Skip to main content

Bioetanol fra trevirke i salg på statoilstasjoner

Pressemelding   •   nov 10, 2011 19:00 CET

For første gang blandes norsk, trevirkebasert bioetanol inn i norsk bensin. Bioetanolen som produseres av Borregaard leveres til Statoilkunder som fyller Bensin95 på statoilstasjoner i Østlandsområdet.

Statoil Norge AS har inngått avtale om å kjøpe det Borregaard i dag har av tilgjengelig etanol, det vil si 44. 000 liter per måned.

- Bruk av andregenerasjons, norsk bioetanol er et skritt i riktig retning. Vi har blandet inn bioetanol i bensin siden januar 2010, og er fortsatt sikre på at dette er et viktig og konkret virkemiddel for å redusere utslippene fra transportsektoren i mange tiår fremover, sier Dag Roger Rinde, administrerende direktør i Statoil Norge.

Bioetanolen som produseres i Borregaards bioraffineri fremstilles ved at det frigjøres sukker fra trevirke som blir til etanol ved gjæring. I disse dager henter Statoil første lass. Etanolen blandes inn i bensin som kjøres ut fra Sjursøya i Oslo til statoilstasjoner på Østlandet.

- Ved å blande bioetanolen inn i vanlig bensin, vil flest mulig statoilkunder kunne kjøre på miljøriktig, norsk bioetanol, sier Dag Roger Rinde.

All bensin som Statoil Fuel & Retail selger i Østlandsområdet inneholder fem prosent bioetanol. Til nå har statoilstasjonene solgt importert bioetanol fra Brasil og USA. Etanolen fra Borregaard vil bli blandet med importert etanol når den tas i bruk. Totalt blander Statoil Fuel & Retail inn i underkant av 10 millioner liter bioetanol i bensinen som selges i Norge i år. Bioetanol finnes i Bensin95 og Bioetanol E85.

- Vi kan ytterligere redusere utslippene fra transportsektoren ved bruk av biodrivstoff, men for å komme videre fra dagens situasjon trenger vi langsiktige rammebetingelser som åpner for nye investeringer. Vi mener det bør skapes klare insentiver i avgiftspolitikken som belønner personer og selskaper som gjør miljøriktige valg, fremholder Rinde.

All bioetanol som Statoil Fuel & Retail bruker tilfredsstiller den europeiske standarden for etanol som skal brukes i bensin. Alle biler som går på Bensin95 kan bruke Bensin95 som inneholder fem prosent bioetanol

For mer informasjon, kontakt:
Anders Kleve Svela, sjef kategoriutvikling Fuel i Statoil Norge AS, mobil 926 53761

Anne-Cathrine Sandø, kommunikasjonsrådgiver i Borregaard, mobil 414 53 191

Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann i Statoil Norge AS, mobil 917 38053

Fakta om bioetanol

 • Bensin med inntil fem prosent bioetanol kan brukes av alle bensinbiler fordi den oppfyller den europeiske kvalitetsstandarden for bensin (EN228). Det betyr at EU-standarden tilsier at opp til 5 prosent etanol kan blandes i bensin for vanlige biler uten at man behøver å gjøre tilpasninger i motoren eller drivstoffsystemet. Etanol passer utmerket som komponent i bensin, den har gode egenskaper som drivstoff, og gir en bortimot sotfri forbrenning.
 • Bensin med inntil fem prosent bioetanol har samme tekniske egenskaper som dagens bensin.
 • Etanol har noe lavere energiinnhold enn bensin, men kundene vil ikke oppleve merkbart merforbruk ved overgang til E5. Statoil Fuel & Retail stiller strenge krav til bærekraft til sine leverandører av biodrivstoff og vektlegger sporbarhet for å verifisere at krav til bærekraft blir fulgt opp på våre leveranser.
 • Statoil Fuel & Retail har mange års erfaring med salg av bioetanol i Sverige, hvor vi har solgt E5 (Bensin tilsatt fem prosent bioetanol) i mer enn 10 år.
 • I 2010 kom om lag 92 prosent av Statoil Fuel & Retails bioetanol fra Brasil med sukkerrør som råvare. 6 prosent ble fremstilt av mais i Spania, mens 2 prosent kom fra hvete i Sverige. 89 prosent av all etanolen i fjor gikk til E5, mens 11 prosent gikk til E85.
 • I første halvår 2011 kom 33 prosent av vår bioetanol fra Brasil med sukkerrør som råvare. 52 prosent kom fra USA med mais som råvare, og 16 prosent fra Sverige med bygg/hvete som råvare. 84 prosent av etanolen gikk til E5 mens 16 prosent gikk til E85.
 • Bioetanol i Bensin95 tilsettes bensinen på tankanlegget før tankbilene frakter drivstoffet ut til stasjonene.
 • Statoil Fuel & Retail selger Bioetanol E85 (85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin) fra 19 Statoilstasjoner fordelt fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Bruk av Bioetanol E85 og ren bioetanol (såkalt bussetanol) kan kun brukes av spesialtilpassede kjøretøy.
 • Borregaard er verdens største produsert av 2. generasjons bioetanol med en produksjon på ca 20 mill liter i året.  Ca en fjerdedel av produksjonen går til biodrivstoff. I selskapets bioraffineri i Sarpsborg fremstilles bioetanol og andre biokjemikalier fra trevirke.
 • Produktene har et godt klimaregnskap (dokumentert av 3. part;  Østfoldforskning) og Borregaards bioetanol har en CO2-reduksjon på vel 80 % sammenlignet med konvensjonelt drivstoff.
 • Borregaard har utviklet en ny prosess for framstilling av bioetanol og biokjemikalier fra ulike biomasser (bl.a. reststoffer fra landbruket) og selskapet holder på å bygge et pilotanlegg til 130 mill. kr for å videreutvikle prosessen. Borregaard har fått 58 mill. kr fra Innovasjon Norges støtteordning for miljøteknologi med vekt på utvikling av 2 generasjons biodrivstoff

 Miljødrivstoff fra Statoil Fuel & Retail

 • Statoil Fuel & Retail lanserte Bioetanol E85 i mai 2006, vi har 19 E85-stasjoner fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Statoil Fuel & Retail er fortsatt alene i Norge om salg av Bioetanol E85, som er et miljøriktig drivstoff med 85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin.
 • Statoil Fuel & Retail var første oljeselskap som var landsdekkende med lavinnblanding av biodiesel i vanlig diesel (Diesel B5 senere oppgradert til B7- sju prosent biodiesel i vanlig diesel)
 • Statoil Fuel & Retail selger i dag 30 prosent innblanding av biodiesel i vanlig diesel (Diesel B30) til tungtransport. I tillegg kan vi levere ren biodiesel (Diesel B 100) til kunder i bedriftsmarkedet.
 • Statoil Norge AS har historisk vært i front med miljøsatsinger i det norske drivstoffmarkedet:
 • Statoil var først med hydrogenstasjoner i Norge.
 • Statoil var først med å lansere blyfri 95-oktan bensin
 • Statoil var første oljeselskap som fjernet all bly fra bensin i Norge
 • Statoil var først med lavsvoveldiesel fra egne pumper
 • Statoil (den gang Norol) gjennomførte en omfattende og landsdekkende test med innblanding av metanol i bildrivstoff tidlig på 1980-tallet.