Skip to main content

Stenger E85-pumpene i Bodø og Tromsø

Pressemelding   •   jun 27, 2013 09:08 CEST

Sviktende salg gjør at Statoil Fuel & Retail Norge legger ned Bioetanol E85-pumpa på Statoil St. Olavs gate i Bodø og Statoil Fr. Nansens Plass i Tromsø seks år etter at biodrivstoffet var på plass i disse to byene. Nå er det kun vanlig bensin som gjelder for fleksifuel-bilene i disse to nordnorske byene.

- Det er aldri hyggelig å kutte ut drivstoffet hos kunder som har satset på oss. Vi skulle gjerne fortsatt å tilby dette biodrivstoffet til fleksifuel-ildsjelene, men da måtte vi sett flere fleksifuel-biler på veiene i Bodø og Tromsø, sier Anders Kleve Svela som er sjef for kategoriutvikling drivstoff i Statoil Fuel & Retail Norge AS.

Bioetanol E85 inneholder inntil 85 % bioetanol og 15 % bensin. Produktet kan kun brukes i biler som er tilpasset bruk av E85, såkalte fleksifuel-biler. Disse bilene kan både bruke standard bensin og E85. Du kan imidlertid ikke bruke E85 dersom du har en standard bensinbil som ikke er bygget om for å bruke E85.

Bakgrunnen for at E85-pumpene om kort tid stenges i Bodø og Tromsø, er sviktende salg og en negativ trend i salget over lengre tid. Så langt i år er nedgangen i salget av bioetanol E85 på 23 prosent i Tromsø og 21 prosent i Bodø, mens salgsnedgangen på landsbasis så langt i år er på 13 prosent. Til sammenligning er nedgangen i bensinsalget i Norge hittil i år for alle drivstoffselskapene samlet bare på seks prosent.

-I tillegg er det på landsbasis et marginalt salg av nye fleksifuelbiler. Vi opplever liten eller ingen politisk satsing på bioetanol som alternativt drivstoff. Politikerne fokuserer hovedsakelig på elektrisitet og biogass som alternative drivstoffer. Vi har sågar opplevd at enkelte politikere omtaler biodrivstoff med negativt fortegn. Dette hjelper ikke dersom man ønsker å øke mengden biodrivstoff i Norge, sier Anders Kleve Svela som minner om at alt biodrivstoffet Statoil Fuel & Retail selger er i tråd med selskapets egne bærekraftskriterier.

I dag blir bioetanol E85 kjørt med tankbil fra Gøteborg i Sverige til Bodø og Tromsø. Da E85-pumpene ble åpnet i Bodø og Tromsø sommeren 2007, ble drivstoffet kjørt til Nord-Norge fra Örnsköldsvik i Midt-Sverige.

-Vi synes det er trist at vi ikke lenger kan tilby bioetanol E85 til biodrivstoff-entusiastene i Tromsø og Bodø og konstaterer at manglende incentiver og rammebetingelser fra politiske myndigheter gjør at interessen både for fleksifuel-kjøretøyer har falt betydelig de senere årene. En fleksifuelbil får et fradrag på kr 10.000 i engangsavgiften i forhold til en tilsvarende bensinbil. Dette er synes ikke å være tilstrekkelig for å vekke kundenes interesse for denne typen biler. Fleksifuelbiler har heller ingen av de samme bruksfordelene som for eksempel elbiler har. Mens det ble solgt ca. 5000 elbiler i Norge bare i 2012, finnes det bare ca. 2000 fleksfuelbiler på norske veier.  Med den negative salgstrenden kan vi heller ikke lenger forsvare transporten av drivstoffet på tankbil fra Gøteborg, sier Kleve Svela.

Det er kun E85-pumpene i Bodø og Tromsø som stenges, salget av bioetanol E85 fortsetter som før på de 18 øvrige Statoil-stasjonene i Norge. Statoil Fuel & Retail skal fortsatt selge bensin med inntil fem prosent bioetanol i bensin og sju prosent biodiesel i vanlig diesel, samt biodiesel og bioetanol til busser og tungtransport.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Kleve Svela, kategorisjef fuel, m: +47 926 53761, e: aksv@statoilfuelretail.com
Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann, m: +47 917 38053, e: knusen@statoilfuelretail.com

Fakta om bioetanol E85:

  • Statoil åpnet den første pumpa for bioetanol E85 i Norge i 2006 (Statoil Storo). I Tromsø ble E85-pumpen åpnet i begynnelsen av juni 2007, mens Bodø fikk sin første og eneste E85-pumpe vel to måneder senere, i slutten av august 2007
  • E85 består av ca. 85 % etanol og 15 % bensin i tillegg til tennforsterker om sommeren. Om vinteren består E85 av ca. 75 % etanol og 25 % bensin i tillegg til tennforsterker.
  • E85 er fritatt for både veibruksavgift og drivstoffavgift. I Tromsø er bioetanol E85 også fritatt for den såkalte Tromsøavgiften, hvilket burde gjøre dette drivstoffet ekstra konkurransedyktig i forhold til andre kvaliteter.
  • E85 kan brukes i fleksifuelbiler. Dette er biler som kan bruke enhver blanding av bensin og E85. Kunden kan selv velge om han vil kjøpe bensin eller E85 som drivstoff til bilen.
  • Det er lavere energiinnhold i E85 enn i bensin. E85 øker drivstoff-forbruket med ca. 30 %.
  • I tillegg til fleksifuelbiler er det også mange innenfor rallymiljøet som bruker E85 til bruk i rallybiler. Dette skyldes det høye oktantallet i etanol.
  • Etter avviklingen av E85 i Tromsø og Bodø vil vi tilby produktet på 18 stasjoner, og den nordligste stasjonen med E85 ligger i Trondheim.
  • Statoil Fuel & Retail solgte i 2012 i underkant av 2 millioner liter bioetanol E85. Så langt er nedgangen i volum på landsbasis 13 prosent i forhold til samme periode i fjor.