Skip to main content

Cramo vant storkontrakt for fire prestisjeprosjekter i Midt-Norge

Pressemelding   •   jan 24, 2018 17:04 CET

Cramo signerte storkontrakt med AF Gruppen i Midt Norge. Fra venstre André Høvstad, Frank Otto Johannessen (AF), Bård Solem (AF), Bjørnar Husa, Kjetil Moen, Bengt Ulvin og Jan Erik Grundstad.

Cramo har vunnet fire prestisjekontrakter i Midt-Norge. Prosjektene er tilknyttet bygging av ny kampflybase på Ørland og ny veitrasé på E6 ved Soknedalen. Til alle prosjektene er Cramo valgt som hovedleverandør for utleie av maskiner og utstyr til AF Gruppens prosjekter.

– Vi er både ydmyke og stolte over at AF Gruppen valgte Cramo som hovedleverandør til disse prestisjeprosjektene. Vi har jobbet knallhardt for å styrke vår posisjon i Midt-Norge, og har aldri hatt så mye utstyr ute i regionen som vi har nå. Vi skal tilføre AF Gruppen høy kvalitet og leveransedyktighet, både på nødvendig utstyr, servicepersonell og opplæring, sier salgssjef Andrè Høvstad i Cramo, region Midt Norge.

Utslagsgivende for AF Gruppens valg av Cramo som leverandør var selskapets brede produktsortiment av maskiner og utstyr, kompetanse og en smidig prosjektorganisering som vil gi AF Gruppen store fordeler og kostnadseffektive løsninger i prosjektgjennomføringen, sier innkjøpssjef Frank Otto Johannessen i AF Gruppen.

På Ørland har Cramo i dag en regional utleieavdeling og et eget depot med nødvendig utstyr som AF Gruppen vil disponere i byggeprosjektene med den nye kampflybasen. Til veibyggingsprosjektet på E6 vil Cramo tilby et fremskutt depot i umiddelbar nærhet til veitraseen som skal bygges. Depotløsningene skal til enhver tid dekke AF Gruppens utstyrsbehov i byggeprosessen.

Cramo vil også tilby servicepersonell for vedlikehold av utstyr på byggeplass og opplæring i bruk av anleggsutstyr. I tillegg vil Cramo tilby relevante kurs.

Cramo har et bredt sortiment av maskiner og utstyr. AF Gruppen vil få tilgang til hele produktspekteret i alle prosjektene. Selv om AF Gruppen besitter mye av utstyret selv, vil Cramo både kunne supplere utstyrsparken, og tilby utstyr som AF Gruppen selv ikke disponerer, som for eksempel hjullastere, bomlift, knekkarm-, sakse- og søylelift.

Om prosjektene

På Ørlandet er AF Gruppen tildelt tre store kontrakter til nær 1 mrd kroner til sammen. Dette inkluderer grunnarbeider og infrastruktur for byggingen av nye hangarer og etablering av avskjermingsfelt (ytre perimeter) rundt flystasjonen. Hangar- og infrastrukturprosjektet vil være ferdigstilt på høsten 2020. Ytre perimeter skal etter planen være ferdigstilt ila 2021.

På E6 Soknedal har AF Gruppen vunnet kontrakten med bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune og inkluderer veibygging, tunnel- og betongarbeider. Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i august 2021, kontraktsum er rundt 1 mrd kroner.

For mer informasjon, kontakt;

Andre Høvstad, salgssjef Cramo, region Midt Norge

Mob; 94172006, epost; andre.hovstad@cramo.com

Frank Otto Johannessen, innkjøpssjef AF Gruppen

Mob; 971 99 248, epost; Frank.Johannessen@afgruppen.no

Cramo Group er Europas nest største foretak innen utleie av maskiner, utstyr og leierelaterte tjenester samt utleie av flyttbare lokaler. Cramo er virksom i 14 land med ca 300 avdelinger og 2500 ansatte. Den konsoliderte omsetningen i 2016 var 712 millioner euro. Cramos aksjer er notert på NASDAQ OMX Helsinki Oy.

Cramo AS inngår i Cramo Group, og er en av de ledende utleieaktørene i Norge med 28 avdelinger og 230 ansatte. Cramo AS er ISO sertifisert innenfor både Kvalitet (9001) og Miljø (14001).
I utleie-sortimentet inngår bygg- og anleggsmaskiner, heiser, lifter, containere samt flyttbare lokale for bygg og anlegg, industri og offentlig sektor (kontorer, skoler, barnehager m.m).

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.