Norsk Psoriasisforbund

Ragnar Akre-Aas

Leder

Kontaktperson

  • raffa@mvpsvcorytiaiasinss.innoin
  • 90 77 77 96

Ragnar er utdannet jurist med spesialfag helse- og sosialrett. Han har blant annet vært ansatt i Kommunenes Sentralforbund med mangeårig ansvar for helse - og sosialsektoren i kommunene og fylkeskommunene. Deretter adm.dir på Glittreklinikken (nasjonalt senter for lungerehabilitering, eiet av LHL), og de siste år vært ansatt som spesialrådgiver i LHL. Han har nå pensjonert seg. Ragnar var prosjektleder av BHRIS, behandlingsreiser i syden, som ble drevet blant annet av LHL og NPF. Ragnar var nestleder i Romerike PSO til han flyttet til Østfold våren 2007. Ragnar har siden det ekstraordinære landsmøtet i NPF 27. oktober 2007 sittet som 1. varamedlem til kontrollkomiteen i NPF.