Oslo Havn enige om plassering av etanoltankene

Nyhet   •   nov 18, 2010 11:08 CET

Bilde: Havnedirektør Anne Sigrid Hamran og Dag Roger Rinde, administrerende direktør i Statoil Norge signerte avtalen og er enige om å flytte etanoltankene på Sjursøya i Oslo. Bak fra venstre Dag Sem, Ole Thomas Berge og Arnfinn Håheim fra Oslo Havn, og Jan Milton Berge, Henrik Bruun og Tom Borgersen fra Statoil Norge.

Statoil og Oslo Havn er enige om hvor etanoltankene på Sjursøya kan stå. Dermed er alt klart for å bygge den nye godshavna som hovedstaden trenger.

- Vi er veldig glade for denne avtalen. Det er startskuddet for den neste fasen av utbyggingen på Sjursøya. Avtalen er også en nødvendig forutsetning for å kunne realisere fjordbyplanene, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Dobbel kapasitet

Når den nye godshavna står ferdig, forhåpentligvis i 2014, vil den ha dobbelt så stor kapasitet som dagens. Da kan andre områder, som i dag brukes til havneformål, bygges ut i tråd med fjordbyplanene.

- Vi gleder oss over utviklingen av Fjordbyen. Vi er glade for at denne avtalen er på plass så Oslo Havn kan moderniseres og utvikles videre, samtidig som vi viderefører de anleggene vi trenger for å forsyne Østlandet med drivstoff, sier Dag Roger Rinde, administrerende direktør i Statoil Norge as.

Miljøvennlig drivstoff

Han understreker at avtalen gjør det mulig for Statoil å videreføre satsingen på nye og miljøriktige drivstoff.

- Sjursøya får en viktig rolle i å redusere forurensingen fra veitrafikken på hele Østlandet i årene som kommer. I tillegg arbeider vi med vedlikehold og investeringer for å opprettholde sikkerheten både for mennesker og miljø, sier Rinde.

To år fram i tid

Avtalen mellom Oslo Havn og Statoil innebærer at etanoltankene flyttes fra vestsiden til østsiden av Sjursøya. De gamle tankene vil kunne fjernes om cirka to år, og det blir dermed mulig å samle all containerhåndteringen på Sjursøya Vest. Dette vil føre til en langt mer effektiv godshåndtering for Oslo Havns kunder, samtidig som Statoil vil få et helt nytt etanolanlegg som krever mindre plass enn det gamle.

- Den nye godshavnen vil bli en hovedpulsåre for transport av gods inn til den stadig økende befolkningen i Oslo-området. Sjøveien er langt mer miljøvennlig enn landeveien, og vi slipper at de allerede lange køene inn til Oslo blir enda lengre, sier havnedirektør Hamran. 

Berømmer Oslo Havn

Første del av containerhavnen på Sjursøya sto ferdig i 2008, men uenigheten om hvor etanoltankene skulle være har foreløpig ikke gjort det mulig å bygge ut godshavnen fullt ut.

- Jeg ser at vi er fremstilt som et hinder for utviklingen av fjordbyen, men Statoil er ingen motstander av den gledelige utviklingen på Oslo havn. Dette er et eksempel på en sak hvor det har vært mulig å være uenige om løsningen, men samtidig holde en god tone. Jeg vil berømme Oslo Havn for måten de har håndtert denne saken på, og jeg er glade for at vi har funnet en løsning der utviklingen av en mer moderne og attraktiv havn går videre i sameksistens med oljehavnen på Sjursøya, sier Rinde.