Skip to main content

Vann i drivstoffet på 123 Stridsklev i Porsgrunn

Pressemelding   •   nov 17, 2016 12:31 CET

Automatstasjonen 123 på Stridsklev i Porsgrunn ble stengt klokken 18.30 onsdag 16. november etter at kunder varslet om motorproblemer etter å ha fylt drivstoff på stasjonen. Det ble avdekket vannintrengning i bensintankene under bakken. Kostnader knyttet til istandsetting av kundenes biler dekkes av Circle K som eier stasjonen. En miljøaksjon er igangsatt for å hindre forurensning.

Circle K arbeider nå med å komme i kontakt med samtlige 90 kunder som har fylt bensin i det aktuelle tidsrommet fra mandag 14. november klokken 13:00 til onsdag 16. november klokken 21:00.

Vi har også stengt dieselsalget fra stasjonen i påvente av videre undersøkelser. Dette er et skadeforebyggende tiltak, det er ikke påvist vann i dieselen på stasjonen.

Det jobbes på stedet med å tømme tankene og kartlegge feilen. Det er uklart hvilke utbedringstiltak som må gjøres før stasjonen kan åpnes igjen.

Kunder holdes skadefrie
- Vi har kortdata fra alle kunder som har fylt i det aktuelle tidspunktet, ettersom alle kunder på en automatstasjon betaler med kort. Vi har kontaktinformasjon til kundene som bruker våre egne kort og kort som er registrert i vårt lojalitetsprogram. Dersom kundene har betalt med andre bank- eller kredittkort må vi gjøre et stykke detektivarbeid for å finne dem. Vi oppfordrer alle kunder som har fylt bensin på 123 Stridsklev fra mandag 14. november klokken 13:00 til onsdag 16. november klokken 21:00 om å kontakte oss i Circle K, sier Pål Heldaas, kommunikasjonsdirektør Circle K.

Kunder som må ha bilen på verksted som følge av vann i bensinen vil få kostnadene dekket av Circle K. Så langt er Circle K i dialog med 9 kunder som har opplevd større eller mindre motorproblemer etter å ha fylt bensin på 123 Stridsklev.

Risikoen for motorproblemer for kunder varierer med vannmengde på fylletidspunktet, og hvorvidt kunden har fylt full tank eller fylt mindre mengder drivstoff.

Kunder som opplever at bilen fusker eller mister trekkraft anbefales å kjøre inn til siden på første trygge stoppested og tilkalle veihjelp. Dette for å unngå stans på utsatte steder.

Kunder som har opplevd problemer, enten ved at den fusker/mangler trekkraft, eller ved at bilen har stoppet, anbefales å ta bilen til verksted for å sjekke om tanken inneholder vann. Fritt vann og gjenværende drivstoff i tanken fjernes, før påfylling av nytt drivstoff. Vi anbefaler også bytte av drivstoffilter.

Biler vil normalt ikke ta skade av å ha fått vann i bensinen, men verkstedet må vurdere hver bil for seg.

Bakgrunn
Onsdag 16. november ble vår tilsynsmann på 123 Stridsklev i Porsgrunn varslet om at fire biler hadde fått problemer etter å ha fylt bensin på automatstasjonen. Vi stengte stasjonen umiddelbart da vi ble kjent med hva som har skjedd.

For å forhindre at bensinkunder får drivstoff med vann fra undergrunnstanker, gjør tilsynsmenn hyppige vannpeilinger på tankene. Denne stasjonen ble sist peilet tirsdag 15. november klokken 1200.

Miljøaksjon
Når vann trenger inn i en drivstofftank, gjøres det rutinemessige undersøkelser for å kartlegge om det lekker drivstoff ut fra tanken. Miljøundersøkelser i grunnen under stasjonen er igangsatt og en pumpebil tømmer tankene for bensin for å minimere skaderisikoen. Så langt er det ikke funnet indikasjoner på bensinlekkasje i grunnen. 


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Pål Heldaas, kommunikasjonsdirektør Circle K
m: palhel@circlekeurope.com
t: 970 79 763