Skip to main content

ENORM INTERESSE FOR SELVKJØRENDE BILER PÅ BYFROKOST

Nyhet   •   okt 31, 2016 12:51 CET

Foredragsholderne under byfrokosten. Fra venstre: Endre Angelvik (Ruter), Andreas Halse (Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo), Jesper Vesøen (COWI), Gunnar Johansson (IBM Norge) og Bernt Sverre Mehammer (COWI).

Tar byplanleggere og politikere høyde for selvkjørende biler når de planlegger fremtidens byer? – Overhodet ikke, var et av svarene COWI fikk, da de stilte spørsmålet under Byfrokost denne uken.

Over 150 mennesker tok turen til COWIs hovedkontor da de 26. oktober inviterte til Byfrokost med temaet selvkjørende biler og paradigmeskiftet i byplanlegging.

– Det viser at det er en enorm interesse for å besvare spørsmål knyttet til den selvkjørende teknologien som har kommet raskere enn noen hadde forestilt seg, sier Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i COWI.

IMG_5160mini.jpg

Foredragsholderne kom fra Ruter, IBM Norge, Samferdels- og miljøkomiteen i Oslo, samt to av COWIs egne eksperter på området.

SE OGSÅ: BYFROKOST PÅ FACEBOOK

Smart privatbilisme kan skape trafikkøkning

Bernt Sverre Mehammer, samfunnsøkonom i COWI, drøftet hvordan selvkjørende bilers positive egenskaper vil kunne gjøre det mer lukrativt å eie privatbil enn det er i dag. Det vil i verste fall kunne gå på bekostning av kollektivtrafikken, forklarte Mehammer.

IMG_5129mini.jpg

– Selvkjørende biler har en rekke åpenbare fordeler som lett vil veie opp for at totalkostnadene per biltur vil bli noe dyrere enn før. Selvkjørende kjøretøy kan dermed risikere å lokke flere fra dagens kollektivtilbud til det førerløse framsetet, sier Mehammer.

Må ta hensyn til selvkjørende biler nå

Spørsmålet blir da hvordan man utnytter gevinstene selvkjørende biler har, uten at det går på bekostning av T-bane, buss og trikk.

BYFROKOST LIVE: SE LIVESTREAM FRA FROKOSTEN HER

– Vi må ha bilbegrensende tiltak som tvinger privatbilismen ned. Hastighetsbegrensninger i byene vil være svært viktig, da selvkjørende biler aldri kjører over fartsgrensen. Selvkjørende biler bør være en forlengelse av – og tilrettelegger for – kollektivtilbudet, sier Mehammer.

IMG_5088mini.jpg

Han utdyper at politiske beslutninger må på plass før de selvkjørende bilene er på vegene våre. For når de allerede er i full drift, vil det være vesentlig tyngre å endre bruksmønstrene.

– Får vi dette til kan selvkjørende biler fungere svært godt, men dersom vi lar markedet styre kan det gå riktig dårlig, sier Mehammer.

– Overhodet ikke i politikernes planer

Men tar så egentlig byplanleggere og politikere høyde for selvkjørende biler i byplanleggingen sin?

Overhodet ikke, var Andreas Halse fra Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo sitt svar.

LES OGSÅ: OPPSLAG OM BYFROKOST PÅ BYGG.NO

– Jeg tror ikke det finnes en eneste kommunal plan i Norge – eller en nasjonal plan for den saks skyld, som tar dette innover seg, sier han.


Han skisserer to mulige fremtidsscenarier. Det ene et skrekkscenario hvor kollektivtrafikken blir utkonkurrert, kollektivinvesteringer blir nedprioritert, og biltrafikken i byer øker dramatisk. I det andre – og ønskelige scenariet han skisserer – blir førerløse biler et verktøy for urbanisering og bedre byliv fordi parkeringsproblemet forsvinner, og bilene blir langt mer effektive og mindre plasskrevende.

IMG_5158mini.jpg

Dersom det siste scenariet blir realitet, trekker han frem finansiering av vegutbyggingsprosjekter som en utfordring.

– Bilen er så dominerende i byene våre at dersom en gate har en litt annen funksjon enn bilen får de et annet navn: Gågate, sykkelveg og lignende. Men dersom smarte mobilitetsløsninger gir færre biler på vegene eller utnytter kapasiteten betraktelig, legger vi også enorme summer inn vegutbygginger som ikke har nytteverdi. Finansiering vil bli et stort spørsmål. Vi vet jo også at Oslo tar nær 450 millioner i parkeringsinntekter årlig – at disse pengene kan forsvinne med inntoget av selvkjørende biler, er det ikke tatt høyde for i langtidsplanleggingen av kommunens budsjetter, sier Halse.


Ruter ønsker selvkjørende teknologi velkommen

Endre Angelvik, IT-direktør i Ruter, sier at de følger utviklingen av de autonome kjøretøyene tett.

– Reisemulighetene for enkeltmennesker og våre kunder må fungere på en måte som gjør at vi kan leve våre liv til det fulle, og da må vi kunne benytte den beste teknologien som til enhver tid finnes, sier Angelvik.

IMG_5135mini.jpg

Men vil de autonome kjøretøyene være en konkurrent eller berikelse til dagens system hos Ruter?

– Heller enn at autonome kjøretøy blir en konkurrent til kollektivtransporten, tror jeg at deler av den selvkjørende teknologien vil inngå i systemene våre. Noen ting vil kunne erstatte det vi har fra før, samtidig som vi tror noe består. Politikerne i Oslo har høye ambisjoner om å skape en grønnere by med rom for alle. Selvkjørende teknologi kan være med å realisere disse ambisjonene og levere en mobilitet som gjør at vi kanskje kan klare oss uten privatbiler, sier Angelvik.

– Alt handler om vilje til å skape endring. Når vi kan få kundenes hverdag til å bli både enklere og grønnere, da begynner det å bli spennende, sier Angelvik.

LAST NED: FOREDRAGSHOLDERNES PRESENTASJONER

IMG_5112mini.jpg

I tillegg holdt Gunnar Johansson, ansvarlig for smarte trafikkløsninger i IBM Norge, innlegg, hvor han fortalte om hvilke porblemer den selvkjørende teknologien løser - og hvilke den skaper.

IMG_5171.JPG
Jesper Jesøen, byutvikler i COWI, forklarte hvorfor parkeringsplasser bør frigjøres for alternativ bruk - særlig i byer.

IMG_5139_mini.jpg

Om byfrokosten:

  • Første tema for byfrokosten er selvkjørende biler og paradigmeskiftet innen byplanlegging.
  • Gunnar Johansson, ansvarlig for smarte trafikkløsninger i IBM Norge, snakket om den 3D-printede, elektriske, selvkjørende bussen Olli og hvilke problemer og muligheter denne teknologien skaper.
  • Endre Angelvik, CIO i Ruter, snakket om hvordan integreringen av selvkjørende biler i et grønt mobilitetssystem vil skje.
  • Andreas Halse fra Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo snakket om hvordan kommunene tar hensyn til selvkjørende biler i sin arealplanlegging.
  • Seniorrådgiver for bærekraftig byutvikling i COWI Bernt Sverre Mehammer snakket om hvordan selvkjørende biler kan bidra til å skape fremtidens attraktive byregione
  • Byutvikler Jesper Vesøen fra COWI delte innsikt om hvordan man bør frigjøre verdifulle byareale som nå benyttes til parkering av tradisjonelle biler for å skape bedre og mer bærekraftig byer. Se videopresentasjon under.