Skip to main content

Drivstoffmarkedet fungerer

Pressemelding   •   aug 19, 2015 09:40 CEST

I dagens møte med finansminister Siv Jensen (FrP) og næringsminister Monica Mæland (H) la Statoil Fuel & Retail fram tall som viser at drivstoffprisene på statoilstasjonene varierer i takt med våre kostpriser, slik man kan forvente i et marked med intens og kontinuerlig konkurranse mellom bensinstasjonskjedene.

Statsrådene stiller spørsmålet hvorfor en vesentlig lavere oljepris ikke har ført til lavere bensinpriser.- Svaret ligger i det internasjonale raffinerimarkedet og ikke hos de norske bensinstasjonskjedene, sier Thomas Støkken, norgessjef i Statoil Fuel & Retail.

Siden årsskiftet har råoljeprisen i dollar falt med 5,4 prosent, mens statoilstasjonenes innkjøpspris på ferdig raffinert bensin i norske kroner har økt med 46,8 prosent.

Råoljemarked og drivstoffmarked

Det siste året har prisen på nordsjøolje falt med 52 prosent i dollar, 37 prosent i norske kroner. Pumpeprisen på bensin og diesel har bare falt rundt 50 og 70 øre.

Forklaringen på prisnivået i Norge er at avgiftene er uendrete og at bensinstasjonskjedene ikke kjøper billig råolje, vi kjøper dyr diesel og bensin. Mens råolje falt 37 prosent siste år falt vår kostpris på bensin med 11 prosent. Siden årsskiftet har vi attpåtil hatt en utvikling med fallende oljepris og raskt stigende bensinpris i verdensmarkedet (se over). Det internasjonale markedet for raffinerte produkter har altså hatt helt andre priskurver enn råoljemarkedet.

- Perioden med fallende råoljepris kombinert med økt global etterspørsel etter ferdig raffinert bensin og diesel har gitt økte marginer for oljeraffineriene, men det er viktig å skille mellom selskaper som driver europeiske oljeraffinerier og oss som driver norske bensinstasjoner, påpeker Thomas Støkken.

Våre kostpriser fra raffineriene øker også som følge av at dollarkursen har økt med over 30 prosent siste år.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pål Heldaas, kommunikasjonsdirektør, Statoil Fuel & Retail, mobil 97 07 97 63, palhel@statoilfuelretail.com

Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann, Statoil Fuel & Retail Norge, mobil 917 38 053 knusen@statoilfuelretail.com

Vedlagte filer

Word-dokument