Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Kjersti Mokleiv Brown

Kommunikasjonsrådgiver

Pressekontakt Kontaktperson

  • yxkjoyersti.dtbrblowkvn@siu.cnno
  • 91 75 26 77