Skip to main content

Storstilt oppgradering av bensin og diesel på Statoil

Pressemelding   •   sep 08, 2014 12:00 CEST

Statoil Fuel & Retail fortsetter å utvikle mer energieffektive drivstoff og lanserer ny og forbedret bensin og diesel som kalles miles® 95 og miles® diesel. Med regelmessig bruk kan det nye drivstoffet gi opptil 2,7 prosent lavere forbruk av bensin, og opptil en prosent lavere forbruk av diesel. Oppgraderingene gir kundene mer for pengene samtidig som klimautslippene reduseres.

- Besparelsene målt mot vårt tidligere drivstoff er grundig dokumentert både i uavhengige laboratorietester og ute på veien. Og vi gjennomfører kvalitetsforbedringen uten å øke drivstoffprisen, slik at besparelsene går direkte til kundene, forteller Ada Schjelderup, senior fuel director i Statoil Fuel & Retail Norge.

Forbedringen av Statoil Fuel & Retails drivstoff skyldes nye og forbedrede tilsetningsstoffer (additiver) utviklet i samarbeid mellom Statoil Fuel & Retails egne ingeniører og Lubrizol, en av verdens ledende leverandører av drivstofftilsetninger. 

Undersøkelser Statoil Fuel & Retail har foretatt viser at kundene ønsker å kjøre lenger på hver liter uten å betale mer, de ønsker at motoren skal yte optimalt og samtidig forurense mindre.

- Vårt nye drivstoff reduserer forbruket og bidrar til økt effekt på motoren. Lavere drivstofforbruk medfører automatisk at du bruker mindre penger på drivstoff. I tillegg reduseres utslippene med det samme som forbruket reduseres, sier Ada Schjelderup. 

Stor miljøgevinst
Beregninger vi har gjort viser at introduksjonen av miles bensin og diesel i Norge gir en reduksjon i klimagassutslippene på rundt 65 000 tonn CO2 per år. Dette er mer enn miljøbesparelsen som følger av norske myndigheters omsetningskrav på minst 3,5 prosent biodrivstoff i drivstoffet vi selger.

- Med miles kutter vi CO2-utslippet i Norge tilsvarende årsforbruket til 41 000 biler, det utgjør antall biler i en stor norsk by. Det er vi selvfølgelig glade for, sier Ada Schjelderup.

Nye tilsetninger
I bensin har Statoil Fuel & Retail tilsatt et nytt additiv som i tillegg til å holde motoren ren og hindre korrosjon, hjelper til å smøre bevegelige deler i motoren - også der hvor vanlig motorolje ikke kommer til. Dette gir lavere friksjon i motoren, som igjen gir lavere forbruk. 

I diesel, der additivets viktigste oppgave er å holde motoren ren, har selskapet økt doseringen av de rengjørende stoffene og tilsatt et cetanforbedrende stoff som gjør at drivstoffet antenner lettere i forbrenningskammeret i motoren. Dette gir blant annet bedre kaldstart-egenskaper og redusert forbruk.

Grundig testet
miles er testet av et uavhengig laboratorium, BOSMAL Automotive Research & Development Institute LTD, som er et av Europas ledende testlaboratorier innen forskning og utvikling. Testene er gjort i henhold til EU-standarder, testbilene er kjørt over 35.000 kilometer blandet kjøring på vei og i laboratoriet, og testresultatene viser inntil 2,7 prosent lavere forbruk av bensin og 1 prosent lavere forbruk av diesel ved bruk av miles sammenlignet med drivstoff tilsatt Statoils tidligere additiv. Vi har også gjort kundetester som viser at tunge kjøretøy oppnår betydelig større besparelser enn personbiler med miles diesel. 

Det nye drivstoffet miles er kun testet mot Statoil Fuel & Retails egne produkter, denne metodikken er standard i bransjen. Statoil Fuel & Retail har ikke sammenlignet seg med konkurrentene.

Norge er det sjette Statoil Fuel & Retail-landet som introduserer miles, det nye drivstoffet er i markedet i Sverige, Danmark og de tre baltiske landene Litauen, Latvia og Estland.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Kleve Svela, Senior fuel produkt manager
e: AndersKleve.Svela@statoilfuelretail.com 
m: +47 926 53 761

Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann
e: knusen@statoilfuelretail.com 
m: +47 917 38 053

Les mer om miles på statoil.no her.