Skip to main content

MER BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING MED 3D, LASER OG VR

Nyhet   •   okt 07, 2016 11:06 CEST

Teknologisk utvikling kan bli nøkkelen til å håndtere fremtidens befolkningsvekst og fortetting i byene.

Torsdag 6. oktober deltok Marius Sekse, landskapsarkitekt og BIM-strateg i COWI, på Hong Kongs ledende BIM-konferanse HKIBIM. Målet: Å lære kinesiske eksperter om hvordan 3D, laserscanning og VR-tekologi kan brukes for å designe smartere og mer bærekraftige byer.

– Befolkningsvekst, urbanisering og klimaendringer tvinger oss til å arbeide og tenke annerledes når vi utvikler og designer våre byer. Innen 2060 har verdens befolkning økt fra 7,5 til 10 milliarder mennesker. De fleste av disse vil bo i byer. Dette er byer som har utviklet seg i tusenvis av år, så vel som helt nye og smarte byer, samt store, midlertidige flyktningeleirer. Hvis byene vi planlegger feiler, så vil konsekvensene være fatale for samfunnet vi lever i. Det er her den nye teknologien vil hjelpe oss, mener Sekse.

Marius Sekse er utdannet landskapsarkitekt og jobber til daglig i det rådgivende ingeniørselskapet COWI. Der har han flere sentrale roller, som blant annet BIM-strateg for divisjon Transport og byutvikling, faglig leder for landskapsarkitektur og assisterende leder for COWIs senter for risikoreduserende design.

Ettertraktet norsk ekspertise

Den årlige konferanse til Hong Kong Institute of Building Information Modelling (HKIBIM) retter seg mot erfarne BIM-spesialister over hele verden. Marius Sekse er eneste foredragsholder fra Norge, men mener vi har mye å lære andre markeder om smart bruk av BIM.

20161006_071023_1.JPG

– Jeg fortalte historien om hvordan COWI gikk fra 2D til BIM og virtual reality i byplanlegging, og viste eksempler fra norske prosjekter der vi bruker 3D-laserscanning, VR og modellbaserte løsninger for å planlegge byene våre bedre, sier Sekse.

Det er syvende gang HKIBIM arrangerer den bransjeledende konferansen i 2016. I år er det forventet 300 deltakere.

Sekse mener at det er viktig at man også evner å heve seg over «hypen». Det er ikke slik at ethvert prosjekt skal ta i bruk den nyeste teknologi på alle områder.

– Noen ganger har kundene våre behov for rapporter eller tegninger. Andre ganger er det formålstjenlig med 3D-visualiseringer, og for store, komplekse prosjekter vil det være behov for avanserte og flerfaglige BIM-modeller. Vi rådgir ofte kundene våre på hvilket nivå man skal legge seg på gitt kompleksitet og omfang, slik at de har et best mulig beslutningsgrunnlag å ta med til interessentene deres, forteller Sekse.

Bryter ned siloer

Samtidig opplever han at den nye teknologien er en sterk driver når det kommer til å skape nysgjerrighet knyttet til hvordan vi kan levere raskere, billigere og mer kvalitet i byggeprosjekter – uavhengig av om det gjelder sykehus, flyplasser, veger, jernbane eller byrom.

– Den nye teknologien får folk til å samarbeide. Den bryter ned fagsiloer og sørger for at flere snakker sammen. Slik skapes innovasjon og bedre løsninger, forteller Sekse.

Den norske BIM-strategen er en erfaren og ettertraktet foredragsholder og paneldeltaker, og har deltatt som dette på store konferanser i Russland, USA, Danmark og Norge.

Norge kan lede an standardisering

Gjennom arbeidet med «BIM for landskap», et FoU-prosjekt finansiert av Statsbygg, vil Sekse vise hvordan vi i Norge har blitt verdensledende på BIM innen landskapsarkitekturen.

– I Norge har vi vært gode til å bidra til internasjonale standarder. Vi arbeider systematisk med å drive frem utviklingen av nasjonale BIM-standarder, som kan bidra til at prosessene i alle ledd blir enda mer effektive her hjemme. Her gjør norske statlige myndigheter en god jobb med å bringe disse standardene ut i verden, sier Sekse.

«BIM for landskap» er et FoU-prosjektet i regi av Statsbygg. Prosjektets hovedoppgave er å begynne arbeidet med å standardisere digitalisert informasjon i form av en landskapsinformasjonsmodell, med andre ord en parallell til bygningsinformasjonsmodellen på byggsiden.

COWI har også vært involvert i utviklingen av en rekke håndbøker og veiledere for bruk av BIM, blant annet for Statens vegvesen, Jernbaneverket og Statsbygg.