Nofima

Bjørg Helen Nøstvold

Forsker

Kontaktperson

  • bjorg.nostvold@nofima.no
  • +47 77 62 90 41

Jeg er ansatt som forsker hovedsaklig innenfor områdene forbruker og marked, men jeg jobber også en del med næring og økonomi. Mine hovedområder er klippfisk, fersk og frossenfisk og levendelagring.

Jeg er utdannet Fiskerikandidat ved Norges Fiskerihøgskole med hovedfag innen merkevaremarkedsføring. Ett semester studerte jeg ved Stirling University i Skottland. Siden har jeg vært daglig leder på et tradisjonelt fiskebruk før jeg begynte som forsker ved Nofima.