Media no image

Coor sluttfører salg av Skadegruppen

Pressemeldinger   •   nov 01, 2017 15:14 CET

Den 26. september 2017 meddelte Coor at selskapet hadde inngått en avtale med Polygon, europeisk markedsleder innen skadebegrensning på eiendommer, om salg av skadeservicevirksomheten i Norge. 

Avhendingen er nå godkjent av Konkurransetilsynet. Salget er dermed sluttført i dag, 1. november. 

For mer informasjon, kontakt:

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor, +46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationsdirektör, Coor, +46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com

Nikolai Utheim, administrerende direktør, Coor Norge, +47 976 97 167, nikolai.utheim@coor.com

Coor Service Management er Nordens ledende serviceleverandør og tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et selskap eller offentlig virksomhet skal fungere godt og effektivt. I Coor finnes det spesialistkompetanse innen fire områder; arbeidsplasservice, eiendomsservice, industriservice og strategisk rådgivning. 

Ved å kombinere ulike tjenester fra alle eller noen av disse serviceområdene, tilbys unike, effektive og fleksible løsninger som skaper verdi for våre kunder. Vi kaller det smart service – SERVICE med IQ.Blant Coors kunder finnes et stort antall selskaper og offentlige virksomheter i Norden, i ulike bransjer og størrelser. Coor tar stort ansvar for sin virksomhet med hensyn til selskapets kunder, men også med hensyn til ansatte, leverandører, miljøet og samfunnet generelt.

Selskapet har omtrent 6 500 medarbeidere i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Belgia. Norge har i dag ca. 1 350 ansatte og en omsetning på 2,2 milliarder NOK. Konsernet omsetter for omtrent 7,2 milliarder NOK.

Les mer »
Media no image

Coor vinner renholdskontrakt med Universitetet i Bergen (UiB)

Pressemeldinger   •   okt 31, 2017 08:43 CET

Coor har vunnet en stor renholdskontrakt på UiB med årlig kontraktsverdi på over 20 millioner kroner. Oppstart vil være 1. januar 2018.

Dette blir den største kontrakten til Coor innen renhold i Bergensområdet og omfatter et stort antall eiendommer. Lengden på kontrakten er to år, med mulighet for forlengelse.

«Vi er veldig glade for å ha vunnet denne kontrakten. Dette blir blant våre største kontrakter med det offentlige i Norge og vil medføre at Coor vokser i Bergensområdet”, sier Mona Dehli, Forretningsenhetssjef for Single Services i Coor Norge. 

For mer informasjon, kontakt: 

Mona Dehli, Forretningsenhetssjef for Single Services, +47 958 59 985, mona.dehli@coor.com
Nicoline Skrent-Ellingsen, kommunikasjonsansvarlig, +47 415 67 518, nicoline.skrent-ellingsen@coor.com

Coor Service Management er Nordens ledende serviceleverandør og tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et selskap eller offentlig virksomhet skal fungere godt og effektivt. I Coor finnes det spesialistkompetanse innen fire områder; arbeidsplasservice, eiendomsservice, industriservice og strategisk rådgivning. 

Ved å kombinere ulike tjenester fra alle eller noen av disse serviceområdene, tilbys unike, effektive og fleksible løsninger som skaper verdi for våre kunder. Vi kaller det smart service – SERVICE med IQ.Blant Coors kunder finnes et stort antall selskaper og offentlige virksomheter i Norden, i ulike bransjer og størrelser. Coor tar stort ansvar for sin virksomhet med hensyn til selskapets kunder, men også med hensyn til ansatte, leverandører, miljøet og samfunnet generelt.

Selskapet har omtrent 6 500 medarbeidere i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Belgia. Norge har i dag ca. 1 350 ansatte og en omsetning på 2,2 milliarder NOK. Konsernet omsetter for omtrent 7,2 milliarder NOK.

Les mer »
Media no image

Coor forlenger nordisk IFM-avtale med Telia Company

Pressemeldinger   •   sep 29, 2017 09:14 CEST

Coor har fått forlengelse av en nordisk Integrert Facility Management-avtale (IFM) med Telia Company, som er en av Coors ti største kunder. Avtalen innebærer fortsatt leveranse og videreutvikling av en rekke servicetjenester til Telia Company i Sverige, Norge og Finland.

Telia Company er et av Nordens ledende telecomselskaper. Kontrakten er blant Coors ti største og omfatter et stort antall tjenester innen arbeidsplasservice, slik som for eksempel renhold, resepsjon og konferanseservice, samt sikkerhetstjenester. Målsettingen er at partene i nært samarbeid skal fortsette å utvikle smarte og bærekraftige FM-løsninger for den moderne arbeidsplassen.

«Telia Company er en kunde med høye ambisjoner, noe som stiller krav til oss som leverandør. Vi ser frem til å fordype samarbeidet ytterligere», sier Mikael Stöhr, CEO og president i Coor.

Kontrakten omfatter leveranse til ca. 35 lokasjoner i Norden og 90 Telia-butikker i Sverige.

«I løpet av 2017 har vi befestet vår posisjon som markedsledende innen nordiske IFM-oppdrag gjennom forlengningen av vårt oppdrag for SAS, vårt nystartede nordiske samarbeid med ABB, og nå forlengelsen av Telia-kontrakten. Vi ser dette som et bevis på vår evne til å skape verdi i denne typen oppdrag», sier Mikael Stöhr, CEO og president i Coor.

Coor Service Management er Nordens ledende serviceleverandør og tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et selskap eller offentlig virksomhet skal fungere godt og effektivt. I Coor finnes det spesialistkompetanse innen fire områder; arbeidsplasservice, eiendomsservice, industriservice og strategisk rådgivning.

Ved å kombinere ulike tjenester fra alle eller noen av disse serviceområdene, tilbys unike, effektive og fleksible løsninger som skaper verdi for våre kunder. Vi kaller det smart service – SERVICE med IQ. Blant Coors kunder finnes et stort antall selskaper og offentlige virksomheter i Norden, i ulike bransjer og størrelser. Coor tar stort ansvar for sin virksomhet med hensyn til selskapets kunder, men også med hensyn til ansatte, leverandører, miljøet og samfunnet generelt.

Selskapet har omtrent 6 500 medarbeidere hovedsakelig lokalisert i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Norge har i dag ca. 1 350 ansatte og en omsetning på 2,2 milliarder NOK. Konsernet omsetter for omtrent 7,2 milliarder NOK. Les mer på www.coor.no

Les mer »
Media no image

Coor selger Skadegruppen

Pressemeldinger   •   sep 26, 2017 15:31 CEST

30. juni 2017 kunngjorde Coor at selskapet hadde fattet en strategisk beslutning om å igangsette salg av Skadegruppen AS. Denne prosessen er ferdigstilt i dag gjennom en avtale med Polygon, europeisk markedsleder innen skadebegrensning på eiendommer. Polygon forebygger, kontrollerer og begrenser effekten av vann, brann og klima. Transaksjonen er forbeholdt godkjenning av Konkurransetilsynet.

«Vi er tilfreds med å ha gjennomført avhendingen av Skadegruppen såpass raskt, og at vi nå kan ha fullt fokus på Facility Management, som er vår kjernevirksomhet. Vi er også glade for at en god, ny eier er funnet. Polygon, en spesialisert operatør innen skadebegrensning, har potensiale til å fortsette å utvikle selskapet på en positiv måte», sier Mikael Stöhr, president og CEO i Coor.

«Skadegruppen AS er et velrennomert selskap i det norske markedet. Vi er veldig fornøyde med å kunne ønske selskapets ansatte velkommen til Polygon. Som europeisk markedsleder har vi tatt på oss ansvaret for å videreutvikle skadebegrensingsindustrien. Med oppkjøpet av Skadegruppen blir vi nå en viktig tilbyder også på det norske markedet», uttaler Erik-Jan Jansen, president og CEO i Polygon-gruppen.

Skadeservicevirksomheten har siden halvårsrapporten blitt rapportert som en såkalt avhendingsgruppe og dermed ikke inngått i omsetningen og driftsresultatet til Coor-gruppen. Kostnader tilhørende Skadegruppen på ca. -20 MSEK kommer dog til å påvirke nettoresultatet for tredje kvartal 2017, noe som vil bringe totalkostnadene på linje med tidligere kunngjøringer. Denne kostnaden er primært relatert til nedskrivning av eiendeler basert på anslått salgsverdi. Salgets effekt på kontantstrømmen er forventet å bli positiv.

For mer informasjon, kontakt:

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor, +46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Coor, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Nikolai Utheim, administrerende direktør, Coor Norge, +47 976 97 167, nikolai.utheim@coor.com

Coor Service Management er Nordens ledende serviceleverandør og tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et selskap eller offentlig virksomhet skal fungere godt og effektivt. I Coor finnes det spesialistkompetanse innen fire områder; arbeidsplasservice, eiendomsservice, industriservice og strategisk rådgivning. 

Ved å kombinere ulike tjenester fra alle eller noen av disse serviceområdene, tilbys unike, effektive og fleksible løsninger som skaper verdi for våre kunder. Vi kaller det smart service – SERVICE med IQ.Blant Coors kunder finnes et stort antall selskaper og offentlige virksomheter i Norden, i ulike bransjer og størrelser. Coor tar stort ansvar for sin virksomhet med hensyn til selskapets kunder, men også med hensyn til ansatte, leverandører, miljøet og samfunnet generelt.

Selskapet har omtrent 6 500 medarbeidere hovedsakelig lokalisert i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Norge har i dag ca. 1 350 ansatte og en omsetning på 2,2 milliarder NOK. Konsernet omsetter for omtrent 7,2 milliarder NOK. Les mer på www.coor.no

Les mer »
Dgk0d0zjuwpsjsnuvext

Coor har fått Lyse som ny storkunde

Pressemeldinger   •   aug 31, 2017 12:57 CEST

Coor har inngått samarbeid med Lyse for leveranse av IFM-tjenester. Leveransen inkluderer blant annet kantine, renhold, resepsjon, sentralbord, post og eiendomsdrift og -vedlikehold på Lyses administrative bygg på Mariero, Tronsholen og Jørpeland. I tillegg kommer drift av datasentrene på Mariero. Planlagt oppstart av leveransen er 1. oktober.

Media no image

Coor har til hensikt å selge virksomheten innen skadeservice i Norge

Pressemeldinger   •   jun 30, 2017 15:05 CEST

Styret i Coor Group har tatt en strategisk beslutning om at Coor ikke skal være en langsiktig eier av skadevirksomheten i Norge. Med dette vil Coor kunne fokusere virksomheten ytterligere på Facility Management (FM), samt oppnå forbedret resultat og kontantstrøm.

Skadeservicevirksomheten til Coor opererer i et marked med en helt annen volumfluktuasjon, konkurransesituasjon og et annet prisbilde enn FM og forutsetningene vurderes derfor ikke å være tilstede for å kunne oppnå lønnsomhet over tid på nivå med den norske FM-virksomheten.

Skadeservicevirksomheten kommer i halvårsrapporten til å rapporteres som en såkalt avhendingsgruppe og dermed ikke inngå i omsetning og driftsresultat. En kostnad tilhørende Skadegruppen på ca. -100 MSEK kommer dog til å påvirke nettoresultatet for andre kvartal 2017. Denne kostnaden er primært relatert til nedskrivning av immaterielle eiendeler basert på anslått salgsverdi, i tillegg til omstruktureringskostnader. Salgets effekt på kontantstrømmen vurderes å være begrenset og kommer derfor ikke til å påvirke negativt kapasitet for utbytte eller eventuelle oppkjøp.

Til hjelp for aksjonærer og analytikere vedlegges omregnede historiske omsetningstall og driftsresultat (justert EBITA).  

For mer informasjon, kontakt:

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor, +46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Coor, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Coor Service Management er Nordens ledende serviceleverandør og tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et selskap eller offentlig virksomhet skal fungere godt og effektivt. I Coor finnes det spesialistkompetanse innen fire områder; arbeidsplasservice, eiendomsservice, industriservice og strategisk rådgivning. 

Ved å kombinere ulike tjenester fra alle eller noen av disse serviceområdene, tilbys unike, effektive og fleksible løsninger som skaper verdi for våre kunder. Vi kaller det smart service – SERVICE med IQ.Blant Coors kunder finnes et stort antall selskaper og offentlige virksomheter i Norden, i ulike bransjer og størrelser. Coor tar stort ansvar for sin virksomhet med hensyn til selskapets kunder, men også med hensyn til ansatte, leverandører, miljøet og samfunnet generelt.

Selskapet har omtrent 6 500 medarbeidere i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Belgia. Norge har i dag ca. 1 350 ansatte og en omsetning på 2,2 milliarder NOK. Konsernet omsetter for omtrent 7,2 milliarder NOK.

Les mer »
Media no image

Vi reduserer matavfall for et bedre miljø

Pressemeldinger   •   mai 19, 2017 13:44 CEST

Mat og drikke er en av Coors viktigste tjenester, og med 120 restauranter er Coor en av Nordens ledende aktører innen restaurant- og kantinedrift. For å redusere belastningen på miljøet innfører vi nå registrering av alt matavfall. Målsettingen er at matavfallet skal reduseres med totalt 20 prosent det kommende året.

Matavfall står i dag for en stor del av den totale miljøbelastningen i Norden, og trengs å minskes i alle ledd i næringskjeden – ved fremstilling, hos grossister, leverandører, butikker, restauranter og storkjøkken, samt i private husholdninger. Coor er en av Nordens ledende Facility Management-aktører, og mat og drikke er en av selskapets største tjenester. I dag driver Coor over 120 restauranter i Sverige, Norge og Danmark. Nå innfører vi registrering av alt matavfall i alle restaurantene våre. Matavfallet oppstår både ved tilberedningen på kjøkkenet og ved servering, eller kommer fra tallerkenrester fra våre gjester.

"Vi har tidligere registrert matavfallet i noen restauranter, men nå innfører vi registrering på en enhetlig måte over hele virksomheten. Vi starter med registrering og oppfølging, og neste steg er å sette opp mål for hver enkelt restaurant. Målsettingen er at vi skal redusere matavfallet med 20 prosent på ett år. For å nå dette målet kreves det endringer i måten vi produserer maten, men også at vi oppmuntrer gjestene våre til å ikke forsyne seg med mer mat enn de klarer å spise opp", sier Marianne Hayes Antonsen, Leder for Centre of Excellence FOOD by Coor i Norge.

Matavfallet kommer til å måles daglig og resultatene føres inn i et registreringsystem som Coor har utviklet.

"Lik alle ansvarsfulle selskaper forsøker vi på forskjellige måter å aktivt redusere vår negative påvirkning på miljøet. Råvarehåndtering er ett av våre fem fokusområder innen miljøarbeid, og dette er et stort steg i riktig retning for å minske vår totale miljøbelastning, sier Åsvor Brynnel, kommunikasjons- och bærekraftsdirektør i Coor-konsernet. 

Du kan lese mer om Coors miljøarbeid i selskapets bærekraftsrapport på www.coor.se

For mer informasjon om Foodwaste-programmet, kontakt
Mona Dehli, Divisjonsdirektør Single Services i Coor Norge, +47 958 59 985, mona.dehli@coor.com 

Coor Service Management er Nordens ledende serviceleverandør og tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et selskap eller offentlig virksomhet skal fungere godt og effektivt. I Coor finnes det spesialistkompetanse innen fire områder; arbeidsplasservice, eiendomsservice, industriservice og strategisk rådgivning. 

Ved å kombinere ulike tjenester fra alle eller noen av disse serviceområdene, tilbys unike, effektive og fleksible løsninger som skaper verdi for våre kunder. Vi kaller det smart service – SERVICE med IQ.Blant Coors kunder finnes et stort antall selskaper og offentlige virksomheter i Norden, i ulike bransjer og størrelser. Coor tar stort ansvar for sin virksomhet med hensyn til selskapets kunder, men også med hensyn til ansatte, leverandører, miljøet og samfunnet generelt.

Selskapet har omtrent 6 300 medarbeidere i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Belgia. Norge har i dag ca. 1 350 ansatte og en omsetning på 2,2 milliarder NOK. Konsernet omsetter for omtrent 7,6 milliarder NOK.

Les mer »
Isove4eu0cl8lhpwpsp3

Coor - først i Europa med neste generasjons rengjøringsrobot

Pressemeldinger   •   mai 08, 2017 11:50 CEST

Media no image

Coor har miljøbevisste kunder

Pressemeldinger   •   apr 10, 2017 09:40 CEST

De mange små beslutningene vi tar hver dag er viktige for miljø og klima. For å hjelpe våre kunder med å redusere negativ miljøpåvirkning, tilbyr Coor et omfattende revisjonsverktøy. Kunder som oppfyller forhåndsdefinerte kriterier mottar sølv- eller gullsertifisering for sitt miljøengasjement.

Hvert år utfører Coor en omfattende miljørevisjon av kunder som ønsker det, gjennom å bruke vårt eget revisjonsverktøy Coor Green Services. Kundene setter pris på det unike verktøyet fordi det ikke er knyttet til spesifikke produkter eller tjenester, men dekker alle tjenester som Coor leverer. Kunder som oppfyller de forhåndsdefinerte kriteriene blir tildelt sølv- eller gullstatus, noe som er bevis på at majoriteten av tjenestene levert til kundens kontorer, lokaler eller lokasjoner er miljøvennlige. Resultatene fra miljørevisjonen 2016 er nå offentliggjort. Hele 76 lokasjoner ble gått igjennom, og 73 av dem fikk enten sølv- eller gullmerking (tilsvarer 96%). Kunder og lokasjoner som er blitt tildelt gullmerking er listet under.

«Vi har nå fullført vår miljørevisjon for syvende år på rad og møter betydelig interesse fra kundene. Vi ser en økning i antall kunder som har oppnådd gullmerking i år. Dette viser at kundene våre er ambisiøse, noe som selvfølgelig er veldig hyggelig. Green Services er et utmerket verktøy for å identifisere potensielle forbedringer i samarbeid med kundene våre, noe som bidrar til et grønnere miljø,» kommenterer Maria Eriksson, leder for Coor Green Services i Coor.

Mer informasjon om Coor Green Services finnes på Coors hjemmesider, http://www.coor.no/om-coor/barekraft/miljoansvar/coor-green-services/, eller her: https://www.youtube.com/watch?v=R5F0BxTGX1c

Hvert år deler Coor i Sverige ut «Årets miljøstjerne» til en kunde som utmerker seg innen miljøsegmentet, og prisen vil i år bli tildelt under en seremoni i løpet av andre kvartal 2017.

Kontorer/lokasjoner som blir tildelt Coor Green Services gullmerking i 2016:

CGI,Karlstad
DR,Köpenhavn
Ellevio,Karlstad
E.ON,Stockholm
E.ON,Örebro
Ericsson,Borås
Ericsson,Fornebu
Ericsson,Jorvas
Ericsson,Karlskrona
Ericsson,Kumla
Ericsson,Köpenhavn
Ericsson,Linköping
Ericsson,Luleå
Ericsson,Lund
Fisketorvet,Köpenhavn
Fortum,Karlstad
GNStoreNordA/S,Ballerup
IFS,Stockholm
Infinera,Stockholm
Länsförsäkringar,Stockholm
Microsoft,Lysaker
NCC,Solna
NCC,Umeå
Savonia,Kuopio
Skype,Stockholm
Statoil,Stockholm
Telia,Karlstad
Tieto,Karlstad
Tieto,Luleå
Tieto,Skellefteå
Tieto,Sundsvall
Tieto,Umeå
Tieto,Östersund
Technopolis,Kuopio
Vasakronan,Regeringsg,Stockholm
Vasakronan,KlaraZenit,Stockholm
WSP,Stockholm

Coor Service Management er Nordens ledende serviceleverandør og tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et selskap eller offentlig virksomhet skal fungere godt og effektivt. I Coor finnes det spesialistkompetanse innen fire områder; arbeidsplasservice, eiendomsservice, industriservice og strategisk rådgivning. 

Ved å kombinere ulike tjenester fra alle eller noen av disse serviceområdene, tilbys unike, effektive og fleksible løsninger som skaper verdi for våre kunder. Vi kaller det smart service – SERVICE med IQ.Blant Coors kunder finnes et stort antall selskaper og offentlige virksomheter i Norden, i ulike bransjer og størrelser. Coor tar stort ansvar for sin virksomhet med hensyn til selskapets kunder, men også med hensyn til ansatte, leverandører, miljøet og samfunnet generelt.

Selskapet har omtrent 6 300 medarbeidere i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Belgia. Norge har i dag ca. 1 350 ansatte og en omsetning på 2,2 milliarder NOK. Konsernet omsetter for omtrent 7,6 milliarder NOK.

De mange små beslutningene vi tar hver dag er viktige for miljø og klima. For å hjelpe våre kunder med å redusere negativ miljøpåvirkning, tilbyr Coor et omfattende revisjonsverktøy. Kunder som oppfyller forhåndsdefinerte kriterier mottar sølv- eller gullsertifisering for sitt miljøengasjement.

Les mer »
Media no image

Coor har fått fornyet tillit fra Arcus

Pressemeldinger   •   mar 27, 2017 09:03 CEST

Coor har vært leverandør til Arcus helt siden 2005, og var med Arcus på flyttelasset fra det tidligere kontorbygget i Haslevangen til det toppmoderne produksjonsanlegget på Gjelleråsen i 2012. Nå er partene blitt enige om å fortsette samarbeidet i minst tre år til.

«Vi er stolte av at Arcus velger å gi oss fornyet tillit og fortsetter samarbeidet med Coor. Avtalen er viktig på flere plan; selvsagt i verdi men også fordi den beviser at vi leverer det vi har lovet til kunden. Våre fantastiske medarbeidere skal ha mye av æren for dette», sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor i Norge.

Coor leverer et bredt spekter av tjenester til Arcus, som teknisk eiendomsdrift, kantine, renhold, resepsjon, sikkerhet og andre administrative tjenester.

Coor er Nordens ledende serviceleverandør og tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et selskap eller offentlig virksomhet skal fungere godt og effektivt. I Coor finnes det spesialistkompetanse innen fire områder; arbeidsplasservice, eiendomsservice, industriservice og strategisk rådgivning. 

Ved å kombinere ulike tjenester fra alle eller noen av disse serviceområdene, tilbys unike, effektive og fleksible løsninger som skaper verdi for våre kunder. Vi kaller det smart service – SERVICE med IQ.Blant Coors kunder finnes et stort antall selskaper og offentlige virksomheter i Norden, i ulike bransjer og størrelser. Coor tar stort ansvar for sin virksomhet med hensyn til selskapets kunder, men også med hensyn til ansatte, leverandører, miljøet og samfunnet generelt.

Selskapet har omtrent 6 300 medarbeidere i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Belgia. Norge har i dag ca. 1 350 ansatte og en omsetning på 2 milliarder NOK. Konsernet omsetter for omtrent 7,1 milliarder NOK.

Coor har signert ny, treårig avtale med Arcus om å fortsette å levere Facility Management-tjenester til Arcus’ produksjonsanlegg på Gjelleråsen.

Les mer »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • ofnicoawline.scgsjkrent-ellidtngjrrksejwn@ohcoor.com
 • 41567518

 • Pressekontakt
 • Administrerende direktør
 • nikolasmi.gqutgsheim@coojxdsr.xgxtricom
 • +47 976 97 167

Om Coor Service Management AS

Coor - smarte serviceløsninger

Coor Service Management er Nordens ledende serviceleverandør og tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et selskap eller offentlig virksomhet skal fungere godt og effektivt. I Coor finnes det spesialistkompetanse innen fire områder; arbeidsplasservice, eiendomsservice, industriservice og strategisk rådgivning.

Ved å kombinere ulike tjenester fra alle eller noen av disse serviceområdene, tilbys unike, effektive og fleksible løsninger som skaper verdi for våre kunder. Vi kaller det smart service – SERVICE med IQ.
Blant Coors kunder finnes et stort antall selskaper og offentlige virksomheter i Norden, i ulike bransjer og størrelser. Coor tar stort ansvar for sin virksomhet med hensyn til selskapets kunder, men også med hensyn til ansatte, leverandører, miljøet og samfunnet generelt.

Adresse

 • Coor Service Management AS
 • Vollsveien 6
 • 1366 Lysaker
 • Norge