Tags

Her er listen over de 50 butikkene som Coop har avtalt å selge til NorgesGruppen

For å sikre fortsatt sterk konkurranse i særlig berørte lokale markeder, har Coop blitt enig med Konkurransetilsynet om at 93 butikker skal overdras til andre dagligvareaktører. Coop har allerede inngått salgsavtaler med Bunnpris og NorgesGruppen for henholdsvis 43 og 50 butikker.

Her er listen som viser hvilke 43 butikker Coop Norge har avtalt å selge til Bunnpris

For å sikre fortsatt sterk konkurranse i særlig berørte lokale markeder, har Coop blitt enig med Konkurransetilsynet om at 93 butikker skal overdras til andre dagligvareaktører. Coop har allerede inngått salgsavtaler med Bunnpris og NorgesGruppen for henholdsvis 43 og 50 butikker.

Coops års- og samfunnsrapport 2010

Coops års- og samfunnsrapport 2010

Dokumenter   •   18-04-2012 14:14 CEST

Coops års- og samfunnsrapport 2011

Coops års- og samfunnsrapport 2011

Dokumenter   •   18-04-2012 14:03 CEST

Tertialrapport fra Coop Norge SA

Tertialrapport fra Coop Norge SA

Dokumenter   •   16-06-2011 14:12 CEST

Tertialrapport fra Coop Norge SA 1. tertial 2011

Styreleder Lisbeth Bull Husbys tale til de ca 90 fremmøtte deltakerne på Årsmøtet i Coop Norge SA handler blant annet om trygg mat, debatten rundt norske matvarepriser, oppdrettsnæringen, Coops lønnsomhetsprosjekt, satsning på tre landsdekkende kjeder, fremtidig samvirkelagsstruktur, tilbakeblikk på 2010 og Coops egenart.

Matkjedeutvalgets rapport

Matkjedeutvalgets rapport

Dokumenter   •   13-04-2011 10:58 CEST

Her finner du matkjedeutvalgets-rapport "Mat, makt og avmakt".

Tertialrapport nr 2, 2010

Tertialrapport nr 2, 2010

Dokumenter   •   02-11-2010 14:26 CET

Tertialrapport for Coop Norge 2. tertial 2010.

Korrekte deklarasjonsliste for Coop Sommermiks Sommerburgere

Tertialrapport 1-2010 Coop Norge

Tertialrapport 1-2010 Coop Norge

Dokumenter   •   15-06-2010 13:55 CEST

Tertialrapport for Coop Norge 1. tertial 2010

Coop Norge Handel AS har kjøpt tomt på 200 mål for bygging av nytt lager på Gardermoen i Ullensaker kommune. Lageret skal på sikt erstatte dagens lager på Grorud i Oslo og supplere fremtidig nasjonal logistikkstruktur. Nærmere 400 arbeidsplasser vil være knyttet til det nye lageret som etter planen skal tas i bruk tidligst i 2014.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.