Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Terese Glemminge Arnesen

Ernærings- og kommunikasjonsrådgiver

Pressekontakt Kontaktperson

  • tehkresefvnm@melipk.no
  • 951 951 29