Skip to main content

Liten kunnskap om biodrivstoff

Pressemelding   •   jun 07, 2013 12:49 CEST

Bare en av fem nordmenn er trygge på at biodrivstoff som selges i Norge er produsert og anvendt på en miljøriktig måte. Likevel opplever halvparten av oss at biodrivstoff er et viktig supplement til bensin og diesel.

Dataene fremkommer i en spørreundersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Statoil Fuel & Retail. 3000 respondenter har svart på undersøkelsen.

Tre av fem vet ikke om biodrivstoff er produsert miljøriktig, to av tre er usikre på om biodrivstoff skaper problemer i kulda, over halvparten av oss er usikre på om biodrivstoff skaper tekniske problemer for motoren og rundt en tredel av oss er usikre på miljøgevinsten ved å bruke biodrivstoff. Kun fire prosent oppgir at biodrivstoff er en del av drivstoffet de kjører på i dag.

- Det er en godt bevart hemmelighet at nesten alle nordmenn kjører på biodrivstoff, mesteparten av dieselen folk kjøper er tilsatt  inntill sju prosent biodiesel og store deler av bensinen er tilsatt inntill fem prosent bioetanol . Alt dette er importert etter strenge bærekraftskriterier og utgjør et viktig bidrag for å redusere utslipp,  forteller Anders Kleve Svela, produktsjef drivstoff i Statoil Fuel & Retail.

- Det er synd at folk vet så lite om hvor stor betydning biodrivstoff kan og må spille for å få ned utslipp fra transportsektoren: Hvis man setter seg ned og regner på hvordan vi skal nå Norges mål om å bli et nullutslippssamfunn - i transportsektoren - kommer man fort frem til at biodrivstoff blir helt nødevendig. Biodrivstoff er det fornybare alternativet som ligner mest på dagens fossile drivstoff, og kan dermed bidra til å erstatte fossile drivstoff i de delene av transportsektoren der batterier og hydrogen ikke strekker til i dag, sier nestleder i miljøorganisasjonen ZERO, Kari Elisabeth Kaski.

Høyere omsettningspåbud
Det er i hovedsak tre typer biodrivstoff i bruk i Norge; biodiesel, bioetanol og biogass. Myndighetene i Norge har gitt energiselskapene et omsetningspåbud på 3,5 prosent biodrivstoff i omsatt drivstoff til veiformål. Størstedelen av dette dekkes gjennom lavinnblanding av biodiesel og bioetanol i drivstoffet til folk flest, og noe gjennom høyinnblanding av biodiesel (B30/B100) og bioetanol (ED95) til transportselskaper,  samt bioetanol (E85) til såkalte flexifuelbiler. Zero mener myndighetene må ta større ansvar og sørge for at  omsetningspåbudet økes.

- Regjeringen og klimaforlikspartene bør ta større ansvar for å informere om biodrivstoffets betydning. Ikke minst bør de følge opp løftene fra Klimaforliket om å øke omsetningspåbudet for biodrivstoff og bidra til utvikling av verdikjeden for andre generasjons biodrivstoff med konkret handling, sier Kaski.

Andre generasjons biodrivstoff er enkelt sagt, biodrivstoff som lages av råstoff som ikke kan brukes til mat. Borregaard sin bioetanol produsert av resttrevirke/cellulose er et god eksempel på dette. En god del av den bioetanolen Statoil bruker kommer nettopp fra Borregaard.
I Norge og EU stilles det strenge bærekraftskrav til biodrivstoff.  ZERO jobber aktivt for å få mer av det bærekraftige biodrivstoffet ut og i bruk i transportsektoren.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Kleve Svela, Produktsjef drivstoff hos Statoil Fuel & Retail Norge, e-post: AndersKleve.Svela@statoilfuelretail.com
Kari Elisabeth Kaski, nesleder i ZERO, e-post: kari@zero.no

Kildehenvisning:
Vi ber om at all bruk av data krediteres «en undersøkelse Respons har gjennomført for Statoil Fuel & Retail».
Om undersøkelsen:
Elektronisk spørreundersøkelse gjennomførtav Respons Analyse AS for Statoil Fuel & Retail Norge AS i perioden mai-juni 2012. Et landsrepresentativt utvalg på 3004 personer i alderen 18-86 år har svart i undersøkelsen, 2675 av disse eier eller disponerer egen bil. Utvalget er trukket fra hele Norge i Respons Analyses forbrukerpanel.


Om Statoil Fuel & Retail Norge:
Statoil Fuel & Retail Norge AS er det ledende drivstoffselskapet i Norge og et heleid datterselskap av Statoil Fuel & Retail AS. Vi driver nettverket av statoilstasjoner i Norge og har mer enn 500 utsalgssteder for drivstoff til privatbiler, tungtransport, landbruksmaskiner og båter. Statoilstasjonene tilbyr drivstoff,  enkel bilservice, fast food, kiosk- og dagligvarer. Vi har over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet og tilbyr  utleie av tilhengere på en rekke av våre stasjoner. For mer informasjon se www.statoil.no . Følg oss også på Facebook.