Skip to main content

TV 2 hjelper deg sår tvil om miles® drivstoff

Pressemelding   •   sep 25, 2014 13:57 CEST

Under tittelen «bensinbløffen» trekker TV 2 i tvil et grundig, profesjonelt og etterprøvbart utviklingsarbeid som ligger bak statoilstasjonenes nye drivstoff. Statoil Fuel & Retail har lagt stor vekt på å gjennomføre alle tester og utforme all kommunikasjon slik at kundene har grunn til å føle seg trygge på at de får det vi lover.

TV 2 kommer med flere innvendinger mot drivstoffet og kommunikasjonen vår, her er våre kommentarer til hvert enkelt punkt.

TV 2 hevder: Både Shell og Statoil påstår i reklamen at bensinen deres skal være ekstra effektiv. Men tror du deres bensin er mer effektiv enn konkurrentenes, så blir du lurt. Sannheten er at verken Shell eller Statoil vet om deres bensin er mer eller mindre effektiv enn Esso, Uno X og de andre.

Kommentar: Vi påpeker i alt markedsmateriell at forbedringen ved nye miles bensin og miles diesel er sammenlignet med forrige generasjons Statoil drivstoff. Vi forstår at folk kan oppfatte dette annerledes dersom de utelukkende leser tittelen på salgsplakater, men vi sier det nøyaktig som det er, vi informerer åpent om hva vi gjør og ser oss ikke tjent med å lure noen.

Når vi ikke tester mot konkurrentenes produkter skyldes det at det til enhver tid er vanskelig å gjennomføre tester som gir tilstrekkelig sikkerhet til å anvende testene i markedsføring. Det er heller ikke et lovkrav.

TV 2 hevder: Denne høsten har Statoil lansert bensinen «Miles». Som navnet antyder skal den angivelig ta deg flere kilometer per liter bensin. Men også Shell har en bensin som de sier skal ta deg lenger: «Fuelsave». Både Shell og Statoil viser til en lang rekke labtester som skal bevise at bensinen deres er ekstra effektiv.

Kommentar: For å markedsføre ytelsesforbedringer i drivstoff, har Statoil Fuel & Retail gjennomført grundige laboratorietester etter helt spesifikke EU-krav. Både miles bensin og miles diesel er testet ved BOSMAL-laboratoriet i Polen, et ledende, uavhengig laboratorium som brukes av de store aktørene i bilindustrien. Mens TV 2 gjengir sitt testresultat basert på 170 kilometers kjøring under ikke-sammelignbare forhold, har vi i laboratoriet kjørt 130 000 kilometer under sammenlignbare forhold. Deretter har vi testet på vei, vår største kundetest bygger på erfaringene til en ledende dansk distributør som målte forbruket under 11 millioner kilometers kjøring med miles diesel. Vi dokumenterer grundig det vi påstår.

Video, bilder og tekst som dokumenterer testingen vår finner du på www.statoil.no/miles

TV 2 hevder:  «TV 2 hjelper deg» ville teste om forskjellene er så tydelige at man også kan merke forskjell på landeveien. Vi kjørte en rute på E6 over 170 kilometer, og hadde cruisekontrollen på 90 km/t hele tiden slik at testforholdene skulle bli så like som overhode mulig. Hver gang var det nøyaktig den samme ruten som ble kjørt. Testen ble utført med samme bil, og mellom hver bensintype ble tanken tømt helt for drivstoff.

Kommentar: En test som dette har dessverre så mange feilkilder at den ikke kan tillegges noen vekt. Selv om vårt drivstoff kommer best ut i TV 2s test må vi be alle se bort fra den som et sammenligningsgrunnlag. Heldigvis har vi langt grundigere tester både i laboratorium og på vei, mens TV 2 har kjørt 170 kilometer på vei har vi kjørt 130 000 kilometer i testlaboratoriet og hentet testresultater fra flere millioner kilometer på vei. Som drivstoffleverandør må vi teste etter EUs forskrifter, da må man gå grundig til verks. Se mer om testmetodikk og grundighet her

Vi vil også påpeke at vi lover gjennomsnittlige besparelser på 2,7 og 1 prosent for miles bensin og diesel, dette er ganske riktig små besparelser, og besparelser man vi oppnå over tid. Hvis forbedringene oppleves uvesentlige for den enkelte kan vi ta med at den samlede utslippsbesparelsen for vårt drivstoff i Norge vil tilsvare i størrelsesorden utslippet fra 41 000 personbiler.

TV 2 hevder: – Vi tviler ikke på at Shell og Statoil har klart å måle forskjeller i laboratorium. Men vi tror forskjellene er så små at en vanlig forbruker neppe vil merke forskjell, sier Andreas Handeland i NAF.– Kjørestil, værforhold, om du har skiboks på taket, for eksempel. Slike forhold har langt større betydning.

Kommentar: Vi er enige med NAF i at økokjøring kan gi enda større effekt, men vi ser ikke dette som et argument mot å selge forbedret drivstoff. Også små forbedringer blir store når det er snakk om store drivstoffvolumer, kjører du langt blir gjennomsnittlig besparelse på 40 øre literen på bensin og 14 øre literen på diesel et hyggelig bidrag. Vi ønsker ikke å sette besparelsene ved miles drivstoff opp mot andre drivstoffbesparende tiltak, dette kommer i tillegg. Vi har lagt ut både gode råd og en film om hva man kan gjøre selv for å holde drivstofforbruket nede.

TV 2 hevder: Bilen brukte 0,48 liter på mila med Statoil sin bensin, og 0,49 med bensinen fra Shell. Uno X ble også testet, og der var resultatet 0,49.

Kommentar: Det er tilsynelatende hyggelig for Statoil at vi kommer best ut, men dette resultatet kan dessverre ikke tillegges noen vekt som sammenligningsgrunnlag. Vi forholder oss til EUs forskrifter når vi tester våre drivstoff, og da stilles det helt andre krav til testingen. Vi beskriver dette inngående for kundene våre på våre nettsider.

TV 2 hevder: Når vi kontakter Statoil får vi vite at bensinen deres ikke er mer effektiv enn andre merker, men kun mer effektiv enn Statoils tidligere bensin som ikke er i salg lenger. Og ganske riktig, med ekstrem liten skrift står dette opplyst på reklameplakatene.

Kommentar: Selv på vår minste A4 reklameplakat på bensinpumpene står altså den enkle forklaringen av hva vi bygger våre salgsbudskap på. Det TV 2 unnlater å fortelle er at ved føttene til deres egen fotograf står en langt større plakat med det samme budskapet i stor skrift, enda større på veggplakater på stasjonen. En grundigere forklaring finnes i brosjyrer på stasjonen og på våre nettsider. Vi forsøker med andre ord ikke å skjule dokumentasjonen vår i liten skrift, vi anstrenger oss for å kommunisere tydelig og etterrettelig til kundene våre. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Pål Heldaas, kommunikasjonsdirektør, Statoil Fuel & Retail Norge, 970 79 763, palhel@statoilfuelretail.com
Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann, Statoil Fuel & Retail Norge, 917 38 053, knusen@statoilfuelretail.com