Skip to main content

Omfattende miljøaksjon etter dieselutslipp på Statoil Klett

Pressemelding   •   mai 28, 2014 09:00 CEST

Et utslipp av diesel som ble oppdaget ved gravearbeid på statoilstasjonen på Klett i Trondheim 23. april i år har utløst et omfattende kartleggings- og saneringsarbeid for å stanse lekkasjen av diesel fra grunnen under tomta til vassdrag i nærheten.

Årsaken til utslippet er at påfyllingsrøret til den ene dieseltanken under bakken på stasjonen har sprukket, trolig etter at kassen der påfyllingsrøret stikker opp er blitt påkjørt. Skaden ble umiddelbart reparert, og lekkasjen stoppet. Sprekken i påfyllingsrøret har gjort at diesel har rent ut i bakken når tankbiler har levert diesel til stasjonen.

- Det er ukjent når sprekken har oppstått og hvor lenge lekkasjen av diesel har pågått, men det er sannsynlig at lekkasjen har pågått i lengre tid. Det er snakk om et betydelig utslipp i bakken under stasjonen, derfor betrakter vi dette som en svært alvorlig hendelse og har koblet inn alle tilgjengelige ressurser, understreker Thomas Støkken, leder av den norske virksomheten i Statoil Fuel & Retail.

Da utslippet ble oppdaget ble Miljøkonsulenter i Multiconsult engasjert til å kartlegge omfang og årsak til utslippet. Da det ble klart at det var snakk om et omfattende utslipp varslet Statoil Fuel & Retail Brannvesenet, Kystverket og lokale miljømyndigheter.

- Brannvesenet var uhyre raskt på plass og la ut lenser i bekken Søra som går forbi stasjonsområdet og renner ut i Gaula cirka en kilometer nedenfor stasjonen. Vi har hatt flere befaringer sammen med myndighetene og har et konstruktivt samarbeid med Kystverket og lokale etater i Trondheim, sier Thomas Støkken.

Den største innsatsen er så langt lagt ned i å finne og stanse lekkasjen fra stasjonsområdet. I tillegg gjøres arbeid for å kartlegge og begrense konsekvensene for bekken Søra og elva Gaula.

Det skadde påfyllingsrøret på dieseltanken er reparert og forsterket. Det er boret 22 miljøbrønner på stasjonsområdet for å kartlegge utslipp og pumpe opp diesel fra grunnen. Det er montert et skimmeranlegg som fjerner diesel fra overvannsdreneringen under stasjonen og det pumpes jevnlig diesel fra tankgropa der drivstofftankene under bakken ligger.  

I bekken Søra har brannvesenet etablert 3 barrierer med oljelenser mellom stasjonen og utløpet til Gaula. Biologer fra NINA, NIVA og Multiconsult arbeider med undersøkelser av bunnsedimenter og vann i Søra og Gaula. De første undersøkelsene viser at livet i Søra nedenfor stasjonen er betydelig påvirket, inntil videre er det ikke klart hvor stor påvirkning utslippet har hatt i Gaula og Gaulosen.

- Vi gjør alt vi kan for å kartlegge konsekvensene av utslippet og identifisere nye skadebegrensende tiltak, vi håper virkningen av lekkasjen til Gaula er begrenset av den store vannføringen i elva, og regner med å vite mer om påvirkningen av bunnsedimenter og vannkvalitet i Gaula de nærmeste dagene, og vil orientere alle som ønsker det om hva biologene finner, varsler Thomas Støkken.

Statoil Fuel & Retail har igangsatt en intern granskning for å kartlegge årsaken til det omfattende utslippet og hindre at tilsvarende kan inntreffe på andre bensinstasjoner. 

Politiet i Trondheim har rutinemessig innledet etterforskning av utslippet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Pål Heldaas, kommunikasjonsdirektør Statoil Fuel & Retail Norge AS, mobil 97 07 97 63

Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann Statoil Fuel & Retail Norge AS, mobil 917 38 053