Studentum Norge

Siv Merete Tuer

Informasjonssjef og ansvarlig redaktør

Pressekontakt Kontaktperson

  • tobcsigefnv.elyclituer@sxwfctuiwdeehlzfkdobentum.no
  • 21 03 33 04

Siv har en eksamen i markedsføring fra Växjö universitet og Handelshøgskolan i Göteborg. Hun har også studert en termin i Sheffield, England og gått ett år på high school i Ohio, USA. Siv jobber på den norske informasjonsavdelingen og har jobbet her siden november 2007.