Skip to main content

COWIS BRUK AV BIM HYLLES OVER HELE VERDEN

Nyhet   •   nov 14, 2016 10:44 CET

November måned står i BIM-ens tegn i COWI. Med tankeledende foredrag på konferanser over hele verden hylles norsk bruk av BIM på veg og jernbaneprosjekter som internasjonale forbilder.

I sommer ble COWIs jernbaneprosjekter og norsk bruk av BIM løftet frem som forbilledlig under den årlige jernbanekonferansen i Danmark – og senest på HKIBIM i Hong Kong. Nå skal norske prosjekter atter en gang fremheves, denne gangen på internasjonale konferanser i Las Vegas og London.

Et hestehode foran

Først ut er konferansen Trimble Dimensions 2016 i Las Vegas, som årlig samler over 4000 mennesker (Trimble har kjøpt opp tidligere Vianova Systems red.anm). COWIs eksperter ble også i år håndplukket av konferansen som foredragsholdere på den innflytelsesrike konferansen. Sist gang COWI var i Las Vegas, var det for å hente prisen for verdens beste visualisering i et infrastrukturprosjekt. Denne gangen er det COWIs arbeid med programvaren Novapoint 19 under prosjekteringen av Riksvei 23 (Rv23) som skal hedres.

– Vi bruker programvaren og BIM-metodikk i de fleste av våre prosjekter i COWI, og nå begynner vel stort sett de andre å komme etter også. Men COWI begynte som en av de første, med E16 Nybakk-Slomarka som et prøveprosjekt for Statens vegvesen. Gjennom å være involvert i tidligfase har vi kunnet være med å forme og utvikle programvaren. Det handler om å alltid ligge et hestehode foran, sier Frode Geir Bjørvik, prosjektsjef for transport i COWI.

Jobber tett med leverandør

Under konferansen vil Bjørvik sammen med Helge Norberg, landskapsarkitekt i COWI, fortelle om hvordan de benyttet Novapoint i Rv23, og hva programvaren tilførte prosjektet av verdi. Bjørvik understreker også hvor viktig det er at rådgiverne er med å presse software-leverandørene videre, for å optimalisere verktøyene.

Trimble dimentions 2016_1.jpg

– Det mest sentrale i Novapoint er serveren hvor all data deles, og at alle dermed jobber på samme grensesnitt. Dette gjør at 3D-modellen til enhver tid er oppdatert, og man kan utnytte det som et samhandlingsverktøy på en helt annen måte enn tidligere. Det sparer også verdifull tid for oppdragsgiver. I tillegg er et tett samarbeid med leverandøren viktig for å få softwaren tilpasset vårt egentlige behov. Vi har blant annet stilt høye krav til at de ulike verktøyene vi bruker snakker sammen, sier Bjørvik.

Strekker strikken for programvarene

Uken etter går Autodesk University 2016 av stabelen i samme by, hvor det forventes over 10.000 besøkende fra alle verdens hjørner. COWI deltar årlig på konferansen, som anses som en av de sterkeste arenaene for å følge utviklingen innen verktøy- og BIM-prosesser.

Der vil BIM-koordinator Gunnar Fjogstad Hansen, sammen med BIM Strateg og landskapsarkitekt Marius Sekse, delta i et ekspertpanel fra det norske BIM-miljøet innen banefag. InterCity-prosjektet vil bli brukt som case, og COWI vil sammen med deltakere fra Jernbaneverket, Autodesk, Sweco og Rambøll dele sine synspunkter.
Gunnar Fjogstad Hansen, landskapsingeniør i COWI, er BIM-koordinator i InterCity Haug Halden-prosjektet. Han mener norsk BIM står i en særstilling globalt.
– Norge og Nederland har kommet lengst i bruken av Infraworks. Det var i utgangspunktet tenkt for skisser i tidligfase, men vi har strukket strikken for programvaren og utfordret Autodesk på en rekkeområder. I særlig grad har vi strukket programvaren ved å importere betydelige mengder data fremfor å tegne direkte inn i programmet, og å få dette til å fungere godt samtidig som det ser riktig og bra ut. Tydelige krav fra oppdragsgivere har også gjort at vi har måttet fortsette å strekke oss lenger, sier Fjogstad Hansen.

Betydningsfull lederkompetanse

Han påpeker også at det er viktig å ha lederne med på laget.
– Ledernes kjennskap til BIM har stor betydning for bruken. Det er viktig at også ledelsen er gode på BIM – arbeidet som legges ned er forgjeves hvis de ikke er pådrivere for å få det tatt i bruk, sier Fjogstad Hansen.
Temaet for debatten er Innovation and Collaboration in Large Scale Cross-Country Rail Projects. Fjogstad Hansen sier at utstrakt bruk av BIM særlig har forenklet store oppdrag som går på tvers av landegrenser og firmaer.
– Infraworks, som vi bruker, bidrar sterkt i grenseoverskridende samarbeid, særlig i kundekommunikasjonen. Det er enkelt og forståelig, også for de som ikke er tungt inne i fagene. Det gjør det også lettere å se helheten og konsekvensene av et prosjekt, som igjen fører til bedre beslutninger, sier Fjogstad Hansen.

Status quo for norsk BIM

COWIs Frode Sætre holder også foredrag om BIM på ASCAAD-konferansen i London. Her vil han sammen med professor Ramzi Hassan fra NMBU, presentere en artikkel de jobber med, med tittelen "Trends and practices using 3D vizualizations for large-scale landscape projects in Norway". Her trekkes E16-prosjektet også frem.
– Det er to år siden vi fikk pris ved Autodesk University for årets BIM-visualisering for det prosjektet, men det er likefremt betydningsfullt. Vi brukte 3D-modellen veldig tidlig, allerede i konseptfasen, i tillegg til at vi samlet veldig mye informasjon i 3D-modellen fremfor i 2D-kart. Det var nybrottsarbeid da vi jobbet med det, sier Sætre.
Han vil der presentere status quo for BIM-feltet i Norge, før de vil arbeide videre med artikkelen før publikasjon.
– I tillegg blir det spennende å se hva som rører seg av trender ut i verden. Denne konferansen har de arabiske landene som målgruppe, hvor det pågår veg- og baneprosjekter av en betydelig størrelse, sier Sætre.