Velferdsetaten

Ulla Bjørndahl

Kontaktperson

  • vyxdyiwkmyulnizplaebvbkbuleziatkxm.edvzafzvudithll.babfzzljorndahlao@velocxtzf.oslo.wiynnoypkommunoee.no
  • 93656063

Kontaktperson for rapporten: "Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press. En kartlegging av kunnskap blant hjelpetiltak i Oslo".