Major Label Records

Jitse Jonathan Buitink

Manager - Ruben Pettersen

Pressekontakt Kontaktperson

  • jitsqje.shj.buitink@maztjorledabelnm.nzvyrlcqxo

Jitse er manager, medprodusent og labeleier.
På fritiden skriver han egen musikk og bøker.